Geen jubelstemming in wo over regeerakkoord

Nieuws | de redactie
11 oktober 2017 | “Een stap in de goede richting voor wetenschap en hoger onderwijs in de wereldtop”, zo reageerde de VSNU op het nieuwe regeerakkoord. Toch klinken er in de universitaire top ook zorgen. Zo zijn de investeringen beperkt en lijken ze niet ten goede ten komen aan de wetenschap in de breedte.
Handshake

“Het Regeerakkoord stelt ons als universiteiten voor de opgave om zo effectief mogelijk te investeren in wetenschap”, reageert de kersverse VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg op de plannen van het nieuwe kabinet. In die plannen is €200 miljoen gereserveerd voor fundamenteel onderzoek en nog eens een zelfde bedrag voor het toegepast onderzoek.

Rutte III houdt vast aan prestatiebekostiging

“Dat er geld bij komt is een goede eerste stap, maar om aansluiting te houden bij de internationale top is meer inzet nodig”, ziet Duisenberg. “Dit is van belang voor onze toppositie, in verbinding met de Nederlandse kennissamenleving en op het internationale speelveld.”

Die roep om meer investeringen door de VSNU-voorman vindt weerklank elders in de academie. De Jonge Akademie is bijvoorbeeld een stuk minder te spreken over het regeerakkoord. Zo laat voorzitter Rens Vliegenthart weten de plannen “niet echt een stap in de goede richting” te vinden, omdat er over de hele bezuinigd wordt in het hoger onderwijs.

De VSNU ziet ook de beperkingen van de investeringen in onderzoek, en wijst daarbij op de Europese doelstelling dat 3% van Bruto Nationaal Product in R&D wordt gestoken. De huidige investeringen zijn onvoldoende om op dat niveau te komen en bovendien blijft de ruimte voor grensverleggend en vrij onderzoek een punt van aandacht, zo noteert de universiteitenkoepel.

Gemengde gevoelen over kwaliteitsafspraken

In het Regeerakkoord is wederom plek ingeruimd voor de kwaliteitsafspraken. Die konden in het verleden bij de VSNU op weinig sympathie rekenen. Afzwaaiend voorzitter Karl Dittrich zei in zijn afscheidsinterview op ScienceGuide nog het proces waarin die afspraken tot stand kwam te betreuren. “Dat een overheid bepaalde doelen heeft vind ik te begrijpen maar de wijze waarop dit is uitgevoerd en er op elke afwijking werd gereageerd dat vond ik wel een vorm van wantrouwen.”

In de reactie op de nieuwe plannen is de VSNU dan ook zuinig. “Het is goed dat het regeerakkoord de vorm van die afspraken aan instellingen, studenten, medewerkers en andere belanghebbenden laat”, zegt Pieter Duisenberg.

“De mogelijkheid van een financiële straf werkt echter remmend voor het aangaan van structurele investeringen, waaronder ook vaste dienstverbanden”, vervolgt de VSNU-voorman, waarmee hij in zekere zin afstand neemt van zijn eigen VVD-standpunt over die afspraken. In 2016 was Duisenberg nog stellig over de financiële korting. “De crux is juist dat er consequenties zijn.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK