Hbo neemt afscheid van twee sleutelfiguren

Leendert Klaassen en Wim Boomkamp gezichten van internationalisering

Nieuws | de redactie
18 december 2017 | Een week voor de kerstdagen vertrekken twee vooraanstaande gezichten uit het hbo. Zowel Leendert Klaassen (Stenden) als Wim Boomkamp (Saxion) zetten zich de afgelopen jaren in voor de internationalisering van het hbo.
© foto : Hoge Noorden / Jacob van Essen

Op de dag dat de Stenden Hogeschool en NHL bij de notaris de documenten tekenen voor de fusie neemt het hbo afscheid van Stenden-voorzitter Leendert Klaassen. “Het is mooi om op dit moment afscheid te nemen. Het voelt rond en af. We zullen zien dat Erica Schaper op haar eigen manier invulling gaat geven aan de fusie die invulling gaat geven aan de uitdagingen van de toekomst,” aldus Klaassen zelf.

In 2005 wordt Klaassen lid van het dagelijks bestuur voorzitter bij de NVAO. “Het was een voorrecht om destijds de stap te zetten vanuit het openbaar bestuur en parlementaire wereld naar de wereld van het hoger onderwijs. En te hebben ervaren dat je van het hoger onderwijs gaat houden. Van mijn toenmalig collega Karl Dittrich heb ik geleerd om op die manier naar het hoger onderwijs te kijken.” Klaassen was voorheen burgemeester van Midwolda en Zuidhorn en griffie van de Eerste Kamer. Sinds 2013 is Klaassen ook onafhankelijk Raadsman in het aardbevingsgebied in Groningen.

Fusie in Leeuwarden

NHL Stenden heeft vanaf 1 januari circa 25.000 studenten en 2.250 medewerkers in binnen- en buitenland. Zo zijn er locaties in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden, Meppel, en op Terschelling, maar ook in Bangkok (Thailand), Denpasar (Indonesië), Doha (Qatar) en Port Alfred (Zuid-Afrika). Tijdens het afscheid was er daarom ook veel lof voor de internationale aandacht en houding van de voorzitter.

“Eigenlijk ben jij de special envoy van Stenden all over the world. Niet alleen diplomaat voor Stenden, maar voor het gehele hbo,” sprak de voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf. “Leeuwarden zal niet door iedereen gezien worden als het centrum van Nederland. Je kunt eigenlijk zeggen dat er geen centrum meer is. Hoe internationaler de verbindingen zijn, hoe minder relevant het is om te denken in termen van een centrum. Het hoger onderwijs is een netwerk van locaties, van verbindingen en van mensen.”

De Graaf benoemt de verschillende fases waar het internationaliseringsdebat doorheen gaat. “Ik mag wel zeggen dat het politieke klimaat  niet altijd pro internationalisering is geweest. De toenmalige staatssecretaris van onderwijs, Halbe Zijlstra, tikte het hoger onderwijs in 2011 zelfs op de vinger. Het was allemaal niet nodig en het zou niet passen in de publieke opdracht van het onderwijs. Boeiend dat Halbe nu minister van Buitenlandse zaken is en volstrekt overtuigd is van het tegendeel.”

Leendert Klaassen is sinds 2011 voorzitter van Stenden en heeft in Leeuwarden met name verschil gemaakt door het realiseren van de fusie NHL Stenden. “Het is eigenlijk bizar dat we pas vandaag de fusie met onze vrienden van het NHL hebben. En eigenlijk had dit tien jaar eerder kunnen gebeuren. Maar iedereen weet dat het bij fusies ook gaat om de ego’s van de bazen. En dan richt ik mij ook tot Willem Smink. Samen met Leendert hebben jullie de moed opgepakt om te zeggen dat Noord Nederland is gebaat bij een sterke hogeschool,” complimenteert Cees Bijl, voorzitter van de Raad van Toezicht beide bestuurders.

Voor zijn prestaties op internationaal niveau en het samenbrengen van de hogescholen in Leeuwarden ontvangt Klaassen tijdens zijn afscheid een onderscheiding. De bestuurder wordt door burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Transparantie in het publieke domein van groot belang

Leendert Klaassen sluit zelf af met een terugblik op zijn tijd in het openbaar bestuur en het hoger onderwijs. Waarbij voor hem transparantie een grote rol speelt. “Ik moet je zeggen dat Stenden als pionier op het gebied van internationalisering in het hoger onderwijs, dwingende externe ogen op zich gericht gehad. En dat is achteraf een groot goed gebleken. Want wij hebben ons altijd opengesteld, om duidelijk en transparant te zijn over onze beweegredenen, doelstelling en de aanpak van ons werk.”

Klaassen benadrukt dat een open en transparante communicatie tussen de instellingen en de studenten van groot belang is. Zowel de feedback die studenten geven door het invullen van de Nationale Studenten Enquête als de dagelijkse feedback die binnenkomt via social media. “En hoewel wij, vanuit ons pedagogisch perspectief het niet altijd eens zijn met de toon van de boodschap, zien wij in de boodschap altijd een vorm van feedback die we kunnen en moeten gebruiken.”

“Transparantie is een volstrekt normale zaak in het publiek domein. Alhoewel verschillende instellingen daar met wisselend enthousiasme op acteren.” Met verschillende instellingen en studenten van over de gehele wereld is die transparantie van groot belang. “Zo zou je kunnen zeggen dat de megafoon van de nationale studenten enquête en van de social media het verlengstuk is van het vergrootglas waar wij permanent als hoger onderwijs instellingen onder liggen.”

Visie op internationalisering

In dezelfde week als Leendert Klaassen nam het hbo afscheid van nog een bestuurder die van internationalisering één van zijn speerpunten maakte. Wim Boomkamp schreef in 2014 samen met wo-collega Martin Paul een gezamenlijke visie op het onderwerp. Die visie staat nog steeds “als een huis”, stelde Thom de Graaf die ook sprak bij het afscheid van de Saxion-voorzitter. “Het hbo raakt deze week twee grote voorvechters van internationalisering kwijt.”

“Ik zei nog tegen Wim: ‘Pas nou op, straks staat half China hier voor de deur’”, grapte De Graaf bij het afscheid van Boomkamp. De Graaf memoreerde hoe de twee bestuurders eenssamen in Beijing de Chinese staatstelevisie te woord stonden. “Ik hoorde zo vaak de naam Saxion vallen dat ik me toch wat zorgen begon te maken.”

Bij het afscheid van Wim Boomkamp als voorzitter van Saxion staan collega bestuurders stil bij diens verdiensten voor het hbo. Ruim 28 jaar was Boomkamp werkzaam voor Saxion en diens voorgangers, waarvan de laatste tien jaar als voorzitter. In die jaren werd de Saxion-voorman onder meer het gezicht van een breed gedeeld visie op internationalisering in het hbo.

Collega-bestuurslid bij Saxion Ineke van Oldeniel richtte zich in haar woorden aan Boomkamp vooral op de hogeschool zelf. “We hebben sinds 2008 samengewerkt in het CvB en volgens mij is er in de afgelopen jaren enorm veel gerealiseerd. We zijn van een hogeschool een echte university of applied sciences geworden en de binding met de regio is heel sterk.

Lees hier het afscheidsinterview van ScienceGuide met Wim Boomkamp

“Het gebeurt tussen de student en de docent, dat was altijd je motto,” vertelde Van Oldeniel over Boomkamp. De Saxion-voorzitter nam regelmatig de tijd om lessen te bezoeken om met eigen ogen het onderwijs op zijn hogeschool te ervaren. Daarbij was Boomkamp een pleitbezorger van diversiteit en emancipatie door onderwijs. “Gelijke kansen betekende volgens jou ongelijk behandelen. Dat wil zeggen maatwerk voor iedere student.”

Aan het slot van het afscheid werd Boomkamp door de burgemeester van Oldenzaal, Theo Schouten, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. “Jouw resultaten hebben ertoe gedaan en doen er nog toe,” sprak Schouten de scheidend voorzitter toe.

Het laatste woord in Enschede was aan Wim Boomkamp zelf. Daarbij richtte hij zich specifiek tot zijn opvolger Anka Mulder die ook aanwezig was . “Als ik nog één ding zou mogen meegeven, dan is dat dat we als hbo lef moeten tonen. We moeten weg van de traditionele opvattingen en meer denken vanuit de nieuwe generatie. Zij studeren, zij creëren waarde.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK