Inholland haalt inspiratie op in Europa

Europese collega's laten zien hoe controle plaats kan maken voor vertrouwen.

Nieuws | de redactie
14 december 2017 | Vorige maand vond in Oslo een van de zogenaamde Peer Learning Activities plaats van de Europese Unie. Hogescholen en universiteiten deelden daar hun ervaringen met hun eigen kwaliteitszorgsystemen met elkaar. Jet de Ranitz was afgevaardigd om namens Nederland de visie van Inholland te presenteren. Ze vertelt in haar blog over de lessen die zij op haar beurt weer trekt uit kwaliteitszorg in onder andere Finland en Ierland.
Operagebouw in Oslo (Foto: Silja91)

Europa is momenteel druk bezig met een visie op de Europese onderwijsruimte en daarom hebben de lidstaten bijzondere interesse voor elkaars onderwijsstelsels. Tijdens de tweedaagse bijeenkomst in Oslo georganiseerd door de ET2020 groep van de Europese Commissie waren meer dan tien lidstaten en Zwitserland vertegenwoordigd om te vertellen over hun kwaliteits- en evaluatiesystematiek. De Ranitz leverde een bijdrage vanuit de visie van haar instelling waar ze recent over sprak op ScienceGuide: ‘Leren = Durven’.

Feedback gaat twee kanten op

In haar blog op de website van Inholland vertelt De Ranitz over de diversiteit aan uitdagingen voor de lidstaten. “Onze Griekse collega’s moeten onder zeer moeilijke omstandigheden het hoofd boven water houden – denk alleen al aan het accommoderen van de vele vluchtelingen en het valideren van hun diploma’s. Ga er maar aan staan als je stevig wordt gekort.”

In het licht van het recent gepresenteerde regeerakkoord noemt De Ranitz twee instellingen in het bijzonder die een inspiratie kunnen vormen voor het Nederlandse stelsel: de Finse studentenenquête en de Ierse kwaliteitsafspraken. Van beide systemen roemt zij de wijze waarop men de beweging heeft ingezet van controle naar vertrouwen of zoals De Ranitz het schrijft: “van checken naar feedback”.

De Finse Helsinki University werkt in dat kader met een systeem dat niet alleen input van de studenten ontvangt zoals de Nationale Studenten Enquête in Nederland, maar ook feedback teruggeeft aan de studenten: HowULearn. “Ze [studenten] krijgen meer inzicht in hun eigen situatie en worden geactiveerd ondersteuning te zoeken”. Dat alles op basis van een benchmark ten opzichte van andere studenten, legt ze uit.

Afspraken met een lange adem

In het licht van de nog te maken nieuwe kwaliteitsafspraken roemt De Ranitz de aanpak van de Ieren. Daar werkt men met een cyclus van tienjarige afspraken met de overheid. Ze volgen dus niet “de politieke cyclus, maar maken afspraken over een langere periode.” Dat spreekt De Ranitz in het licht van de ervaringen met de commissie Van de Donk bijzonder aan. “Het zag er indrukwekkend uit en mijn collega straalde een grote rust uit. Hij was er duidelijk tevreden over en beschreef veel ruimte voor het eigen beleid en om zaken aan te passen als dat nodig was.”

De Ranitz zegt deze lessen mee te nemen naar Nederland en naar Inholland en reflecteert ten slotte op de eigen aanpak. “Het is een strategie van ‘baby steps’: we zetten haalbare doelen en elke keer dat we die bereiken, verhogen we de inzet weer een klein beetje. Sinds we met ons Instellingsplan ‘Durf te leren’ zijn begonnen, hebben we al een paar keer onze doelen naar boven kunnen bijstellen.”

U leest de blog van Jet de Ranitz hier.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK