Centrum voor onderzoek naar internationalisering

Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen bundelen de krachten in het onderwijs en onderzoek rond internationalisering.

Nieuws | de redactie
9 november 2017 | Ze werken al langer samen op het gebied van internationalisering, maar deze week bestendigden Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen die samenwerking in het ‘Centre for Internationalisation of Education’ (CIE), een nieuw centrum voor onderzoek naar internationalisering. “We hebben heel nadrukkelijk niet voor higher education gekozen”, zegt Robert Coelen. “Het is namelijk veel breder.”

Onlangs ging vanuit de samenwerking tussen RUG en Stenden een PhD-programma van start met negen deelnemers uit onder meer de VS, Colombia, Zweden, Puerto Rico, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het is de bedoeling dat deze twee keer per jaar bijeen komen op de Campus Fryslân in Leeuwarden.

“We noemen dat een residential PhD-week”, vertelt Stenden-lector Robert Coelen die nauw bij het plan betrokken is. “We nodigen dan experts op het gebied van internationalisering uit in Leeuwarden waar die promovendi lessen bij volgen. Het resultaat is tweeledig. Die promovendi doen kennis op en werken aan hun netwerk, maar tegelijkertijd voedt de in die week aanwezige kennis ook de medewerkers van onze eigen instellingen.”

Internationalisering echt fundamenteel

Afgelopen maandag werd een intentieverklaring getekend voor de samenwerking in onderzoek en onderwijs op het gebied van internationalisering. “We zijn al een tijdje bezig, dus ik vond het geen moment om echt een opening te doen,” vertelt Robert Coelen. “Zoiets moet er komen als we echt dusdanig activiteiten ontplooien die echt substantie hebben.”

Op dit moment is er een aantal promotietrajecten in gang gezet, vertelt Coelen. “Een aantal van hen is al volop bezig, sommigen zijn nu hun voorstel aan het afmaken. Zo zijn er voorstellen gedaan voor onderzoek naar interculturele competenties in programma’s voor docenten en naar migratiepatronen in het internationaal hoger onderwijs.”

Dat Stenden de RUG hun krachten nu bundelen in CIE biedt volgens Coelen de kans om de doorstroom van bachelor, naar master en uiteindelijk PhD naar een hoger niveau te tillen. “Het is een mooi signaal. Je ziet dat internationalisering steeds meer echt een academisch onderwerp aan het worden is. Er wordt echt fundamenteel onderzoek naar gedaan.”

Ook primair en secundair onderwijs

Er zijn naast het nieuwe Centre in Leeuwarden nog vier plekken waar op deze manier het onderzoek naar internationalisering is gebundeld, weet Coelen. “Je hebt vergelijkbare centra in Milaan, Coventry, Boston en recent is er ook een in het Zweedse Uppsala van start gegaan. Het onderzoekscentrum in Boston wordt trouwens geleid door Hans de Wit (.red voormalig HvA-lector internationalisering).”

“Het centrum wat wij nu starten geeft ons de kans om zowel op academisch als educatief gebied dingen te gaan doen”, legt Coelen uit. “Zo willen we op termijn ook graduate onderwijs en kijken we al naar een professionele leergang voor professionals in het onderwijs. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar het primair en secundair onderwijs. Dit beperkt zich niet alleen tot het hoger onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK