Meer sturing voor laatste jaren Horizon 2020

Nieuws | de redactie
31 oktober 2017 | Door vier ‘focus areas’ aan te wijzen wil de Europpese Commissie nadrukkelijk sturen op[ de richting van onderzoek en innovatie. Voor die laatste drie jaar van Horizon 2020 is €30 miljard beschikbaar, al steggelen het Europees Parlement en de Raad van Ministers nog over de precieze bedragen.
(foto: Pixel2013)

“We brengen het programma meer in lijn met de prioriteiten die commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft geformuleerd,” vertelt EU-commissaris Carlos Moedas afgelopen week bij de presentatie van het werkprogramma voor de komende drie jaar van Horizon 2020. Die prioriteiten zijn koolstofarme economie, circulaire economie, digitalisering van Europese industrie en diensten, en veiligheid en migratie.

Klimaatverdrag en duurzame ontwikkeling centraal

De Europese Commissie heeft besloten de komende twee jaar binnen deze thema’s minder onderwerpen te behandelen en derhalve per onderwerp een groter budget te reserveren. Naast de vier ‘focus areas’ gaat binnen het Horizon 2020 programma in 2018 ook een pilot opgezet worden voor de European Innovation Council (EIC). Met de start van de EIC is €2,7 miljard gemoeid. De council moet innovatieve bedrijven en ondernemers gaan helpen bij het ontwikkelen en opschalen van innovaties.

De keuze voor vier ‘focus areas’ heeft als doel “significante impact” te leveren aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen, zo schrijft de Europese Commissie.  Zo zet Horizon 2020 de klimaatverdragen van Parijs en de Sustainable Development Goals centraal in de plannen. Er wordt €3,3 miljard gereserveerd voor het creëren van een koolstofarme toekomst. In totaal is ruim €10 miljard beschikbaar voor de door Juncker geprioriteerde onderwerpen.

Onderzoek ten bate van Europese migratieagenda

Eén van die onderwerpen is veiligheid en migratie, waar €200 miljoen voor beschikbaar is. De Europese Commissie hoopt met die investering onderzoek te steunen naar de “hoofdoorzaken van irreguliere migratie, het managen van die migratie en het integreren van migranten in landen die hen opvangen.” De resultaten van dat onderzoek moeten direct van invloed zijn op de Europese migratieagenda.

In de laatste jaren van Horizon 2020 hoopt de Europese Commissie alle lidstaten mee te laten profiteren van de onderzoeksgelden. Daarom is €460 miljoen beschikbaar die specifiek bedoeld is voor landen die vooralsnog nog onvoldoende participeren. Eén van de kritieken op het Horizon 2020-programma was altijd dat het geld voornamelijk verdeeld werd door landen die al over een goed onderzoeksinfrastructuur beschikken. Ook Nederland profiteert altijd erg van Horizon 2020.

Definitieve bedragen nog ter discussie

Het bedrag voor de laatste drie jaar van Horizon 2020 ligt op €30 miljard. Dit is een voorlopig bedrag, gebaseerd op het meerjarig financieel kader dat in 2014 werd vastgesteld. Het volledige budget voor Horizon 2020 werd toen vastgesteld op €77 miljard. Wat het definitieve budget voor 2018 wordt, zal pas eind november bekend worden.

Begin september laten met name het Europees Parlement en de Raad van Minister nog overhoop over het budget voor Horizon 2020. Waar de Raad een bezuiniging voorstelt van bijna €500 miljoen op Horizon 2020, voorziet het Parlement een verhoging van €65 miljoen. Deze week begint een bemiddelingsperiode waarna beide partijen een gezamenlijk standpunt moeten formuleren over de begroting. Lukt dit niet, dan zal de Commissie met een nieuw voorstel moeten komen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK