Technologie en flexibilisering in strijd tegen lerarentekort

Onderwijspact Utrecht wil in vier jaar tijd 500 extra docenten werven

Nieuws | de redactie
5 december 2017 | Volgens prognoses van het ministerie zal het lerarentekort in het po, vo en mbo de aankomende jaren blijven toenemen. Op regionaal niveau ontstaan nu initiatieven om de tekorten te lijf te gaan. Het Onderwijspact in Utrecht wil onder meer de handen ineenslaan met het bedrijfsleven om de overstap naar het onderwijs aantrekkelijker te maken.

“Leraren maken het onderwijs. Zij zijn ons kapitaal,” zegt Nico de Jong (directeur Cals College) die voorzitter is van het Platform Onderwijspact Regio Utrecht. “Bij een groeiend tekort aan leraren staat op termijn de kwaliteit van het onderwijs in de regio Utrecht onder druk.”

En die tekorten lopen nog altijd op. Op 28 november stuurden beide OCW-ministers samen een brief naar de Kamer waaruit blijkt dat in 2027 in het po 11.000 fte onvervuld blijft en in het vo 1.200 fte. Utrecht raamt de tekorten in de provincie zelf tot jaarlijks oplopend met 120 fte voor het po, vo en mbo tot 2022. Reden tot zorg dus voor de schoolbesturen en scholen uit de regio.

Lees hier hoe gewerkt wordt aan het aanpakken van de tekorten in zorg en techniek

In lijn met het al bestaande Zorg- en Techniekpact slaan scholen en hoger onderwijsinstellingen in Utrecht nu de handen ineen voor een Onderwijspact. “Het Onderwijspact wil als aanjager fungeren voor onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van technologie bij kennisoverdracht,” schrijven de initiatiefnemers. Volgens hen biedt digitalisering jonge docenten de kans om hun eigen onderwijs eigentijds vorm te geven.

Docent leert ook ICT-vaardigheden

“Digitalisering en flexibilisering zijn de ingrediënten om het verschil te maken,” zegt Jaap van Voorst die als directeur van het Hogeschool Utrecht – Instituut Archimedes betrokken is bij het Onderwijspact. “Hiermee innoveren we niet alleen het onderwijs, maar maken we het beroep van leraar ook veel aantrekkelijker.” Die aantrekkelijkheid zit hem volgens het Onderwijspact in de verrijking van het profiel van de leraar. Zo leren zij ontwerpen en komen er meer zaken als gaming en ICT-vaardigheden kijken bij het werken in de klas.

Ook flexibilisering biedt volgens het Onderwijspact kansen voor aankomend leraren om een gepersonaliseerd opleidingsarrangement samen te stellen. “Hiermee wordt de drempel om een opleiding te volgen tot een bevoegdheid lager en de overstap naar het onderwijs aantrekkelijker.”

Behalve het vergroten van de nieuwe instroom wil het Onderwijspact ook gaan kijken hoe er in samenwerking met het bedrijfsleven voor gezorgd kan worden dat docenten makkelijker kunnen heen en weer  switchen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een voorbeeld daarvan zijn de ‘circulaire carrières’ in de installatietechniek. Medewerkers in deze branche worden bijgeschoold om les te gaan geven in het beroepsonderwijs.

Lees hier hoe Fontys werkt aan het bevorderen van de zij-instroom in het onderwijs

Ook het Onderwijstraineeship en het inmiddels gestopte ‘Eerst de Klas’ worden door het Onderwijspact gezien als schoolvoorbeeld van hoe zij-instromers uit andere disciplines tot het leraarschap te verleiden zijn. Op initiatief van het Onderwijspact is daarom nu een Utrechtse variant op deze programma’s in de maak. Het is niet voor het eerst dat Eerst de Klas model staat voor nieuwe routes naar het leraarschap. Eerder al besloot het Amsterdamse Joke Smit College zelf een vergelijkbaar traject te organiseren.

Naast de Hogeschool Utrecht hebben ook de Universiteit Utrecht, de HKU, ROC Midden Nederland en MBO Utrecht zich aangesloten bij het pact. Er worden ook gesprekken gevoerd met de pabo’s in de regio. In de plannen die er voor moeten zorgen dat de komende vier jaar meer dan 500 docenten worden geworven, wordt door de schoolbesturen €220.000 geïnvesteerd vanuit de samenwerking.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK