Maak ruimte voor circulaire carrières in het onderwijs

Nieuws | door Tim Cardol
29 januari 2018 | Veertig procent van de werkenden die niet in het onderwijs werkzaam zijn en met minimaal mbo-4 niveau als hoogst genoten opleiding heeft interesse in het leraarschap. Dat blijkt uit onderzoek dat Platform Bèta Techniek (PBT) heeft laten uitvoeren. Wat zou deze mensen over de streep kunnen trekken om toch voor het onderwijs te kiezen?

De oplopende docenttekorten dwingen er toe te kijken naar nieuwe vormen om nieuwe mensen te winnen voor het leraarschap. Het Eerst de Klas-traject van PBT liet al zien dat een opleidingstraject waarin onderwijs en bedrijfsleven gecombineerd wordt, een nieuwe doelgroep kan aanspreken. Reden voor PBT om te laten onderzoeken wat mensen zou kunnen doen kiezen voor het onderwijs.

“Aanname hierbij is dat het werken in het onderwijs voor andere doelgroepen veel aantrekkelijker wordt door het perspectief van een circulaire carrière,” schrijft men in het onderzoek. Dat betekent dat professionals makkelijker tijdens hun loopbaan kunnen bewegen tussen onderwijs en andere sectoren.

Te hoge werkdruk in het onderwijs

In het onderzoek dat uitgevoerd werd door Motivaction zijn 1389 mensen in de leeftijd 18-60 bevraagd. Daaruit blijkt dat met name de werkdruk in het onderwijs een reden is om niet voor de sector te kiezen. Zestien procent van de bevraagden geeft werkdruk op als reden. Bovendien noemt elf procent de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs als drempel er te gaan werken.

Wat zou deze mensen kunnen overhalen toch in het onderwijs aan de slag te gaan. De grootste groep geeft aan dat het makkelijker en goedkoper zou moeten worden om een lesbevoegdheid te halen (beiden 28%). Daarnaast geeft nog eens 22% aan het leraarschap te willen overwegen als het gecombineerd kan worden met een andere baan.

Op basis van de vragenlijsten en de informatie die de onderzoekers verzamelden, is de groep ondervraagden onderverdeeld in drie groepen die verschillend tegen het onderwijs aankijken. ‘Enthousiasten’ staan zeer open voor een onderwijsbaan, ‘Twijfelaars’ laten zich nog remmen om verschillende redenen en ‘Afstandelijken’ zien het werk niet opwegen tegen de kosten en inspanningen. Het zijn de eerste twee groepen die in totaal bijna 70% van de ondervraagden bevatten, die voor het onderwijs interessant zijn.

Anders kijken naar het docentenbestand

In het onderzoek is daarom met name bij deze groep gekeken wat hen het juiste duwtje richting het leraarschap kan geven. Zo wordt goede coaching en begeleiding bij het kennismaken met het onderwijs als essentieel ervaren en is het belangrijk om te benadrukken dat het onderwijs te combineren is met een carrière in een andere sector.

Het onderzoek van Motivaction raadt scholen dan ook aan kritisch te kijken naar een ander organisatie van het docentenbestand waarin ruimte is voor gastdocentschap en onderwijsondersteuners. Op die manier kan ruimte gecreëerd worden voor docenten die niet alleen in het onderwijs werkzaam willen zijn.

Die houding moet ook bij bedrijven gaan ontstaan. Zij moeten meer samenwerken met het onderwijs om mobiliteit tussen docentschap en bedrijfsleven te vergemakkelijken. “Betrek ‘werken in het onderwijs’ als een investering in de werknemers van de toekomst en neem het op in de bedrijfsstrategie.”

U leest het hele onderzoek van Motivaction hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK