Leenstelselgeld inzetten tegen werkdruk, het kernprobleem in het hbo

Nieuws | door Frans van Heest
15 december 2017 | De leenstelselgelden moeten aangewend worden voor extra docenten om de werkdruk aan te pakken, het ‘kernprobleem’ in het hbo. Dit is de inzet van de gezamenlijke vakbonden voor een nieuwe cao in het hbo. De onderhandelingen starten begin 2018 en de bonden hopen uiteindelijk een cao af te sluiten voor een jaar. De vakbonden hebben inmiddels de inzet voor deze onderhandelingen bekendgemaakt aan de Vereniging Hogescholen.

Volgens de gezamenlijke vakbonden AOB, FNV, CNV en UnieNFTO is het nu al moeilijk voor sommige functies in het hbo om vacatures op te vullen, zeker in de techniek waar uitstroom van oude werknemers en groeiende economie tot schaarste leidt. Daarnaast wijzen de vakbonden erop dat de uitval onder jonge werknemers in het hbo groot is. Net als in de rest van het onderwijs lijkt deeltijd aantrekkelijk te zijn in het hbo terwijl er juist behoefte is aan voltijds werknemers.

Werkdruk als kernprobleem

De bonden stellen dat de problemen in het hbo terug te brengen zijn tot een element: de werkdruk. Dat blijft volgens hen het ‘kernprobleem’ binnen het hbo. De lestaak van beginnende docenten moet daarom beperkt worden. “In de cao-hbo moet de verplichting opgenomen worden om een beschrijving van het beleid dat op de instelling gevoerd wordt om de werkdruk te beperken, inclusief een beschrijving van de effectiviteit van dat beleid in het sociaal jaarverslag op te nemen.”

De gezamenlijke vakbonden komen daarom met strikte voorschriften voor startende docenten. Die mogen niet meer dan 660 minuten per week met studentgebonden taken bezig zijn, in het tweede jaar 770 minuten en in het derde jaar maximaal 880 minuten per week.

Ook over de bestedingen van de leenstelselgelden die vanaf volgend jaar voor het eerst het hoger onderwijs instromen hebben de vakbonden wensen.  De aanstelling van docenten moet ‘natuurlijk’ prioriteit krijgen. “Dit zal een gunstige uitwerking hebben op de werkdruk binnen het hoger onderwijs. Studenten moeten merken dat er gewerkt gaat worden in kleinere groepen en dat er meer interactie mogelijk is tussen studenten en docenten.”

Stevige looneis

De vakbonden willen tevens dat zij gehoord worden bij de sectorafspraken die de minister gaat maken begin 2018 in het kader van nieuwe kwaliteitsafspraken. “Vakorganisaties dienen betrokken te zijn bij akkoorden en de uitwerking van (ook reeds gesloten) akkoorden tussen Vereniging Hogescholen en de overheid. Dus ook bij de sectorakkoorden die de minister wil afsluiten in het vroege voorjaar van 2018.”

Tot slot leggen de vakbonden een sterke looneis op tafel van 3,5%. Dit zal een hard gelag zijn voor de hbo-sector omdat recent al duidelijk werd dat de loonkosten de afgelopen jaren sterk zijn gestegen door de beloofde voorinvesteringen van de opbrengsten van het studievoorschot. Daarmee beslaan de personeelslasten inmiddels 77% van de begroting van hogescholen, waar dat twee jaar eerder nog 73% was, zo blijkt uit een recente rapportage van de Onderwijsinspectie.

Frans van Heest : 

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK