Onduidelijkheid over woningtekort studenten blijft

Nieuws | de redactie
2 november 2017 | Nog altijd zijn er in meerdere studentensteden grote capaciteitsproblemen bij het huisvesten van studenten. In Groningen trekt de universiteitsraad nu aan de bel. “Wij vragen nu om een permanente oplossing”, zegt Sjoerd Kalisvaart van de Groninger Studentenbond.
Centrum van Groningen (foto: Hardscarf)

In de startfase van de nieuwe ministers op OCW proberen studentenraden in Groningen de aandacht van de minister te houden op het studentenhuisvestingsprobleem. Dit jaar kwamen er vanuit meerdere studentensteden geluiden over grote problemen rondom huisvesting. Groenlinks en SP hebben hier de demissionair minister over bevraagd, zij gaf hierin aan dat zij vanuit haar “diep diep demissionaire” functie geen toezeggingen kan doen.

In Groningen is de huisvestingssituatie van de afgelopen maanden aanleiding voor de universiteitsraad om de verantwoordelijke partijen te adresseren. In een brandbrief roepen de partij Lijst Calimero van de Universiteitsraad, de Groninger Studentenbond en studentennetwerk ESN de Rijksuniversiteit Groningen, de Gemeente Groningen en de Groningse huisvester SSH op om tot actie te komen.

Noodopvang

Het woningtekort in Groningen was in september van dergelijke omvang dat er een noodopvang voor vluchtelingen werd ingericht voor het tijdelijk huisvesten van studenten. De RUG, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen werkten samen. “In de afgelopen maanden hebben honderden internationals in hotels of noodopvangen geslapen’ schrijven de studentenbonden in de brandbrief”.

Gemeente en de RUG reageren op de brandbrief via het dagblad van het Noorden, beide partijen herkennen de cijfers niet. Volgens cijfers van de gemeente is de noodopvang nooit volledig vol geweest en hebben ongeveer 80 studenten gebruik gemaakt van deze oplossing. De verantwoordelijk wethouder in Groningen, Van der Schaaf, ziet met name het piekmoment in september.

De fracties in de universiteitsraad zien dit anders. Er moet een permanente oplossing komen, bijvoorbeeld door meer kamers te reserveren. “De RUG heeft een noodoplossing gevonden voor de situatie begin van dit collegejaar, maar wij vragen nu om een permanente oplossing”, aldus Sjoerd Kalisvaart van de Groninger Studentenbond. De Groningse studentenbond verwacht exacte cijfers over de Gronings huisvestingssituatie op 9 november tijdens het congres het Jongeren huisvestingsoverleg. Toch sturen zij nu de brandbrief, omdat er nu besluiten worden genomen over de begroting van de universiteit.

Universiteit moet garanties verhogen

Woordvoerder van de RUG Jorien Bakker geeft aan dat het probleem niet ligt bij het aantal kamers dat gereserveerd wordt, maar bij de prognoses. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de prognoses van de studentenaantallen. Simpelweg meer kamers reserveren is geen oplosing, de universiteit wil niet met kamers overblijven.

Lees meer over onduidelijke prognoses internationale studentenaantallen

Volgens de Groningsstudentenbond is dit geen reden om de garanties niet te verhogen. “Het is in alle jaren nog niet voorgekomen dat de universiteit met kamers is overgebleven, deze zijn altijd gevuld.” aldus Sjoerd Kalisvaart. “Ook de huisvester SSH heeft de garanties van de universiteit nodig om te gaan bouwen.” Volgens Kalisvaart heeft de universiteit nu 800,000 begroot voor de garanties voor huisvesting, en dit bedrag moet omhoog.

Zowel de gemeente als de RUG herkennen zich niet in het beeld dat in de brandbrief wordt geschetst dat zij de verantwoordelijkheid voor het huisvestingsprobleem op elkaar afschuiven. Zij geven aan dat de intensieve samenwerking die is ontstaan tijdens de piek in september wordt voortgezet. Hierbij is ook nauw samengewerkt met de Hanzehogeschool. “We zijn niets aan het afschuiven. We zijn heel hard op zoek naar oplossingen’,’ aldus Bakker.

Landelijk probleem

Universiteiten hebben wellicht last van de overgangsperiode op het ministerie. In haar laatste debat, naar aanleiding van vragen over de invloed van internationalisering op studentenhuisvesting, gaf voormalig minister Jet Bussemaker aan echt geen uitspraken meer te doen over nieuw beleid op studentenhuisvesting. Hierdoor bleven duidelijke uitspraken over vervolgstappen uit. De studentenbond in Groningen wil hier niet op wachten: “een Landelijk actieplan is een goed voorstel en moet er komen, maar in Groningen blijft het probleem er nu. Wij vragen de Universiteit om duidelijkheid te geven over de acties die worden genomen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK