GroenLinks wil dat de minister leenstelsel herziet

Nieuws | door Frans van Heest
11 januari 2018 | Eind vorig jaar verscheen er een proefschrift van de Universiteit Maastricht over effectieve maatregelen om het studiesucces te verhogen. Uit dit onderzoek van Eline Sneyers bleek dat er goede alternatieven zijn voor het bindend studieadvies om tot een beter studiesucces te komen. GroenLinks grijpt dit onderzoek aan om de minister te vragen om het leenstelsel te herzien.

De belangrijkste maatregel die ook het meeste effect sorteert was het uitbreiden van studiebeurzen voor studenten uit zwakkere financieel economische groepen. Zodat die net als studenten uit rijkere milieus minder hoeven te lenen en te werken voor levensonderhoud, zodat zij meer aandacht kunnen besteden aan hun studie.

Ook blijkt uit het onderzoek van Sneyers dat studiebeurzen vanuit de overheid meer effect hebben op het studiesucces voor studenten met een migratieachtergrond, dan voor studenten met een niet-migratieachtergrond. Volgens de onderzoeker is na de afschaffing van de basisbeurs onvoldoende onderzoek gedaan naar de vraag of de aanvullende beurs wel de toegankelijkheid voldoende waarborgt. Ook zou er gekeken moeten worden naar uitbreiding van de aanvullende beurs voor studenten, met ouders die net boven de inkomensgrens van de aanvullende beurs verdienen.

Leenstelsel uit 2014

In het onderzoek wordt tevens geopperd om meer met mentorgroepen te werken, omdat dit ook een significant positief effect heeft op het studiesucces, meer dan een BSA. Hoewel de onderzoeker aangeeft dat uitbreiding van studiebeurzen een hoge investering vraagt levert het op de lange termijn wel een kostenbesparing op.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft hoger onderwijs woordvoerder van GroenLinks Zihni Özdil Kamervragen gesteld. Hij wil nu dat de minister de aanvullende beurs zoals die in het leenstelselakkoord in 2014 met steun van GroenLinks is afgesproken wordt uitgebreid. Daarom moet volgens GroenLinks de doelgroep voor de aanvullende beurs worden uitgebreid.

Özdil vraagt ook aan de minister of zij zich herkent in de signalen dat gemotiveerde en competente studenten door het bindend studieadvies gedwongen worden om hun opleiding te staken. GroenLinks vraagt ook aan de minister of zij bereid is om naar alternatieven te kijken voor het BSA waarvan wetenschappelijk is bewezen dat die leiden tot minder uitval. Özdil wil daarom dat Van Engelshoven in gesprek gaat met de studentenbonden en de koepels om samen alternatieven te bedenken voor het bindend studieadvies.

Ook moet de wet aangepast worden volgens GroenLinks. De WHW schrijft voor dat instellingen studenten een BSA kunnen geven als zij niet voldoende studiepuntenhalen in het propedeusejaar. Het GroenLinks-Kamerlid wil nu dat de minister deze passage in de wet wijzigt waardoor instellingen niet meer kunnen verplichten om een opleiding te staken. Özdil wil tot slot dat de minister ook de mogelijkheden onder de aandacht brengt bij opleidingen dat zij volgens de wet ook studenten een niet niet-bindend studieadvies kunnen geven.

Volgende week woensdag vergadert de Tweede Kamer over selectie en toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Dan zullen deze vragen van Özdil en dit UM-onderzoek ongetwijfeld ter sprake komen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK