Hbo en wo willen onderwijs sneller innoveren

Nieuws | de redactie
8 november 2017 | Op de Onderwijsdagen hebben de Vereniging Hogescholen, VSNU en SURF hun ‘Versnellingsagenda onderwijsinnovatie’ gepresenteerd. Het hbo en wo willen met hulp van EdTech-bedrijven gaan experimenteren om te kijken wat wel en niet werkt bij digitalisering en innovatie in het onderwijs.
Vereniging Hogescholen, VSNU en SURF presenteren de agenda

“Het vraagt om kennisdeling, gedeeld commitment en gemeenschappelijke investeringen om de beloften van ICT voor het onderwijs te kunnen verzilveren”, zegt Thom de Graaf bij de presentatie van de agenda.

Hier leest u de Versnellingsagenda onderwijsinnovatie

VSNU-voorman Pieter Duisenberg benadrukte bij de presentatie dat Nederland als geen ander in de positie is om digitalisering in het onderwijs te benutten. “Nederland is een compact, hoogontwikkeld en goed georganiseerd land met uitstekende fysieke en digitale infrastructuren. Deze bijzondere combinatie van eigenschappen geeft ons land de unieke kans om wereldwijd voorop te lopen in onderwijsinnovatie.”

In de Versnellingsagenda wordt benadrukt dat digitalisering onder meer kansen biedt om aansluiting op de arbeidsmarkt, flexibilisering van het onderwijs en verbetering van de onderwijskwaliteit te bewerkstelligen. “Per thema wordt doelbewust ingezet op specifieke acties binnen de schaal van informeren, delen van best practices, harmoniseren tot standaardiseren en centraliseren.”

Digitale geletterdheid in het curriculum

Om die doelen te bereiken willen SURF, VSNU en de Vereniging Hogescholen er de komende jaren voor zorgen dat digitale geletterdheid een plek krijgt in de onderwijscurricula. “We gaan daarom in gesprek met onze docenten, onderwijsdirecteuren en decanen over welke digitale vaardigheden voor welke opleiding relevant zijn en hoe deze kunnen worden opgenomen in de curricula.”

Bij Saxion wordt al instellingsbreed gekeken wat ICT in het onderwijs kan betekenen, vertelt programmamanager Fred de Vries. “Deze agenda overlapt heel erg met wat we al aan het doen zijn. Er zijn heel veel vernieuwingsprojecten bij faculteiten waar bijvoorbeeld met vormen van blended learning, games of andere e-learning tools wordt gewerkt. Wij kijken als hogeschool wat we kunnen doen om dat in een gedegen onderwijskundig ontwerp te gieten.”

Daarnaast willen de drie partijen, om flexibilisering te bereiken, gaan kijken wat instellingen samen kunnen doen en hoe delen van het onderwijs gestandaardiseerd kunnen worden. “We onderzoeken in elk geval mogelijkheden voor microcredentialing, het aanbieden van een gemeenschappelijke onderwijscatalogus en een studentgebonden portfolio.”

Lees meer over initiatieven voor studentgebonden portfolio’s.

Om de kansen van nieuwe digitale leermiddelen optimaal te benutten, zoekt de Versnellingsagenda nadrukkelijk de samenwerking met EdTech-bedrijven. “We creëren optimale randvoorwaarden en stellen faciliteiten beschikbaar voor instellingen en bedrijven om gezamenlijk te experimenteren, en we zorgen ervoor dat we door samen te werken invloed kunnen uitoefenen op nieuwe ontwikkelingen, regie kunnen voeren richting de markt en eisen stellen aan applicaties.”

De Vries ziet ook bij Saxion hoe met name jonge, nieuwe EdTech-bedrijven nu nog moeite hebben voet aan de grond te krijgen in het onderwijs. “Er zijn echt juweeltjes van start-ups die vaak wel als pilot meedraaien in het onderwijs, maar vervolgens de slagkracht missen om bij grote aanbestedingen mee te dingen. Daar kunnen we als hogescholen wat aan doen en kan SURF ook een rol in spelen, denk ik.”

Voortborduren op bestaande plannen

De Vereniging van Universiteiten geeft met de Versnellingsagenda invulling aan de onderwijspoot van het project ‘digitale samenleving’. Voor de Vereniging Hogescholen geeft de versnellingsagenda uitwerking aan ambities die zijn verwoord in de strategische agenda ‘#hbo 2025 – Wendbaar en weerbaar’.

Lees hier meer over de digitale agenda van de VSNU en de strategische agenda van de Vereniging Hogescholen

In de versnellingsagenda zijn tevens de bevindingen meegenomen van de kwartiermaker ‘delen van digitale leermaterialen’ Rob Fastenau, die in opdracht van Vereniging van Universiteiten en Vereniging Hogescholen van april tot september 2017 een verkenning uitvoerde naar de mogelijkheden om het delen van digitale leermaterialen te versnellen. De versnellingsagenda vormt voor SURF de opmaat voor het Meerjarenplan 2018-2021.

Om de verdere uitvoering vorm te geven wordt een stuurgroep ingesteld die bestaat uit bestuurders van de onderwijsinstellingen en SURF. Uiterlijk mei 2018 legt de stuurgroep een vierjarige werkagenda met concrete stappen voor aan de besturen van de drie organisaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK