Hbo vindt aansluiting bij internationalisering

Zorg in hbo, en techniek in wo zien grootste groei. Onderwijs blijft achter.

Nieuws | de redactie
1 februari 2018 | De instroom op hogescholen groeit dit jaar met 6 procent met de zorgsector als grote positieve uitschieter 9 procent. Bij de Associate degrees is de instroom in een jaar tijd zelfs met 27 procent gestegen (1204 studenten). Ook het aantal afgestudeerden is gestegen met 2 procent.
Staff Labor Construction People Engineer Woman

Vandaag kwamen de VSNU en de Vereniging Hogescholen met de instroomcijfers voor het studiejaar 2017-2018. Wat opvalt in het hbo is dat de internationale instroom na jaren van stagnatie toe begint te nemen. Daardoor lijkt het dat hogescholen eindelijk, net als universiteiten ook, kunnen gaan profiteren van de toegenomen internationalisering van het hoger onderwijs en de extra bekostiging die daarbij komt kijken.

Bijkomen van de boeggolf

Ook is er een grote groei vanuit het mbo met 3 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit aantal daalde stevig na de invoering van het leenstelsel, met ruim 15% maar deze instroom lijkt zich nu te herstellen. Ook heeft de Vereniging Hogescholen een overzicht gemaakt van de instroom, ingeschreven en aantal gediplomeerde studenten over de afgelopen vijf jaar

Uit die cijfers valt op te maken dat de instroom van de studenten in de sector techniek in de afgelopen vijf jaar gestegen is van 19.773 studenten in 2013 naar 23.205 in 2017. Bij de sector onderwijs is er een zorgwekkende daling te zien. Daar was de instroom in 2013 nog 13.573 maar is deze in 2017 gedaald naar 11.358. Dit jaar staan er bijna een procent minder studenten ingeschreven in de sector onderwijs.

Van de algemene groei van de hbo-instroom profiteert niet elke sector. In het geheel groeit de instroom in het hele hbo dit jaar met iets meer dan een procent. Maar sociale studies (-2%) en het onderwijs (1%) profiteren niet mee. Daarmee blijft het dreigende lerarentekort onverminderd overeind. De grote stijgers zijn agrofood en bèta-techniek, die beiden met ongeveer 5 procent stijgen.

De grootste stijging in de hbo-instroom is te zien in de sector gezondheidszorg. Daar is recent de capaciteit flink uitgebreid omdat er een groot te kort wordt verwacht van hbo-verpleegkundigen. Opvallend is daar ook de internationale instroom, deze is de vier voorgaande jaren rond de 8000 studenten blijven steken, maar is het afgelopen jaar gegroeid met 1143 studenten. Dat betekent een groei van 14 procent voor die sector.

Associate degree neemt vlucht

Voor de meest spectaculaire groeicijfers in het hbo moeten we dit jaar kijken naar de Associate Degree, de opleiding die sinds dit jaar ook een officiële wettelijke graad is. Deze is dit jaar gegroeid met 27 %, bijna 1900 studenten meer dan een jaar eerder. De afgelopen vijf jaar is het aantal ingeschreven studenten gestegen van 5.655 in 2013 naar 8956 in 2017.

Opvallend is dat het masteronderwijs in het hbo geen groei laat zien, dit jaar schreven iets minder studenten (-1%) zich in voor een hbo-masteropleiding. Dat is opvallend omdat de instroom van de deeltijdopleidingen de afgelopen twee jaar weer aan het stijgen is. Dit jaar met 9 %.

De VH maakt, in tegenstelling tot de VSNU, de individuele instroom per instelling bekend. Interessant is dat de stijging en daling bij individuele instellingen. Zo is de instroom van de iPabo Alkmaar met 33% gestegen en is daarmee de grootste stijger. Opvallend is dat juist een andere mono-sectorale pabo-instelling, de Marnix Academie, een daling van de instroom van 20%.

De brede hogescholen in de Randstad maken allemaal een groei door, van rond de 6 procent van de Hogeschool Rotterdam tot bijna 10% bij de Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool Fontys laat als enige brede en grote hogeschool juist een lichte daling zien van 1 %. Terwijl Saxion een brede hogeschool van buiten de randstad een stijging van 11 % laat zien.

Opvallende groei niet-EER studenten in wo masters 

De universitaire masteropleidingen laten een flinke meerjarengroei zien. Waar in 2012 nog zo’n 37 duizend studenten begonnen aan een masteropleiding is dit aantal inmiddels met 17 procent gestegen naar bijna 44 duizend in 2017. Een groot gedeelte van deze groei komt voort uit de internationale instroom, die in dezelfde periode met 56 procent is gegroeid. Deze instroom is onevenredig verdeeld tussen de EER landen en de niet-EER landen. Waar de Europese groei in 2017 met 69 procentpunt is gestegen is het aandeel niet-EER studenten in zes jaar tijd met 91 procentpunt gegroeid.

Waar in 2012 nog zo’n 20% van de studenten in de master doorging voor ‘international’ is dat in 2017 al 28% van de studenten. De sectoren die in absolute zin de meeste groei vertonen zijn onder andere de Techniek en Natuur. Binnen de sector Onderwijs, is de instroom in wo masters in zes jaar tijd afgenomen van 819 naar 716 eerstejaars masterstudenten per jaar, een kleine 13 procentpunt.

De groei binnen de sector Techniek is met 48 procent groei sinds 2012 een uitschieter en is in 2017 rond de 5500. Uitgesplitst per opleidingsfase wordt duidelijk dat deze groei in zeer grote mate te danken is aan buitenlandse studenten van buiten de EU. In de bacheloropleidingen komt 25% van de buitenlandse studenten van buiten Europa (niet EER/EU). In de masterfase is zelfs meer dan de helft van de buitenlandse studenten afkomstig uit een niet-Europees land (56%). China en India zijn op dit vlak hoofdleverancier met elk bijna 1000 studenten in 2016.

De instroom in wo masters vanuit het hbo is al langer laag en ook dit jaar komt daar geen verandering in. In 2017 vonden 5028 hbo-gediplomeerden hun weg direct naar een wo master, nagenoeg gelijk aan het aantal zes jaar geleden 5518. Van dit laatste aantal zijn slechts 215 studenten van buitenlandse komaf.

Ten tijde van het schrijven van dit stuk waren de wo bachelor cijfers nog niet openbaar. Aanvulling volgt later.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK