Zelf op weg naar de energietransitie

Klimaattop in Noord-Nederland maakt afspraken om duurzaam gedrag te stimuleren.

Interview | de redactie
14 november 2017 | Hoe geeft Nederland echt vorm aan de transitie naar duurzame energievoorziening? Onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven uit Groningen, Friesland en Drenthe tekenden afgelopen week op de Klimaattop in Groningen gezamenlijk afspraken op dit thema.
Energy Barn in Groningen

In de Energy Academy en op EnTranCe bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen werden afgelopen donderdag meerdere convenanten getekend om vorm te geven aan de energietransitie in de noordelijke provincies. Zo worden er afspraken gemaakt om slimmer te besparen in industrie en bouw en om op nieuwe manieren lokaal duurzame energie op te wekken.

Burgers bereiken via hun werk

Eén van de sprekers tijdens de Klimaattop is Carina Wiekens. Zij is lector Duurzaam Gedrag op de Hanzehogeschool. Voor Wiekens is de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties heel waardevol. “We hebben gemerkt dat het veel beter werkt om burgers via de organisaties waar zij werken te bereiken en ze bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen om te verduurzamen.”

Samen met de N.V. Nederlandse Gasunie  en Enexis Groep organiseert Wiekens onder meer Bedrijfkracht dat er voor zorgt dat medewerkers leren over hun eigen energiegebruik en de mogelijkheden tot besparing. “We doen onder meer het project ‘Speur de energieslurper’ dat mensen aanmoedigt te ontdekken welke apparaten in huis energieslurpers zijn. En met ‘check je warmtelek’ hebben we een manier ontwikkeld om mensen zelf te laten achterhalen waar in het huis qua isolatie nog het meest te winnen is.”

Duurzaamheid meer op de agenda

Wiekens geeft onderwijs op de Hanzehogeschool, en zij merkt dat ook studenten langzaam maar zeker die transitie maken. “Ik werk vooral bij de opleidingen in het sociaal domein. Die mensen kiezen niet voor het duurzaamheidsaspect, maar ik heb het wel zien veranderen. Als we hier vijf jaar geleden over begonnen, keken de studenten ons over het algemeen glazig aan.”

Dat is inmiddels anders. Dat heeft met de urgentie van het vraagstuk te maken, maar ook zeker met veranderingen in het onderwijs. “We hebben op dit punt lespakketten ontwikkeld, ook voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderwerp leeft en is beter verankerd in het curriculum dat we aanbieden.”

In totaal werden er door bedrijven, onderwijsinstellingen en provincies twintig afspraken ondertekend in Groningen. Daarbij onder meer de start van een landelijk programma om installateurs op te leiden in de nieuwste, duurzame energietechnieken. En de provincie Drenthe gaat aan de slag met de A37 voor het plaatsen van zonnepanelen over veertig kilometer van Hoogeveen naar Emmen. Een samenwerkingsovereenkomst over grootschalige elektrolyse in de chemische sector en Arriva en Stadler tekenden een afspraak over het ombouwen van de treinen naar toestellen met een batterij, zodat ze in de nabije toekomst hybride zijn.

De volgende stap voor Wiekens is dat de groep bedrijven die zich aansluiten bij de initiatieven van het lectoraat uitgebreid gaat worden. “We werken al met netbeheerders als Enexis en de samenwerking is Gasunie is gezien hun core business logisch, maar het is natuurlijk veel breder. Heel concreet zijn we nu op zoek naar bedrijven in de levensmiddelenindustrie en wellicht een waterbedrijf om te kijken wat we daar op het vlak van duurzaamheid kunnen betekenen en welke aspecten van duurzaamheid zij weer aan onze aanpak toe kunnen voegen.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK