Mona Keijzer verbaasd over numerus fixus bij techniekopleidingen

Nieuws | door Frans van Heest
15 december 2017 | “Is het niet raar, dat we een numerus fixus hebben voor technische opleidingen?” EZK-staatssecretaris Mona Keijzer wil in gesprek met haar collega op OCW over de numerus fixus bij techniekopleidingen.

Gisteren werd er in de Tweede Kamer vergaderd over de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook kwamen er een aantal onderwerpen ter sprake die te maken hebben met het hoger onderwijs. De verantwoordelijk bewindsvrouw op dit punt is staatssecretaris Mona Keijzer. Zij verbaasde zich dat er ondanks een Techniekpact een numerus fixus is bij techniekopleidingen en beloofde de Kamer om hier in overleg over te gaan met haar collega op OCW, Ingrid van Engelshoven.

Volgens Keijzer zijn technici juist extra hard nodig ook met het oog op verduurzaming van Nederland. “Technologie is de grootste motor van onze economische welvaart. De cross-overs van techniek in andere sectoren zoals de zorg, de voedselindustrie, de energiesector en de sport worden alleen maar groter en hebben een grote impact op onze werkomgeving. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor de toepassing van techniek neemt de komende jaren alleen maar toe, ook in de niet-technische beroepen. De gehele beroepsbevolking moet kunnen meebewegen met de veranderingen. Voldoende goed geschoolde techneuten op mbo- en hbo-niveau zijn hard nodig. Denk daarbij ook eens aan de duurzaamheidsopgave, waarmee mijn collega Wiebes meer aan de slag gaat.”

Techniekpact werkt

Keijzer is daarom blij dat het Techniekpact effect sorteert. “Het Techniekpact richt zich op het opleiden van voldoende slimme en vakbekwame techneuten. De cijfers laten zien dat de aanpak van het Techniekpact met de nadruk op de regio’s werkt. Meer dan 50% van de havo- en vwo-leerlingen behaalt het diploma in een N-profiel, een natuurprofiel. 36% van de totale instroom op universiteiten bestaat uit studenten die een bètatechnische studie gaan doen. Ongeveer 4.500 bedrijven, voor het grootste deel in het midden- en kleinbedrijf, investeren structureel in publiek-private samenwerking in het vmbo, het mbo en het hbo.”

De staatssecretaris van CDA-huize wil daarom nu doorpakken met het Techniekpact. “We zijn er nog lang niet. Er is urgentie om het Techniekpact voort te zetten. Gelukkig kiezen we daar ook voor in het regeerakkoord. Door de economische groei en door de toepassing van technologie neemt de vraag naar voldoende en goed opgeleid technisch talent alleen maar toe. Ik wil dan ook graag voortbouwen op de succesvolle aanpak van het Techniekpact.”

Wat kun je veranderen?

Keijzer ziet nog veel mogelijkheden bij omscholing van werknemers in de techniek naar het vak van leraar. “Kunnen mensen die jarenlang technisch zwaar werk hebben gedaan, niet ingezet worden om jonge mensen op te leiden in dezelfde sector zonder dat zij weer vier jaar naar de pabo moeten? Wat kun je veranderen aan het onderwijssysteem, waardoor dat sneller mogelijk wordt?”

Daarom was de nieuwe staatssecretaris ook verbaasd dat er bij opleidingen in het bijzonder bij technische universiteiten een numerus fixus geldt. “Is het niet raar, vraag ik mij soms weleens af, dat we een numerus fixus hebben voor technische opleidingen, waar juist een schreeuwende behoefte aan is? Het is niet zomaar opgelost — ik weet het — maar het zijn wel de vragen die ik graag met mijn collega’s van OCW zou willen bespreken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK