SGP: ook kinderbijslag voor studenten onder de 18

Ministerie: van rechtsongelijkheid is geen sprake.

Nieuws | de redactie
21 december 2017 | Zodra minderjarige studenten zich inschrijven voor een opleiding vervalt het recht van hun ouders op kinderbijslag, zelfs als studenten niet lenen. Waar dit in het verleden werd gecompenseerd met de basisbeurs is dit sinds de invoering van het leenstelsel niet meer het geval. Roelof Bisschop (SGP) vindt dit onacceptabel en wil de kinderbijslag terug hebben.
De Sociale Verzekeringsbank in Leiden – Foto: Ninostar

Bij de invoering van het leenstelsel is in beide Kamers ferm gedebatteerd over de mogelijke uitwerking ervan op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Een van de zorgen geuit door de SP-fractie in de Eerste Kamer was destijds dat de ouders van minderjarige studenten in het hoger onderwijs hun kinderbijslag verliezen.

Het bedrag dat ouders mislopen wanneer de kinderbijslag wegvalt kan flink oplopen. Alle ouders ontvangen €1.100 euro per jaar aan kinderbijslag, en bij alleenstaande ouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen voor het kindgebonden budget kan dit oplopen tot €5000. “De redenering was in het verleden dat deze studenten als compensatie de studiebeurs als gift krijgen. Die vlieger gaat niet meer op, want de beurs is een lening geworden.” Zegt Bisschop die erop wijst dat het er overigens niet toe doet of de student in kwestie wel of niet leent. De voorwaarden voor minderjarige studenten in het mbo zijn gunstiger. Zij krijgen naast een OV-kaart wel kinderbijslag.

“Het wordt dus als straf ervaren om als 17-jarige het hoger onderwijs in te gaan, terwijl deze kinderen de overheid juist onderwijsuitgaven besparen. Dit is niet uit te leggen, maar ik bied de minister toch graag de gelegenheid daartoe.” Zei Bisschop gisteren in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Sociale Zaken. De vraag is of er sprake is van rechtsongelijkheid. Het ministerie vindt van niet, zo laat het het weten in een brief aan de Kamer. “Studiefinanciering en kinderbijslag zijn verschillende faciliteiten, bedoeld voor verschillende doelgroepen. Van rechtsongelijkheid is dan ook geen sprake.”

Het ministerie wist erop dat alle minderjarige studenten “recht [hebben] op een reisvoorziening, die in waarde ongeveer gelijk is aan de kinderbijslag,” en voegt zij daar aan toe dat “zij – afhankelijk van het ouderlijk inkomen – daarnaast aanspraak [kunnen] maken op een aanvullende beurs.” Voor de SGP-fractie is dit niet voldoende en deze diende vandaag dan ook een motie in die het ministerie verzoekt de ook de ouders van minderjarige studenten kinderbijslag te geven.

De zorg van de SGP valt in een langere reeks van zorgen over de effecten van het sociale leenstelsel op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. In de kabinetsplannen zijn afspraken gemaakt over het halveren van het collegegeld in het eerste jaar om het aantrekkelijker te maken om met een opleiding in het hoger onderwijs te beginnen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK