PvdA hoopt dat Eric Wiebes Groningse energieplannen steunt

Nieuws | de redactie
21 november 2017 | Woningen in Nederland kunnen snel energieneutraal gemaakt worden zonder verhoging van de woonlasten. Dat stellen experts in samenwerking met wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen verenigt in De stichting Samen Energieneutraal (SEN). De politiek wil nu actie van de minister.

De Quick-fit oplossing is geformuleerd door de Stichting Samen Energie Neutraal. Het is gebaseerd op onderzoek van de projectgroep EEN, een samenwerkingsverband van Samen Energie Neutraal met onder andere de Afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het bedrijf dutch.

Huiseigenaren dienen een hybride warmtepomp te installeren. Volgens de projectgroep levert dit een energiebesparing van ten minste 50 procent op, ongeacht het woontype. Daarnaast kost het geen extra geld. Ook is het van belang dat huiseigenaren zelf ook overstappen op duurzame energie.

Quick-fit oplossing

Uit rioolslib, groen keukenafval en met waterstof uit niet bruikbare pieken zonne-energie kan voldoende groengas worden geproduceerd om de rest van het gasgebruik van alle huishoudens te dekken en seizoensopslag van duurzame energie in het bestaande gasnetwerk te realiseren. Dit leidt niet tot verhoging van de gasprijs en daarmee dus ook niet tot verhoging van de woonlasten.

Om de samenhang tussen de drie componenten te versterken stellen de onderzoekers en bedrijven voor dat huiseigenaren die warmtepompen hebben aangeschaft, of andere gas-besparende maatregelen hebben genomen, groengascertificaten (moeten) krijgen als hun eigen rioolslib voor groengas-productie wordt gebruikt.

Om de Quick-fit oplossing snel voor het overgrote deel van de huishoudens te bereiken, zijn goed op elkaar afgestemde acties van huishoudens, bedrijven, overheden en financiers vereist, maar de aanpak is voor alle partijen interessant. De noodzakelijke investeringen van de huishoudens zijn beperkt en verhogen de woonlasten niet in combinatie met de aanschaf van 12 zonnepanelen; zij hoeven bovendien wegens de vergroening van hun resterend gasgebruik uiteindelijk € 7000 minder te investeren in zonnepanelen om geheel energie neutraal te worden.

Opdracht aan Wiebes

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Provincie Drenthe een stuurgroep in het leven heeft geroepen waar alle partijen rondom Samen Energie Neutraal betrokken zijn. Ook de landelijke politiek heeft enthousiast gereageerd en wil dat de nieuwe minister van Economische Zaken Eric Wiebes hier zo snel mogelijk mee aan de slag gaat.

William Moorlag (PvdA) wil van Wiebes weten wat hij van het recent gepubliceerde rapport vindt. “Wat is uw reactie op de resultaten van het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport van Stichting Samen Energie Neutraal, waaruit blijkt dat huizen middels onder meer hybride warmtepompen relatief goedkoop energieneutraal gemaakt kunnen worden?”

De drie oplossingen die door de stichting worden aangedragen kunnen wat de PvdA betreft doorgerekend worden door EZ. “Bent u bereid een appreciatie van dit onderzoek, inclusief de drie stappen van de zogenoemde «Quick-fit-oplossing», naar de Kamer te sturen?”

Daarnaast wil het PvdA-Kamerlid weten of Wiebes bereid is om daadwerkelijk geld vrij te spelen voor dit project. “Deelt u de opvatting dat de «Quick-fit-oplossing» een belangrijke bijdrage kan leveren aan uw ambitie voor het energieneutraal maken van woningen, in het licht van de taakstelling dat tot 2050 jaarlijks meer dan 200.000 woningen moeten worden aangepakt? Zo ja, hoe gaat u deze methode bevorderen en toepassen?” Bent u bereid financiële middelen vrij te maken voor het instellen van de door de Stichting Samen Energie Neutraal voorgestelde «Stuurgroep Quick-Fit Oplossing»? Hoe stelt u zich voor dat er een stimulans kan worden gegeven aan de ontwikkeling van deze techniek?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK