Vlaamse onmin over Nederlandse Fontys

“We gaan de Nederlanders ons toch niet de kaas van het brood laten roven?”

Nieuws | door Frans van Heest
18 december 2017 | Sinds kort biedt Fontys deels een opleiding aan in Vlaanderen, het gaat om een onderwijsmaster ‘Educational Needs’. En in Vlaanderen is men daar niet bepaald gelukkig mee.

Vlaamse hogescholen mogen in tegenstelling tot in Nederland, geen masteronderwijs aanbieden. Met uitzondering van een aantal kunstopleidingen is dat recht bij de zuiderburen alleen aan universiteiten toebedeeld. Vlaamse hbo-studenten hoeven daarom geen schakeljaar te volgen en daar adverteert Fontys ook mee bij de zuiderburen.

Bij twee Vlaamse hogescholen, Howest en Thomas More Hogeschool, wekt deze situatie ergernis, zeker nu zij ook voornemens zijn om een masteropleidingen te starten. Deze twee hogescholen willen masteropleidingen starten omdat er vanuit bedrijven maar ook vanuit studenten behoefte aan professionele masters, zo zeggen zij.

Beide hogescholen willen de Vlaamse wet omzeilen door de opleidingen aan te bieden in samenwerking met buitenlandse hogescholen of universiteiten. Volgens de voorzitter van Thomas More Hogeschool, Machteld Verbruggen is het ook in internationaal opzicht volledig achterhaald dat dit in Vlaanderen niet mogelijk is. “Dat wij als hogeschool geen masters mogen aanbieden, is uniek in de wereld. Daardoor dreigen we alle geloofwaardigheid te verliezen, zowel in Vlaanderen als in het buitenland.”

Volgens beide hogescholen heeft het Nederlandse hbo een gat in de markt ontdekt, omdat die wel een masteropleidingen mogen aanbieden. Fontys biedt daarom al een aantal modules aan van een onderwijsmaster in Wetteren, in de buurt van Gent. De helft van de opleiding kan gevolgd worden in Vlaanderen. Overigens wordt in het besluit van de NVAO van deze zomer met geen woord gerept over de Vlaamse locatie voor deze master wel over de acht andere onderwijslocaties in Nederland. De Nederlandse wet maakt het nog niet mogelijk dat volledige opleidingen in het buitenland worden aangeboden.

De voorzitter van Howest hogeschool, Durnez Jan, een hogeschool in West-Vlaanderen met 4500 studenten zegt tegen de Vlaamse krant de Morgen dat hij met zorg kijkt naar de Nederlanders die nu een gat in de markt zien: “We gaan de Nederlanders ons toch niet de kaas van het brood laten roven?”

Ook Pascale De Groote, directeur van de AP Hogeschool in Antwerpen en voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) wil dat het mogelijk wordt om professionele masters aan te bieden bij Vlaamse hogescholen. “Alle hogescholen zijn vragende partij. Alles wat overwegend praktijkgericht is, zoals een master basisonderwijs, moet door ons worden georganiseerd. Het is zeer dubbel. Fontys komt onder onze duiven schieten, maar bewijst tegelijk dat er behoefte aan is.” Zo luiden de commentaren van de hbo-bestuurders in de Vlaamse media.

Het is niet ondenkbaar dat als de nieuwe AMvB Transnationaal onderwijs door de Tweede Kamer komt deze het mogelijk maakt om een hele opleiding in het buitenland aan te bieden Fontys en andere hogescholen in de grensregio meer masteropleidingen gaan aanbieden over de grens. Momenteel is Groningen bezig met een veelbesproken campus in het Chinese Yantai. Het lijkt erop dat deze wet door de Kamer gaat komen en de RUG hoopt in september nu te kunnen starten met een opleiding. Als de medezeggenschap in het voorjaar toestemming geeft.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK