Radboud Universiteit mag met nieuwe pabo starten

Nieuws | door Frans van Heest
14 december 2017 | Met ingang van september 2018 kan de Radboud Universiteit starten met een nieuwe universitaire pabo. Deze opleiding resulteert in drie jaar in een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs. De rector Han van Krieken is enthousiast over deze nieuwe opleiding. “Ik geloof heel erg in scholen met diverse teams en verschillende deskundigheid.”

Rector magnificus Han van Krieken maakte dit vandaag bekend tijdens de conferentie ‘Meer academici voor de klas’ van VSNU en ICL (Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen.) De opleiding gaat Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) heten.

De nieuwe driejarige opleiding is een jaar korter dan de huidige Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) die de Radboud Universiteit samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen aanbiedt en zal blijven aanbieden. Studenten PWPO lopen daardoor weliswaar minder stage, maar zijn volgens de NVAO voldoende toegerust om zelfstandig voor de klas te staan.

In maart van dit jaar heeft de minister al een positief besluit van de CDHO t.a.v. macrodoelmatigheid overgenomen. De opleiding moest alleen nog de accreditatie doorlopen van de NVAO en daarin is de Radboud Universiteit geslaagd.

Kannibaliserend effect

Vanuit het hbo was er veel kritiek op deze opleiding omdat deze naast de academische pabo komt te staan die nu al erg succesvol wordt aangeboden op verschillende locaties in het land. De dreigende taal van de voorzitter van de Vereniging Hogesholen, Thom de Graaf was niet van de lucht. “De universitaire pabo-opleidingen die nu ontwikkeld worden remmen de academische pabo’s in hun ontwikkeling of verdringen ze. Ook op andere vormen van samenwerking tussen universiteiten en hogescholen kan dat een weerslag hebben.” De Graaf vond onder andere dat deze opleidingen een kannibaliserend effect hebben.

Bij de bijeenkomst van de VSNU-bijeenkomsten over leraren aan de Radboud Universiteit maakte de rector, Han van Krieken bekend dat deze nieuwe opleiding kan worden aangeboden en verwees ook naar de universitaire pabo in samenwerking met de HAN. “We hadden al een hele goede samenwerking met ALPO en daar zijn we trots op en die blijft ook met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Dit is een opleiding waarin studenten met een vwo-diploma die zowel de pabo doen als een academische route zodat ze een academische verdieping volgen bovenop de pabo, deze route blijft ook.”

Wij vinden dat er een andere route mogelijk moet zijn

Volgens Van Krieken moet er naast deze opleiding dus ook een andere route mogelijk zijn. “Toch vinden wij en gelukkig hebben wij veel medestanders gevonden, dat er ook een andere route mogelijk moet zijn en die ook tot een andere type docent leidt. Dat is een opleiding voor studenten die meteen pedagogische wetenschappen gaan studeren en die na een jaar het accent op het primair onderwijs leggen en docent willen worden.”

“Deze studenten gaan vanaf het begin van de opleiding veel meer naar de wetenschappelijke benadering kijken van de normale en abnormale ontwikkeling van kinderen. De complexiteit in het primair onderwijs en wat daar allemaal gebeurt wordt namelijk erg onderschat. Ik geloof heel erg in scholen met diverse teams en verschillende deskundigheid. We vinden niet dat alle docenten in het primair onderwijs academisch geschoold moeten zijn. De scholen geven wel aan dat een aantal docenten dat wel nodig heeft. Daarom doen wij dit.”

De Radboud Universiteit voegt hiermee een nieuwe professional toe aan het docentenkorps en verwacht dat jaarlijks tussen de 50 en 100 studenten aan deze opleiding zullen beginnen. Zij gaan een waardevolle inbreng leveren aan de docententeams van basisscholen doordat zij geschoold zijn om nieuwe wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de alledaagse praktijk in de klas. Op dit moment staan er nauwelijks universitair geschoolde docenten voor de klas in het basisonderwijs.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK