Groen mbo-onderwijs gecompenseerd voor uitgestelde harmonisatie

Nieuws | de redactie
13 februari 2018 | Er gaat aankomend jaar €11 miljoen worden geïnvesteerd om groene AOC’s te ontzien bij de transitie van hun onderkomen bij Economische Zaken naar het ministerie OCW. Dat staat in het bestuursakkoord dat OCW en de mbo-raad afgelopen week sloten.
Foto: USDA

In het regeerakkoord gaven de coalitiepartijen tevens te kennen dat het Groene onderwijs voortaan onderdeel zou worden van OCW. Recent bleek dat dit nog tot januari 2019 op zich zou laten wachten. Dit betekent dat het verschil in bekostiging, dat sectorbreed neerkomt op tientallen miljoenen per jaar, nog een jaar langer voortduurt.

De door Rutte II ingevoerde ‘taakstelling Groen’ wordt door het huidige kabinet teruggedraaid, maar ook hierop zal de sector nog even moeten wachten: “Hierover vindt nog nadere besluitvorming plaats.” Zo valt te lezen in het onlangs gepresenteerde bestuursakkoord met het mbo. Dit betekent dat het groene mbo in 2018 nog op achterstand staan ten opzichte van andere mbo-scholen.

Om een deel van de bovengenoemde zorgen weg te nemen komt OCW de AOC's Agrarische opleidingscentra bieden agrarisch (groen) onderwijs aan voor vmbo en mbo op het gebied van voeding, natuur (dier en plant) en milieu. nu tegemoet met een eenmalige handreiking: “[…] onder de voorwaarde van totstandkoming van de hiervoor genoemde afspraken [wordt] een eenmalige verschuiving van € 11 mln. in de begroting opgenomen, die bedoeld is om het tegengaan van deze effecten in 2018 te ondersteunen.” Hierbij wordt het afschaffen van de ‘taakstelling Groen’ de facto naar voren gehaald.

Ambities voor groen onderwijs

In het bestuursakkoord met het mbo wordt de ambitie uitgesproken om de instroom van studenten in het groen mbo-onderwijs (nu zo’n 25.000) substantieel te verhogen. Ook moet het onderwijs een sterkere verbinding aangaan met het bedrijfsleven, de overheid en andere disciplines (ICT, techniek en zorg) om zodoende maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.

Dit jaar zullen de agrarische opleidingscentra (AOC’s) dan ook aan de slag gaan om afspraken te maken over een ‘toekomstbestendig’ groen onderwijs. Daarbij wordt aangemoedigd om ook de samenwerking met regionale opleidingscentra (ROC’s) en vakinstellingen te verbeteren als onderdeel van de kwaliteitsagenda.

In de tussentijd moet er op OCW nog wel €183 miljoen worden gevonden aan korting op ‘doelmatigheid’. Daar komt de minister niet op terug, zo valt te lezen in het bestuursakkoord: “Het verzachten of ongedaan maken van de taakstelling als geheel, zoals vermeld in het Regeerakkoord, is voor de minister geen optie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK