Meld je aan voor het mbo-debat in Amsterdam

Lectoren en hoogleraren in gesprek over het beroepsonderwijs

Nieuws | de redactie
16 januari 2018 | In de discussie over het mbo zijn het ‘waarom’ en ‘waartoe’ te veel uit het oog verloren, stellen lectoren en hoogleraren die de sector onderzoeken. De afgelopen maanden discussieerden zij over dit onderwerp op ScienceGuide en op 1 februari gaan zij in Amsterdam met elkaar in debat.
Inholland-gebouw in Amsterdam

Het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) staat in het brandpunt van de belangstelling. Tegelijkertijd is er veel onbekend over deze sector. Het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs schreef daarom de afgelopen maanden een serie bijdragen aan ScienceGuide.

Ondanks het feit dat er bijna 500.000 studenten aan studeren, zijn veel mensen niet goed bekend met het mbo als onderwijssector. Ook in het mbo zelf ontbreekt het medewerkers nogal eens aan een gezamenlijke kennisbasis. En dat terwijl veel onderwijsontwikkelingen benoembaar en de werkzame ingrediënten ook wel bekend zijn. Het onderzoek over het mbo raakt daardoor nodeloos versnipperd en de doorwerking van kennis en inzichten naar de praktijk lukt onvoldoende.

En het mbo kampt met aanzienlijke uitdagingen. Zo neemt de instroom jaar na jaar af, en is ook de doorstroom naar hbo door verschillende redenen afgenomen. Toch krijgen deze onderwerpen maar zelden de aandacht die ze verdienen. In de kenniskring komen hoogleraren en lectoren samen om deze vraagstukken te beantwoorden.

Verschillende leden van de kenniskring van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs hebben over de condities van onderwijskwaliteit in het mbo een advies opgesteld. Dit deden zij in opdracht van NRO. Deze bijdragen worden binnenkort gepubliceerd onder de noemer: ‘Naar een lerend bestel in het mbo’. Tevens is een serie van tot nu toe twaalf bijdragen gepubliceerd op ScienceGuide. In deze artikelenreeks benoemen de onderzoekers vraagstukken en geven daarmee aanzet tot een gezamenlijke kennisagenda.

Discussie over basiskennis en toekomstbestendig onderwijs

In de eerste bijdrage ging het erom dat op de politieke agenda steeds het wat voorschrijvend is in het mbo (denk aan de landelijke kwalificatiedossiers, centrale examens, nieuwe profielen). Dat terwijl de maatschappelijke context en de arbeidsmarkt sterk veranderen. Het waarom en waartoe van het beroepsonderwijs is daarmee de laatste jaren te veel uit het oog verloren. Dit impliceert dat er stevig gediscussieerd dient te worden over basiskennis, toekomstbestendig onderwijs en pedagogiek van het beroepsonderwijs. Die discussie dient over de grenzen van disciplines en op meerdere systeemniveaus plaats te vinden.

In andere bijdragen is ingegaan op de betekenis van het onderzoek voor het functioneren van onderwijsteams, de vernieuwingen van het leren zelf, de responsiviteit van het onderwijs voor de arbeidsmarkt als voor studenten, leven lang ontwikkelen, de betekenis van een regionaal educatieve agenda, de inzet van docenten, de gezagsverhoudingen in de school, en de betekenis van onderzoek.

Een samenhangende agenda is nodig

In ons ‘Dossier mbo’ zijn alle artikelen uit de reeks zijn terug te vinden, aangevuld met andere stukken en interviews over het mbo. Op 1 februari 2018 organiseert het netwerk samen met ScienceGuide, VOR divisie Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV) en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs een debat over deze kennisuitwisseling (ECBO).

Bij het debat zullen de hoogleraren en lectoren uit het netwerk met u in gesprek gaan over nieuwe vormen van kennisuitwisseling om zo het beroepsonderwijs goed in beeld te brengen. Met elkaar hopen we zo te komen tot een samenhangende, gedragen onderzoeksagenda voor het beroepsonderwijs.

Programma met dagvoorzitter  Marc Coenders

13:30 – 14:00    Inleiding met koffie/thee
14:00 – 14:45    Welkom en inleiding door Marc van der Meer
14:45 – 15:00    Introductie van de gespreksthema’s
15:00 – 15:15    Pauze en verplaatsing naar de gespreksruimtes
15:15 – 15:45    In gesprek over de thema’s met de auteurs van de ScienceGuide serie
15:45 – 16:00    Pauze en verplaatsing naar de plenaire zaal
16:00 – 16:50    Debat onder leiding van ScienceGuide
16:50 – 17:00    Afsluiting
17:00 – 17:30    Informeel napraten onder genot van een drankje

Praktische informatie

Datum:         1 februari 2018.
Tijd:               Aanvang om 14.00, inloop vanaf 13.30 uur.
Plaats:          Hogeschool Inholland, grote collegezaal (’t Ei), OZW-gebouw, De Boelelaan 1109, Amsterdam.
Kosten:         Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden kan via deze link.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK