Kamer wil helderheid over verengelsing

Nieuws | door Frans van Heest
22 januari 2018 | De minister houdt zich niet aan de afspraken uit het regeerakkoord als het gaat over verengelsing. Daarover wil de Kamer snel met haar in debat. De minister heeft hier geen oren naar wil eerst uitvoerig met het veld in gesprek. Ze belooft tegen de zomer met een internationaliseringsvisie te komen.

Vlak voor het kerstreces stuurde de minister een reactie naar de Kamer op het KNAW-rapport over taalbeleid in het hoger onderwijs. Dit rapport verscheen afgelopen zomer en adviseerde de minister de WHW op dit punt te herzien en met een nieuw taalbeleid te komen. Ook waarschuwde de KNAW dat veel opleidingen geen weloverwogen keuze maken om het Nederlands in te ruilen voor het Engels.

Lees meer in ons dossier over Taal in het onderwijs.

In reactie op het KNAW-rapport zegde de minister toe dat zij nader onderzoek wil naar verengelsing in relatie tot kansenongelijkheid. Uit het KNAW-advies bleek dat migrantenjongeren bij verengelsing op een achterstand kunnen worden gezet. Verder wilde de minister de keuze aan een opleiding zelf laten om al dan niet voor het Engels te kiezen. Volgens de Kamer is dit niet helemaal in overeenstemming met wat er in het regeerakkoord staat.

De specifieke passage in het regeerakkoord luidt namelijk: “Het kabinet ziet scherper toe op de naleving van de wet dat opleidingen alleen Engelstalig zijn wanneer dit een toegevoegde waarde heeft. De kwaliteit van voldoende niveau is en er in voldoende mate Nederlandstalige opleidingen zijn.” De wet schrijft namelijk voor dat er alleen maar in het Engels gedoceerd mag worden in het kader van een gastcollege of “de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.”

De minister laat het aan de potentiële daders

Volgens Kamerlid Zihni Özdil (GL) blijkt uit de beleidsreactie van de minister dat zij zich niet aan de afspraken houdt uit het regeerakkoord, zo zei hij laatst in de Kamer. “De minister heeft ons inziens niet genoeg duidelijk gemaakt van wat er in het regeerakkoord staat waargemaakt gaat worden. Namelijk toezien op naleving van de wet als het gaat om verengelsing. In het antwoord staat bijvoorbeeld dat de minister het vrij wil later aan de instellingen zelf en hun de ruimte wil bieden om dat zelf te doen. Maar als je zegt als regering: ‘wij willen toezien op het naleven van de wet.’ En je zegt vervolgens: ‘we laten het aan de potentiële daders’, en dat bedoel ik niet verkeerd richting de universiteit gezien. Dan blijven er bij mij nog wel vragen open.”

Ook het CDA wilde duidelijkheid van de minister op dit punt, voor Harry van der Molen is dit een belangrijke passage is in het regeerakkoord. Een dag na de presentatie van Rutte III zei hij tegen ScienceGuide over deze passage in het regeerakkoord. “Ik ben blij dat er scherper toegezien gaat worden op de verengelsing. De wet is wat mij betreft heel eenduidig.” Van der Molen was dan ook blij met de toevoeging ‘scherper’ in de passage. “Dit lijkt me een uitgelezen moment om scherper te handhaven,” zo hij daags na het uitkomen van het regeerakkoord.

Zeker niet bevredigend over verengelsing 

Van der Molen volhardt in deze mening en wil niet wachten totdat de minister met een nieuwe visie komt tegen de zomer. “De minister zegt dat ze met een visie komt voor de zomer, dat is een heel rekbaar begrip en dat vind ik te lang duren. Want ik ben met de heer Özdil van mening dat het antwoord van de minister over hoe ze dit aan de vork wil steken niet op alle onderdelen bevredigend is. Zeker niet in het licht van de afspraken in het regeerakkoord. Daar wil ik graag met haar over van gedachten wisselen.”

Wat dat betreft is er voor de coalitieparter CDA geen reden meer tot uistel: “Ik wil ook niet tot na de zomer wachten omdat de minister haar visie op de laatste dag voor het zomerreces naar de kamer stuurt.” Ook Frank Futselaar (SP) vindt dat dit debat wel erg lang op zich laat wachten. “De maatschappij is al een jaar hierover met elkaar in debat en de Kamer nog bijna niet en dat voelt gewoon raar. Ik vind het prima om de orde der dingen te volgen en ik vind het ook goed om te wachten op een visie, maar niet oneindig. Dit debat moet nu gewoon gevoerd worden.”

Afgelopen vrijdagmiddag stuurde de minister een planning van de nieuwe wetsvoorstellen naar de Kamer. Daarin benadrukte zij dat ze niet overhaast met een visie wil komen, maar dit gedegen wil aanpakken. “Uw Kamer is voor de zomer van 2018 een integrale visie op internationalisering in het hoger onderwijs toegezegd. Dit vergt nadere uitwerking, in nauwe samenspraak met de verschillende betrokken actoren in het veld. De procesaanpak voor de totstandkoming van deze visie ontvangt uw Kamer in het eerste kwartaal van 2018.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK