Rotterdam wil zodra het kan dat OCW de Islamitische Universiteit sluit

Nieuws | door Frans van Heest
11 december 2017 | Als vanaf 1 januari 2018 de wet het mogelijk maakt wil de Gemeente Rotterdam dat OCW de Islamitische Universiteit Rotterdam juridisch gaat aanpakken. Toch blijkt er geen sprake te zijn van jihadistisch gevaar, schrijft burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad, zoals eerder zou blijken uit een wetenschappelijk onderzoek.

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam kijkt met veel verwachting uit naar de wet die het mogelijk maakt om de discriminerende uitspraken van de rector van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam – voorheen de Islamitische Universiteit Rotterdam – te kunnen aangrijpen om de onderwijsinstelling te kunnen sluiten. Dit schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de Rotterdamse gemeenteraad, naar aanleiding van vragen over een onderzoek waaruit zou blijken dat drie studenten uitreizigers bleken te zijn.

Van schandaal naar schandaal

Leefbaar Rotterdam wil dat de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam wordt gesloten omdat uit onderzoek bleek dat 3 jihadgangers onderwijs volgden op deze instelling en twee andere jihadgangers zich aangemeld hadden, maar niet werden toegelaten. Leefbaar Rotterdam en de VVD vonden dat de openbare orde in gevaar was. Bovendien vond Leefbaar dat instelling sinds haar oprichting “rolt van schandaal naar schandaal, doorgaans veroorzaakt door haat zaaiende en gewelddadige teksten en oproepen van rector Ahmet Akgündüz. Als gevolg van hinderlijke regelgeving hebben jarenlange pogingen om de instelling te sluiten echter nog altijd niet tot resultaat geleid.”

Inmiddels heeft de burgemeester gereageerd op de vragen vanuit de gemeenteraad. Aboutaleb legt uit dat hij niet bij machte is om deze instellingen te sluiten en verwijst naar landelijke wetgeving die vanaf 1 januari 2018 in werking treedt. Eerder dit jaar is door beide Kamers een wet aangenomen die er op moet toezien dat hoger onderwijsinstellingen geen discriminerende uitlatingen meer doen. Dit naar aanleiding van uitspraken van de rector van de IUR. Die liet zich in het verleden discriminerend uit over Koerden, Joden, homo’s en vrouwen.

Direct laten onderzoeken

Het college kijkt vol verwachting uit naar deze nieuwe wet schrijft de burgemeester. “Indien er na de inwerkingtreding van deze wetswijziging aanleiding is om aan te nemen dat sprake is van een ernstige inbreuk op de opdracht het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen zal de minister van OCW de situatie direct laten onderzoeken,” zo verzekert de Rotterdamse burgemeester.

Op de vraag of de onderwijsinstelling een gevaar is voor de openbare orde en veiligheid probeert de burgemeester Leefbaar Rotterdam gerust te stellen. Hij geeft daarbij wel een kwalificatie aan deze instelling. “De gemeente Rotterdam en de politie-eenheid Rotterdam onderhouden contacten met de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam. De aanwezigheid van deze universiteit is niet van bijzondere toegevoegde waarde gebleken.”

Geen bedreigingen

Maar zoals volgens Leefbaar uit het onderzoek zou blijken is er geen verband tussen Jihadisme en de onderwijsinstelling. “Op basis van de beschikbare informatie blijkt op dit moment geen verband tussen de uitreizigers en het lesprogramma, noch zijn er aanwijzingen dat de Islamic University of Applied Sciences actief jihadistische sympathieën voedt. Ten slotte zijn er uit die contacten geen bedreigingen voor de openbare orde en veiligheid geconstateerd.”

Toch zal de politie van Rotterdam in de toekomst nauw betrokken blijven bij de instelling. “Het college wil benadrukken dat de gesprekken tussen gemeente, politie-eenheid en de Islamic University of Applied Sciences ook in de toekomst worden voortgezet. Indien er reden is tot zorg, zullen gemeente of politie ook niet schromen tegen de universiteit op te treden. Het college zal de raad uiteraard informeren als er aanleiding is in te grijpen c.q. bovenstaand beeld aan te passen.”

Geen sprake van gevaar

De instelling per direct sluiten zoals Leefbaar Rotterdam met steun van de lokale VVD-fractie wil kan de burgemeester echter niet. Hij verwijst op dit punt naar OCW. “De gemeente heeft geen formele bevoegdheden ten aanzien van het hoger onderwijs. De minister van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap kan maatregelen tegen hoger onderwijsinstellingen treffen indien wet- en regelgeving wordt overtreden. De burgemeester is wel bevoegd op te treden in geval van een gevaar voor de openbare orde. Hier is op dit moment geen sprake van. Zoals gezegd worden de contacten met de Universiteit voortgezet. Indien er op basis van deze gesprekken of andere informatie aanleiding is om bovenstaand beleid te wijzigen, dan wordt u daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK