TU-studenten vrezen vage toezeggingen Rutte III

Nieuws | de redactie
13 oktober 2017 | Studenten van de technische universiteiten luiden de noodklok over de weinig definieerbare plannen van het kabinet om ook iets te doen aan de tekorten bij de de technische universiteiten. Zij denken dat dit zal leiden tot meer selectie om de instroom hanteerbaar te houden.

In een brief aan de nieuwe coalitie schrijven de studentenvakbonden en de medezeggenschapsraden van de technische universiteiten samen met het ISO dat techniekstudenten de dupe worden van de vage plannen in het regeerakkoord over investeringen in het techniekonderwijs. Omdat er geen specifieke afspraken staan in het regeerakkoord over investeringen in het technische onderwijs op universiteiten zijn de studenten van de 4TU van mening dat universiteiten niet zullen investeren in het onderwijs.

Ondanks de zorgen over capaciteitsproblemen, spreken de studenten hun blijdschap uit over de hoeveelheid aandacht in het regeerakkoord voor techniek en technische universiteiten. “Dit blijkt uit de grote investering in toegepast onderzoek. Onderzoek alleen, echter, is niet de enige taak van een universiteit.”

Onherroepelijk minder toegankelijkheid

De studenten vrezen dat als gevolg van de vage plannen ten aanzien van het onderwijs,  de 4TU genoodzaakt zal zijn om selectiemaatregelen te blijven nemen in de toekomst, om op die manier de toestroom tot de technische universiteiten beheersbaar te houden. Volgens de studenten van alle medezeggenschapsraden gaat dit onherroepelijk leiden tot minder toegankelijkheid. Overigens is in het regeerakkoord een passage opgenomen dat instellingen alleen een selectie kunnen invoeren als deze onderbouwd. De minister heeft daarbij het recht de keuze voor selectie te blokkeren. 

De medezeggenschapsraden begrijpen daarom ook niet de tegenstrijdige boodschap die het nieuwe kabinet afgeeft aan het technisch onderwijs. “Wij, studentenvertegenwoordigers, vinden de specifieke aandacht voor technische opleidingen in het regeerakkoord onverenigbaar met de onduidelijkheid over de onderwijsbegroting. Het is voor ons als techniekstudenten onzeker wat het regeerakkoord zal betekenen voor de toekomst van onze universiteiten.”

De medezeggenschapsraden van de vier technische universiteiten zijn blij dat de investeringen van het studievoorschot overeind blijven, maar daar moet het niet bij blijven. “Er is een structurele bijdrage bovenop de huidige onderwijsbegroting nodig, die aan de behoefte van de 4TU voldoet om het technisch hoger onderwijs in Nederland tot de wereldtop te laten behoren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK