Rutte-III houdt vast aan leenstelsel

de redactie
26 oktober 2017 | De basisbeurs keert onder Rutte-III niet terug. Wel krijgen studenten in het eerste studiejaar €1.000 korting op het collegegeld. Voor pabo-studenten geldt dit voor de eerste twee jaar. Het ISO is teleurgesteld en spreekt van symboolpolitiek.

Studenten betalen nu €2006 collegegeld per jaar. De formerende partijen gaan dit bedrag voor eerstejaars halveren. Voor studenten die aan de pabo beginnen geldt de korting op het collegegeld voor de eerste twee jaar. De maatregel kost in totaal 180 miljoen euro.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie houden vast aan het leenstelsel voor studenten dat in 2015 werd ingevoerd. Zowel CDA als ChristenUnie bepleitten in het verkiezingsprogramma een terugkeer van de basisbeurs, de christendemocraten alleen voor de bachelorfase en de Christenunie voor zowel de bachelor als de master. De ChristenUnie wilde dit deels bekostigen door de huidige soepele terugbetaalvoorwaarden te versoberen. Het CDA, en in mindere mate de CU, hebben altijd fel oppositie gevoerd tegen het leenstelsel van het kabinet Rutte-II. Na de invoering van het leenstelsel bleken veel minder jongeren vanuit het mbo naar het hbo door te stromen.

Verbetering onderwijskwaliteit

Om de basisbeurs weer in te voeren, is echter zo’n miljard euro nodig. Dat geld is aan de formatietafel niet gevonden. Behalve GroenLinks had geen enkele partij in het partijprogramma opgenomen om het collegegeld te verlagen. GroenLinks wilde het collegegeld met een kwart verlagen daar was volgens de doorrekeningen van het CPB een bedrag mee gemoeid van €400 miljoen.

Studentenbond het ISO is verontwaardigd dat de basisbeurs in het nieuwe kabinet niet wordt ingevoerd, zo laten ze in een reactie weten. “Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is zwaar teleurgesteld dat het CDA en de ChristenUnie hun verkiezingsbelofte breken en de basisbeurs niet terugbrengen. ISO-voorzitter Rhea van der Dong: “Het verlagen van het collegegeld met 1000 euro lijkt een mooi gebaar, maar is pure symboolpolitiek. Als je ziet dat studenten gemiddeld een studieschuld van 20.000 euro aan moeten gaan, is dit echt een hele schrale troost.”

Het ISO vindt het op zich mooi dat de nieuwe regeringspartijen iets willen doen aan de instroom en doorstroom van studenten, maar wijst erop dat deze maatregel de schadelijke gevolgen van het leenstelsel bij lange na niet oplost. Van der Dong: “Dit is studenten blij maken met een dooie mus. Deze tegemoetkoming is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Studenten moeten zich nog steeds heel diep in de schulden steken om te kunnen studeren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK