CDJA en studentenbonden binden strijd aan voor basisbeurs

de redactie
26 oktober 2017 | De politieke jongerenorganisatie van het CDA heeft aangegeven dat zij op het partijcongres van 4 november een resolutie in zullen dienen die de moederpartij vraagt om alsnog de basisbeurs te introduceren voor studenten. De studentenbonden hebben enthousiast gereageerd en sluiten zich aan.

“Het leenstelsel vergroot niet alleen de drempel om te gaan studeren, het vergroot ook de ongelijkheid in de samenleving.”, Zo reageert Lotte Schipper die als voorzitter van het CDJA bij het partijcongres van 4 november, drie dagen na de regeringsverklaring een resolutie zal indienen die de moederpartij oproept om de basisbeurs alsnog in te voeren.

Schipper denkt niet dat de jongerenafdeling van het CDA te laat is met deze oproep en verwijst naar de afschaffing van de inkomensafhankelijke zorgverzekering die onder druk van de VVD-leden in 2012 ook werd afgeschaft: “In 2012 is het akkoord aangepast om bankiers minder zorgpremie te laten betalen, dan kan dat nu om de bakkerszoon naar school te helpen.”

Basisbeurs als breekpunt

Dat het CDJA het menens is wordt wel duidelijk, want als de partij het niet lukt om de basisbeurs alsnog in te voeren dan vinden de CDA-jongeren dat de partij zich helemaal moet terugtrekken uit dit reggeerakkoord. Dat de basisbeurs een zeer principieel punt is voor het CDJA mag geen verassing zijn. Kort na de Tweede Kamerverkiezingen werd dit door de christendemocratische jongeren op tafel gelegd als breekpunt. Volgens de jongeren had het CDA intensief campagne gevoerd tegen het leenstelsel en moest dit dan ook een breekpunt zijn in de onderhandelingen.

Vorige week reageerde de fractieleider van het CDA, Sybrand Buma voor het eerst op het niet binnenhalen van de basisbeurs. Bij een partijbijeenkomst in Leiden legde hij uit dat de invoering van de basisbeurs te ingewikkeld was/voor hem geen breekpunt was geweest. “Wij hebben niet alles binnengehaald. Natuurlijk wilden wij zoals in ons verkiezingsprogramma stond dat het leenstelsel zou stoppen. Wij zagen ook dat dit in de onderhandelingen weliswaar een brug te ver was om het systeem weer om te draaien.”

Studenten met weinig geld hebben wel degelijk een probleem

Volgens Buma waren de partijen het er wel over eens dat er iets gedaan moest worden aan de toegankelijkheid. “Pratend met elkaar kwamen wij allemaal wel tot de conclusie dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs wel degelijk een probleem is als je weinig geld hebt. Wat we dus gaan doen is het collegegeld in het eerste jaar halveren.”

Het zou niet voor het eerst zijn dat de leden van het CDA de partij terugfluiten op het studentendossier. Bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma wist een nipte meerderheid van het congres de partij te bewegen om in het programma toch vast te houden aan de OV-Kaart. In het oorspronkelijke verkiezingsprogramma stond dat deze zou worden versoberd om op die manier de basisbeurs weer in te voeren.

De studentenbonden hebben enthousiast gereageerd op het bericht dat de jongeren van het CDA de strijdbijl nog niet hebben begraven. Vicevoorzitter van de LSVb Pieter ten Broeke: “Al onze hoop was erop gevestigd dat de nieuwe coalitiepartijen de basisbeurs terug zouden brengen, maar dat bleef vooralsnog uit. Wij zijn erg blij dat de CDA-jongeren de moederpartij oproepen om deze fout goed te maken.”

Lees ook de reactie van de studenten ‘Lager collegegeld sigaar uit eigen doos’.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) steunt het CDJA en roept het CDA ook op zich aan zijn verkiezingsbelofte te houden. ISO-voorzitter Rhea van der Dong: “In verkiezingstijd beloofde het CDA studenten dat ze de basisbeurs terug zouden brengen. Nu ligt er na maanden onderhandelen eindelijk een regeerakkoord en komen studenten bedrogen uit.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK