Oproep voor een #woinactie na de #poinactie

Nieuws | de redactie
26 oktober 2017 | Het CvB van de UvA is gevraagd of het bereid is om een staking te steunen en andere universiteiten op te roepen om ook te gaan staken. Rens Bod hoogleraar in de digitale Geesteswetenschappen doet deze oproep, hij denkt niet dat de nieuwe VSNU-voorzitter dit steunt maar hoopt de voorzitters wel.

Rens Bod, hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen vraagt in een e-mail aan het College van Bestuur van de UvA of zij bereid zijn een landelijke staking van universitair personeel te steunen. De staking zou in lijn zijn met de acties in het primair onderwijs vorige week donderdag in het Haagse Zuiderpark, waar zo’n 65.000 docenten op afkwamen uit het primair onderwijs.

Werkdruk is onacceptabel hoog

In de e-mail laat Bod weten dat hij dit idee heeft geopperd bij de facultaire vergadering en de reacties hem hoopvol stemde. “Bij de facultaire vergadering van afdelingsvoorzitters (FGw) heb ik gisteren geopperd of het, in navolging van het basisonderwijs, niet tijd wordt om ook de stem van het wetenschappelijk onderwijs te laten horen. Concreet gezegd: de werkdruk is door steeds minder geld per student zo onacceptabel hoog geworden dat ik in de vergadering heb gevraagd of men bereid is tot een stakingsdag. Ik was aangenaam verrast dat de afdelingsvoorzitters inclusief de decaan het unaniem met mij eens waren, mits zo’n stakingsdag landelijk zou worden georganiseerd.”

Rens Bod vraagt in de mail die persoonlijk gericht is aan voorzitter Geert ten Dam en rector Karen Maex om deze oproep te steunen ook collega-bestuurders in het land deze oproep te laten steunen. Hij heeft er niettemin weinig fiducie in heeft dat dit kan rekenen op sympathie van de nieuwe VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Duisenberg niet zo snel tot staking te bewegen

Bod: “Ik wil daarom graag het volgende bij jullie polsen: zouden jullie achter zo’n landelijke universitaire stakingsdag staan? En zo ja, zouden jullie dan het rectorencollege hiervan willen overtuigen, of beter nog: de gezamenlijke CvB-voorzitters en de VSNU? Ik vermoed dat Pieter Duisenberg niet snel tot stakingsactie zal zijn te bewegen, maar als alle CvB-voorzitters ervan overtuigd zijn dat we gezamenlijk en landelijk moeten laten merken dat het zo niet langer kan, dan is dat een buitengewoon krachtig signaal naar de politiek.”

Dat de nood hoog is, is volgens de afdelingsvoorzitter van mediastudies wel duidelijk. Ondanks dat zijn afdeling behoort tot de wereldtop zoals blijkt uit de wereldwijde rankings is de werkdruk immens. “Ik kan als afdelingsvoorzitter melden, dat hoe hoog we als afdeling Mediastudies ook worden gewaardeerd (volgens de QA Ranking waren we het afgelopen jaar samen met Communicatiewetenschappen tweede in de wereldtop), de teneur bij mijn medewerkers er één is van een immense werkstress. Het kan niet nog drukker worden, en daar ziet het helaas wel naar uit.”

Alle collegebesturen op één lijn

Bod die geprezen wordt voor zijn vooruitstrevende digitale interdisciplinaire onderzoek in de geesteswetenschappen en daar al verschillende NWO-beurzen voor kreeg ziet soortgelijke klachten bij andere faculteiten van zijn universiteit. “Hetzelfde patroon zie ik bij de faculteiten FMG en FNWI, specifiek bij de opleidingen van het Institute for Logic, Language and Computation. Uiteraard dienen alle decanen op één lijn te worden gebracht, en vervolgens de collegebesturen.”

In zijn brief aan het UvA-college heeft Rens Bod een in zijn ogen eenvoudig en alleszins acceptabel eisenpakket geformuleerd. Dat bestaat uit twee eisen:

“1. Vermindering van de werkdruk door de Bussemakergelden onmiddellijk ten goede van het wetenschappelijk onderwijs te laten komen.
2. Ophoging Nederlands WO-budget naar OESO-richtlijn.”

De UvA-hoogleraar denkt dat zijn wensen meer dan redelijk zijn en het is een boodschap die de wetenschap moet verbinden. “Mij dunkt dat iedereen in het wo het met deze twee punten eens zal zijn. En zo niet, dan zouden we deze punten moeten herformuleren zodat we zoveel mogelijk en liefst alle decanen en CvB’s mee krijgen. Mijn initiatief is er dus een van verbinden, niet van splijten. Zou het niet geweldig zijn als we straks met zijn allen -de rectoren en CvB-voorzitters voorop – op het Malieveld staan?”

Tot zover bekend heeft het College van Bestuur van de UvA nog niet gereageerd op het verzoek van Rens Bod en zijn decaan.

Update:

Inmiddels heeft het CvB van de UvA in een email gereageerd op de oproep van Rens Bod voor steun aan een landelijke staking. De voorzitter Geert ten Dam laat in haar reactie weten: “Ik aarzel over een landelijke staking op dit moment. Ik zou het nu niet doen. Het primair onderwijs heeft ook qua loon een forse achterstand op andere sectoren in vergelijking bijvoorbeeld met de lonen in het voortgezet onderwijs – (beide hbo-opleidingsniveau). In de politiek en publieke opinie heeft het basisonderwijs nu prioriteit en ook de sympathie. Als wij in hetzelfde tijdframe gaan staken komen we onvermijdelijk in de vergelijking terecht, en dat verliezen we.”

Daarom stelt de oud-voorzitter van de Onderwijsraad voor om eerst af te wachten hoe universiteiten zelf de werkdruk aanpakken. “Het lijkt mij strategisch verstandiger te wachten tot het eind van het jaar als alle universiteiten werkdruk bij de kop hebben gepakt en dan te bezien wat de beste insteek is.”

Tot slot laat de voorzitter van de UvA weten dat zij de oproep van Bod steunt en hoopt dat andere universiteiten op termijn ook willen staken. “Het is beter om met alle universiteiten dit idee publiekelijk op te pakken, dit steun ik zeer.”

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK