Eerste Kamerfractie D66 stemt tegen doelmatigheidskorting

Steun voor PvdA-motie om te bezien of de doelmatigheidskorting ongedaan kan worden gemaakt.

Nieuws | de redactie
19 december 2017 | Zoals eerder al was aangekondigd heeft de Senaatsfactie van D66 vandaag tegen de bezuinigingen op doelmatigheidskorting van Rutte III gestemd. Hiermee verzoekt de Eerste Kamer om de bezuiniging op het onderwijs teniet te doen, de minister hoeft deze motie overigens niet op te volgen.

Tijdens de laatste stemmingen in de Eerste Kamer voor het Kerstreces vandaag bleek er weinig steun voor de bezuiniging van € 186 miljoen op de begroting van OCW. Alhoewel drie van de vier coalitiepartijen en de PVV tegen een motie van de PvdA stemden om een onderzoek in te stellen “om te bezien of de doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan worden verzacht en bij voorkeur ongedaan gemaakt” viel D66 buiten de toon door met de oppositie mee te stemmen.

In het regeerakkoord kregen sommige delen van het onderwijs en de wetenschap er flinke hoeveelheden geld bij maar OCW als geheel kreeg in het regeerakkoord een taakstelling mee om de komende vier jaar € 183 miljoen te bezuinigen. Het tekort op de begroting van het ministerie was voor 2017 al deels teruggedraaid maar voor de toekomst moet een deel van de structurele tekorten binnen de eigen begroting gezocht worden.

Eerste Kamer streeft Tweede Kamer voorbij

In de eerste termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen op 4 december vroeg fractievoorzitter Thom de Graaf (D66) de minister president dan ook af te zien van de bezuinigingen in het kader van doelmatigheid. “Is dit niet eigenlijk een schoonheidsfoutje in het regeerakkoord en in de inzet van het kabinet?” Eerder al wilde de Tweede Kamer weten “op grond van welk onderzoek is vastgesteld dat momenteel sprake is van ‘ondoelmatig onderwijs’, waaruit zou blijken dat het onderwijs in 2021 in totaal 183 miljoen euro doelmatiger kan?” Er bleek toen niet genoeg animo voor een hoorzitting of onderzoek.

De PvdA fractie was ook kritisch op de plannen van het kabinet en sprak premier Rutte daarop aan. In zijn reactie wees Rutte op het feit dat ook in andere sectoren de taakstellingen gehaald worden en dat het onderwijs er als geheel heel veel geld bij krijgt. “Ik vind dat het niet zo gek is dat het onderwijs ook nog een stukje doet, zeker als daar een gigantische structurele investering tegenover staat.” Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) viel hem daarin bij. Ook hij bleek onverbiddelijk over de doelmatigheidskorting. “Wij kunnen en zullen die niet ongedaan maken, want het is belangrijk dat de begroting van OCW ook sluitend wordt gemaakt.”

Gemengde gevoelens bij D66

Tijdens de algemene financiële beschouwingen een week later daagde de PvdA regeringspartij D66 meermaals uit kleur te bekennen, onder andere bij monde van senator André Postema. “Wij zijn in Nederland van het geven en nemen, maar met 3,6 miljard de verkiezingen ingaan en er met een korting van 186 miljoen uitkomen, dat lijkt mij geen geven en nemen meer. Dat lijkt mij alleen geven.” Hierop reageerde Alexander Rinnooy Kan koeltjes. “Inderdaad geeft die optelsom hier en daar aanleiding tot gemengde gevoelens.”

De D66-senator liet de ruimte aan de minister om hier op in te gaan. “Ik wil afwachten of de minister misschien nog bereid is om in ieder geval in de sfeer van de doelmatigheidskorting iets te doen als eerste stap in de richting van een verbetering. Ik wacht daar in alle vertrouwen even op.” Daar voegde hij aan toe dat hij net als zijn collega’s in de Kamer niet overtuigd was van de noodzaak en mogelijkheid van de doelmatigheidskorting. “Want dat suggereert toch dat hier een verwijtbaar gebrek aan doelmatigheid zou bestaan aan de kant van het onderwijs en dat is in ieder geval niet waar, of althans niet aangetoond.”

Hoekstra reageerde daarop door nogmaals te wijzen op andere forse investeringen. “Maar neem nou het primair onderwijs: daar gaat 700 miljoen naartoe. Ik denk dat dat een zeer verdedigbare en zeer verstandige investering is. Tegelijkertijd is dat ook een heel fors bedrag,” zei Hoekstra in zijn reactie.

Vandaag kwam de motie in stemming en werd deze met 38 tegen 37 aangenomen. De motie heeft geen directe gevolgen voor de ministers, behalve dat deze te kennen moeten geven wat ze met deze motie gaan doen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK