De haven en hogeschool toekomstbestendig maken

Nieuws | door Tim Cardol
22 februari 2018 | In het Innovation Dock op de RDM Campus presenteert de Hogeschool Rotterdam haar visie op het techniekonderwijs. “We zijn er trots op dat op onze hogeschool jaarlijks een op de vier studenten kiest voor een techniekopleiding”, zegt voorzitter Ron Bormans. “Maar we willen hen ook contextrijk onderwijs bieden, dat aansluit op de grote veranderingen die hier in de haven plaatsvinden.”
Innovation Dock op de RDM Campus

Een groot deel van het techniekonderwijs vindt plaats in de Rotterdamse haven. En dus is het Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf, die de visie in ontvangst neemt. “Om de energietransitie en de digitalisering van de logistiek echt verder te ontwikkelen, is personeel met brede competenties noodzakelijk”, zegt Castelein. “Cruciaal is dat personeel de combinatie techniek en ICT tot kunst heeft verheven. Daarom zijn hbo-studenten van vitaal belang voor de toekomst van de haven.”

Castelein ziet veel veranderen, maar durft niet te zeggen wat dit exact gaat betekenen voor de werkgelegenheid. “Natuurlijk gaan er banen verdwijnen, maar ik weet ook dat we alleen al in de ICT heel veel nieuwe banen aan het creëren zijn.” Juist omdat ICT in steeds meer vakgebieden een rol gaat spelen, zal het hoger onderwijs hier op moeten inspringen.

Focus op ondernemerschap

In de visie spreekt de hogeschool de ambitie uit om te komen tot meer ondernemerschap. “Over tien jaar zijn er vanuit Hogeschool Rotterdam minimaal vijftig start-ups die de volgende fase van ondernemerschap zijn ingegaan. Al deze bedrijven werken aan technische oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken”, zo formuleert het plan stellig.

Visie op techniekonderwijs van de Hogeschool Rotterdam

De hogeschool wil tevens dat het derde en vierde jaar van de technische opleidingen meer ingericht worden op interdisciplinaire samenwerking. “Met deze visie zetten we een volgende stap en laten we zien wat de huidige tijd van techniekonderwijs vraagt: vormgegeven samen met de praktijk, innovatief en interdisciplinair.”

Ron Bormans overhandigt Allard Castelein eerste exemplaar techniekvisie.

De concrete uitwerking van de visie om meer interdisciplinair te werken betekent onder meer dat docenten coaching gaan krijgen om buiten het eigen team samenwerking op te zoeken. Daarnaast zullen maatschappelijk relevante onderwerpen nog nadrukkelijker de basis vormen van de casuïstiek in onderwijs en onderzoek. Een beperkt aantal gezamenlijke thema’s zal worden vastgesteld waar de instituten en kenniscentra hun programma’s op zullen gaan richten.

Banden onderwijs en haven

Bij het Techniektalentontbijt op de RDM Campus gingen studenten van de hogeschool in gesprek met bedrijven. Een aantal van hen is al werkzaam in de haven of is bezig aan een afstudeerstage. Een van deze studenten vertelt over zijn ervaring. Hij combineert al een tijdje zijn studie met werken bij een bedrijf in de haven. “Je ziet dat de ontwikkelingen zo snel gaan, dat het reguliere onderwijs het niet kan bijbenen. Ik denk dat het goed is als studenten met praktijkervaring hun kennis ook weer aan de opleiding geven. Dat gebeurt in mijn opleiding ook al door ouderejaars.”

Ook Castelein benadrukt het belang van een goede stageplek ten aanzien van de studenten en drukt ook de aanwezige bedrijven op het hart het onderwijs op te zoeken. “Ik weet dat het hier nogal preaching to the converted is, maar ik wil jullie oproepen om ook je collega’s te overtuigen van het belang van goede banden tussen de haven en het onderwijs. Samen moeten we kijken hoe we ons klaar maken voor die disruptieve veranderingen die gaan komen, anders worden we dinosaurussen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK