Individuele leerrekening voor leven lang leren

Nieuws | de redactie
10 oktober 2017 | Er komt een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald. De leerrekening moet de huidige fiscale aftrekpost voor scholingskosten gaan vervangen. Met die maatregel wil de regering de weg bereiden voor een gebundeld overheidsbeleid rond leven lang leren.

Het nieuwe kabinet constateert dat vooral oudere en laagopgeleide werkenden te weinig aan bijscholing doen. Op dit moment is bijscholing van werknemers voor werkgevers fiscaal aftrekbaar. Per werknemer kan via de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies jaarlijks aanspraak gemaakt worden op maximaal € 2500,-.

Werkgevers en werknemers verantwoordelijk

De nieuwe regering stelt nu voor om deze fiscale aftrekpost te vervangen door een individuele leerrekening waarin al het beleid voor leven lang leren samenkomt. “Met sociale partners en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan een leven lang leren bij de invoering van deze scholingsregeling”, zo staat in het akkoord.

Behalve het streven naar een congruent beleid blijft het kabinet Rutte-III terughoudend wat betreft overheidsinmenging. “Het is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers dat werknemers inzetbaar blijven”, zo valt in het regeerakkoord te lezen. “De overheid zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden. Een belangrijke succesfactor daarbij is een doorbraak op ‘leven lang leren’. Daarmee wordt verankerd dat toekomstige generaties werkenden productief en gezond kunnen werken, ook tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd.”

SER wil leiding nemen

Die randvoorwaarden ziet de regering dus vooral in het anders organiseren van de financieringssystematiek voor bijscholing. Begin dit jaar was er in de Tweede Kamer nog een openbare hoorzitting over leven lang leren. Daar stelden onderwijsaanbieders ook al de faciliterende rol van de overheid aan de orde. Bij hen lag echter niet de nadruk op financiering maar op flexibilisering van de wetgeving rond opleidingen.

Als er inderdaad een ‘doorbraak’ bereikt moet worden, dan lijkt de Sociaal Economische Raad (SER) klaar te staan om daar namens de sociale partners het voortouw in te nemen. Voorzitter Mariëtte Hamer kondigde onlangs bij de Hanzehogeschool al aan met alle betrokken partijen een meerjarige strategie voor talentontwikkeling en leven lang leren te willen gaan ontwikkelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK