Drie genomineerden voor Lector van het Jaar

Nieuws | door Tim Cardol
7 februari 2018 | Welke lector komt tot nieuwe leerroutes, stoomt studenten klaar voor de banen van morgen of werkt met bedrijven aan leven lang leren? Aansluiting op de arbeidsmarkt was voor ISO en ScienceGuide de inzet voor de zoektocht naar een nieuwe Lector van het Jaar. Onze oproep leverde een kwalitatief zeer hoogwaardige reeks inzendingen op, waarvan er nu drie genomineerd zijn.
Van links naar rechts: Robert Jan de Boer, Gerard Schouten en Bram Veenhuizen

Op 7 maart aanstaande bij het HBO-discours van de Vereniging Hogescholen bij Café Dudok in Den Haag zal de Lector van het Jaar bekend worden gemaakt. Aanmelden voor die bijeenkomst kan hier. U leest hieronder de voordracht van de genomineerden.

Wat opviel bij het beoordelen van de inzendingen is de grote variëteit in de domeinen die de lectoren bestrijken. Van de creatieve industrie tot de luchtvaart, van de ICT tot persoonlijk ondernemerschap. Allemaal weten ze op hun eigen manier het bedrijfsleven te verbinden met de onderwijspraktijk en het onderzoek. Uiteindelijk hebben we gekozen voor drie genomineerden van respectievelijk de Hogeschool van Amsterdam, Fontys en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Robert Jan de Boer (Hogeschool van Amsterdam)

Als lector Aviation Engineering heeft Robert Jan de Boer een grote staat van dienst op de Hogeschool van Amsterdam. De Boer betrekt bij al het onderzoek van zijn lectoraat een groot aantal afstudeerders die in zogenaamde ‘afstudeerateliers’ samen met docent-onderzoekers werken aan onderzoeksvragen die hen worden aangeleverd door de beroepspraktijk: van vliegtuigmaatschappijen tot bedrijven de Netherlands Aerospace Group.

Als lector zette De Boer in 2010 het honoursprogramma van de opleiding Aviation Engineering op. Studenten in dat programma geven hoog op van de kansen die het programma hen biedt. Zo geeft een oud-student, die inmiddels bij ASML werkt, hoog op van de koppeling tussen theoretische kennis en vaardigheden uit de praktijk die gevraagd werden. “Deze combinatie zorgde voor een brug tussen de arbeidsmarkt en de schoolbanken waar zowel de bedrijven als de studenten enorm veel baat bij hadden.”

De Boer is tevens de drijvende kracht achter de Aviation Academy waarbinnen sinds 2011 al het onderzoek, onderwijs en het organiseren van evenementen is gebundeld. De Aviation Academy heeft een belangrijke rol in het organiseren van evenementen op het gebied van Leven Lang Leren en de verdere ontwikkelingen van de professionals uit het werkveld. Dit varieert van Ronde Tafels waarin de onderzoeksvraag van een nieuw onderzoek wordt besproken tot openbare lezingen van vooraanstaande wetenschappers en professionals uit de praktijk.

“Studenten van de Aviation Academy voeren onderzoeksprojecten uit die in samenspraak tussen Robert Jan en vertegenwoordigers van desector tot stand zijn gekomen, en waarvan de uitkomsten een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten van de concurrentiekracht van deNederlandse industrie,” vertelt René van Doorn van de Netherlands Aerospae Group die nauw samenwerkte met De Boer. “Zijn stimulerende aanpak heeft er voor gezorgd dat een groot aantal studenten ook na hun opleiding bij de HvA hun weg binnen de luchtvaartindustrie succesvol kunnen vervolgen.”

Gerard Schouten (Fontys Hogeschool)

 “Gerard is een lector die op natuurlijke wijze verschillende groepen aan elkaar verbindt en nieuwe samenwerkingen laat ontstaan. Met groot gemak beweegt hij zich tussen mensen uit de praktijk, studenten, en collega’s.” Fontys-collega Ron Dankers is lovend over Gerard Schouten die sinds 2016 lector Big Data is op de hogeschool. Schouten richt zich in zijn werk op kunstmatige intelligentie, machine learning en deep learning.

Samen met Eric van Tol heeft Schouten het lectoraat naar buiten toe neergezet als expertisecentrum waar bedrijven veelvuldig gebruik maken van de kennis en netwerk van de lector. Op die manier slaagt Schouten er in een brug te slaan tussen onderwijs, onderzoek en werkveld.

Wat betreft onderzoek bouwt Gerard heel actief aan samenwerking met een groot aantal bedrijven, maatschappelijke partijen en onderzoeksinstellingen. Deze werken samen in onderzoeksprojecten of cases met een duidelijke link naar het onderwijs zodat stagiaires, afstudeerders, docenten en studentgroepen worden ingezet om mee te denken en mee te werken.

“Gerard neemt Philips-ervaring mee en weet wat het bedrijfsleven nodig heeft,” zegt collega Eric van Tol. “Gerard is een gedreven researcher en geeft zijn inzichten door aan studenten en bedrijven. Kennis van actuele Big Data technologie zoals bijvoorbeeld het machine learning platform TensorFlow van Google. Gerard heeft ook een scherp oog voor de maatschappelijke aspecten van Big Data. Hoe betrekken we de ‘have nots’? Hoe zetten we Big Data in voor duurzaamheid?”

Gerard Schouten heeft als lector een samenwerking opgezet met de gemeente Eindhoven rond het Urban Data Center. Hier werken studenten en onderzoekers met de gemeente samen om op basis van data duurzame oplossingen voor de stad te bedenken.

Rianne van Lomm van het Urban Data Center roemt de inzet en bevlogenheid van Schouten in deze samenwerking. “Gerard haalt je uit je comfort zone en zoekt de verbindingen met de praktijk op, waardoor studenten met de voeten in de klei komen te staan. Zo is Gerard continu in overleg met het Urban Data Center van de gemeente Eindhoven om te zien welke spannende projecten er zijn voor zijn studenten. Centraal thema bij deze projecten is ‘data & maatschappelijke relevantie’.”

Bram Veenhuizen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

De eerste vraag die Bram Veenhuizen, lector HAN Automotive Research (voorheen Voertuigmechatronica) steevast stelt is: “hoe kunnen we dit samen met het werkveld vormgeven?”. Alles wat er op de HAN gebeurt, moet in de ogen van Veenhuizen ogen altijd aansluiten op wat er nodig is in de arbeidsmarkt. Bram stimuleert deze houding ook bij studenten, collega’s en partners in het werkveld en het vakgebied.

Veenhuizen is al sinds 2005 lector op de hogeschool. In de voorbije jaren heeft hij het lectoraat uitgebouwd tot een onderzoeksgroep die landelijke bekendheid geniet en inmiddels door het leven gaat als het Lectoraat HAN Automotive Research. Het afgelopen jaar stond Veenhuizen aan de wieg van het Clean Mobility Center (CMC). Een centrum mobiliteit waar onder meer de Gemeente Arnhem, het ROC Rijn IJssel en Industriepark Kleefse Waard aan deelnemen.

Sinds 2012 is het lectoraat van Veenhuizen de trekker van de Master Automotive Systems. Een inmiddels bekostigde master waar nu jaarlijks zo’n vijftig studenten instromen. Veenhuizen heeft er voor gezorgd dat er sprake is van een modulair onderwijsaanbod waardoor deeltijdstudenten alle modules onafhankelijk kunnen volgen en zo naast hun werkzaamheden de studie kunnen volgen. Dit maakt het voor bedrijven een hele interessante optie voor bijscholing.

“Ik heb Bram leren kennen als iemand die heel goed de brug kan slaan tussen behoefte van bedrijven en onderzoeksprogramma’s binnen zijn lectoraat,” vertelt Vincent Roes die innovatiemanager is bij DEKRA, een kennisorganisatie op het gebied van kwaliteitskeurmerken in automotive. “Onze huidige en toekomstige medewerkers moeten in deze ontwikkelingen mee kunnen gaan. Er zijn gesprekken tussen DEKRA en HAN Automotive, mede gestimuleerd en mede geïnitieerd door Bram om te kijken hoe het onderwijs goed kan aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt gebruik makend van de inzichten van DEKRA. Dit geldt overigens niet alleen voor nieuw afgestudeerde studenten en de eisen/wensen vanuit de bedrijven, maar zeker ook voor onderwijs aan medewerkers die al in het bedrijfsleven werkzaam zijn.”

Het lectoraat van Veenhuizen participeert tevens in het Automotive Center of Expertise (ACE) waarin samengewerkt wordt met de Hogeschool Rotterdam en Fontys. Veenhuizen is een boegbeeld op het terrein van het onderzoek naar mobiliteit en weet in die rol vele studenten en bedrijven bij elkaar te brengen.

Onder impuls van Veenhuizen is er inmiddels zelfs een onderzoeker van het lectoraat bezig met een promotieonderzoek om te kijken hoe de verbinding tussen het beroepenveld en het onderwijs versterkt kan worden.

Op 7 maart tijdens het HBO-discours in Den Haag wordt de uitslag bekend gemaakt.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK