Minister wil voor de zomer actieplan studeren met beperking

Nieuws | door Ingeborg van der Ven
23 februari 2018 | Afgelopen woensdag spraken belangenorganisaties VSNU, VNG, Vereniging Hogeschool, Handicap en studie samen met studentenbonden LSVb en ISO met minister van Engelshoven over een landelijk actieplan studeren met een beperking.

Minister van Engelshoven heeft toegezegd een werkgroep te vormen die in kaart zal gaan brengen wat er al gebeurd op het gebied van studeren met een beperking, welke best practices er gedeeld kunnen worden en hoe zaken die beter moeten ook beter kunnen gaan. De minister wil dat voor de zomer komen tot een gezamenlijk actieplan.

Actieplan nodig voor studeren met beperking

Dit actieplan is een prioriteit voor handicap+studie, het ISO en de LSVB. Deze organisaties zouden in dit plan ook graag extra aandacht zien voor het toenemende aantal studenten met psychische klachten. Zij spreken de hoop uit dat extra ondersteuning voor deze studenten wordt opgenomen in het actieplan Studentenwelzijn, waarbij de voorkeur uitgaat naar studentenpsychologen op zowel universiteiten als hogescholen.

De minister is van mening dat hoger onderwijs instellingen met name zelf invulling moeten geven aan de ondersteuning en heeft tijdens het bestuursoverleg ook voorgesteld om binnen het hbo en wo een zorgcoördinator De zorgcoördinator heeft een spilfunctie in de interne zorgstructuur van de school. Hij is gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften en zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning voor de leerling worden ingezet. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de intake, doorstroom en (niet-reguliere) uitstroom van leerlingen. aan te stellen. Dit is op dit moment al het geval op basisscholen, het voortgezet onderwijs en het mbo.

Evaluatie regeling studietoeslag

Niet alleen minister van OCW bemoeit zich op dit moment met dit thema. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat op korte termijn de regeling studietoeslag De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een beperking. Deze regeling is afgeleid uit de ‘nieuwe Wajong’ (instroom na 2010). De gedachte hierbij is dat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. Deze studenten kunnen een beroep doen op de gemeenten voor een studietoeslag. evalueren. Hierin moet volgens handicap+Studie met name gekeken naar de hoogte verschillen per gemeente, de differentiatie is nu zeer groot. Bovendien is de regeling vaak onbekend voor burgers en wordt de regeling daarom onvoldoende, of op zijn minst zeer verschillend toegepast.

Vandaag heeft staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Kamer ook gerefereerd aan de regeling individuele studietoeslag. Hierin bevestigd de staatssecretaris dat gemeenten een grote discretonaire bevoegdheid hebben op het gebied van de ondersteuning van studenten met een beperking. Het is dan ook reden om “vóór 1 september 2018 de besteding van de vrijgemaakte budgetten te evalueren en daarbij ook de verschillen in gebruik door de diverse gemeenten mee te nemen.” aldus de staatssecretaris.

De verschillen zijn volgens de staatssecretaris wel te verklaren. “De gemeenteraden zijn gehouden in een gemeentelijke verordening nadere invulling aan de individuele studietoeslag te geven, waaronder de hoogte van de studietoeslag. Hiermee hebben de gemeenten de mogelijkheid om het beleid af te stemmen op de lokale omstandigheden en in te passen in het eigen re-integratie en armoedebeleid.” Volgens de staatssecretaris is het naar Den Haag terughalen van de bevoegdheid om de hoogte van de toeslag te bepalen niet passend bij de decentralisatie zoals in 2016 is ingezet.

De Participatiewet van 2016 heeft juist als doelstelling om gemeenten meer beleidsvrijheid te geven en daarmee maatwerk te kunnen bieden. “Deze decentralisatie brengt – als gevolg van het lokale democratisch proces – met zich mee dat er verschillen kunnen zijn in de ondersteuning die een student uiteindelijk van een gemeente krijgt”, aldus staatssecretaris van Ark. Volgens de staatssecretaris zijn de verschillen in het toekennen van de toeslag tussen gemeenten niet in strijd met het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking. “Het enkele feit dat de ene gemeente zijn taak op een andere wijze invult dan een andere is in dit kader niet in strijd met het VNGehandicaptenverdrag.

Beantwoording Kamervragen lid Futselaar door staatssecretaris Van Ark


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK