“Het leraarschap gaat over meer dan alleen leerlingen”

Nieuws | de redactie
25 januari 2018 | Aeres Hogeschool Wageningen en de HAN slaan de handen ineen voor de eerste voltijdopleiding master Leren en Innoveren in Nederland. “We willen leraren in de klas houden. Daarom willen we ze een breder ontwikkelperspectief op onderwijs meegeven, waar ze in de praktijk ook direct iets mee kunnen,” vertelt mastercoördinator educatie Hennie Komduur (HAN).

Vanaf 1 september 2018 kunnen studenten de masteropleiding Leren en Innoveren ook in voltijd studeren. Aeres Hogeschool Wageningen heeft al bijna tien jaar een deeltijdmaster Leren en Innoveren. In deze opleiding staan onderwijsontwikkeling en aandacht voor de leerkracht centraal. “We leiden studenten op om evidence informed aan de slag te gaan met onderwijsvernieuwing,” vertelt opleidingsmanager van de Master Leren en Innoveren Lia Spreeuwenberg (Aeres Hogeschool Wageningen).

Een masteropleiding doen wordt normaal

De deeltijdopleiding, die momenteel zo’n 30 deelnemers per jaar verwelkomt, geeft studenten de vaardigheden mee om innovatiekracht in te zetten in organisaties. De masteropleiding van Aeres is erg in trek bij zowel het (beroeps)onderwijs als het beroepenveld. Spreeuwenberg: “We zien naast docenten en leerkrachten onder andere gezondheidsprofessionals, opleiders en HR-medewerkers binnenkomen die aan onze opleiding beginnen.”

Bij de HAN vond men deze opleiding al langer interessant en daarom legde de instelling contact met Aeres. “Wij hebben in onze opleidingsinstituten vers opgeleide leraren, van primair- tot aan beroepsonderwijs en opleidingskundigen voor wie zo’n master heel interessant zou zijn,” licht Hennie Komduur toe. “Het is alleen niet altijd interessant voor hen om dat in deeltijd te doen.”

Volgens Komduur spreken studenten in het hbo vaker de ambitie uit om na hun bachelor direct ook een masteropleiding te volgen. “Op de universiteit is de koppeling bachelor-master vanzelfsprekend maar op de hogeschool veel minder.” Komduur vindt het een goede ontwikkeling dat er meer vraag naar komt en wil daar graag aan meewerken. “In de brede zin proberen we nu meer directe doorstroommasters aan te wijzen voor die studenten die meer willen na hun bachelor, daar is deze er een van.”

Voor de klas houden

Het is een bekend gegeven dat pas afgestudeerde docenten een drijvende kracht zijn achter de (onderwijs)innovatie op scholen. Ze krijgen veel op hun bordje krijgen als het gaat om ontwikkelingen binnen de organisatie. Ontwikkelingen die gaan over meer dan didactiek alleen. “Dan komen jonge leraren er al snel achter dat het leraarschap in de praktijk om veel meer gaat dan alleen maar om leerlingen,” zegt Komduur.

Dat is precies waar beiden met deze master op in willen spelen, een breder beeld van het beroep. Komduur: “Samenwerken in een docententeam. Onderwijsinnovaties breder laten landen dan alleen in de eigen klas. Dat zijn de echte uitdagingen.” Het onderwijsconcept van Aeres is daar specifiek op toegespitst. “Werkplekleren komt bij ons altijd terug in de opleidingen. Wellicht ook vanuit ons hart als groene onderwijsinstelling,” vertelt Spreeuwenberg, “we hechten sterk aan de community en collectieve leerprocessen staan dan ook centraal in onze opleidingen.”

Uiteindelijk gaat het erom de leraar voor de klas te houden. “Juist van leraren die al even in het veld zitten krijgen we de feedback dat de docentenrol zo veel breder is dan alleen maar de leerling. Het zijn ook de collega’s en de overkoepelende processen.” Door aankomende leraren daarop voor te bereiden hopen Komduur en Spreeuwenberg dan ook dat leraren juist langer voor de klas blijven staan, in plaats van doorstromen naar organisatorische functies.

Beste van twee werelden

Bij deze ‘bundeling van krachten’ wordt uiteindelijk één team gevormd dat samen de opleiding vorm gaat geven. De opleiding is direct toegankelijk voor leraren uit primair, voortgezet en beroepsonderwijs, en ook voor de studenten opleidingskunde. “Momenteel zijn we bezig met gesprekken in de regio om ook de stagemogelijkheden te verkennen,” vertelt Spreeuwenberg die er vertrouwen in heeft dat partners in het scholenveld, waarmee al een intensieve samenwerking bestaat aansluiten.

Bijzonder aan de samenwerking is tevens de strategische keuze, juist om niet een nieuwe opleiding op te richten maar binnen de bestaande mogelijkheden te werken. “Gelukkig had Aeres al een CROHO-registratie voor de voltijdsopleiding,” licht Komduur toe, “dat scheelt natuurlijk een hoop geregel.” Wel moeten de instellingen nog toestemming krijgen voor de uitvoeringslocatie Aeres Nijmegen en Komduur benadrukt het belang daarvan: “Uit onze voorlichtingsbijeenkomsten blijkt steevast dat de locatie van de opleiding zwaar weegt voor studenten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK