Nominaties LSVb scriptieprijs bekend

Nieuws | de redactie
14 februari 2018 | De LSVb organiseert dit jaar een scriptieprijs over hoger onderwijs. Aanstaande vrijdag wordt tijdens het VVD-LSVb onderwijscafé bekend gemaakt wie de gelukkige winnaar van deze eerste editie. Een sterk veld met onderzoek, gedaan door studenten, dat zeer van toepassing is op het hoger onderwijs.
lsvb scriptieprijs
V.l.n.r. Annelyne van de Winkel, Sies Overbeek en Yvonne Rouwhorst

Een sterk veld met interessant en opvallend toepasbaar onderzoek, dat is de eerste indruk van de jury bij het lezen van de inzendingen voor de LSVb scriptieprijs. Op hun eigen manier hebben de genomineerden voor de prijs van 2017 elk een thema aan de kaak gesteld waar menig beleidsmedewerker het hoofd over breekt. Bijzonder aan alle drie genomineerden was dat zij ervoor kozen om de vraag nu eens te stellen aan een verassend ander publiek.

Annelyne van de Winkel

2017 was het Johanna Westerdijkjaar waarin de carrièremogelijkheden van vrouwelijke academici centraal stonden. Van universiteitsbesturen, KNAW tot aan OCW, iedereen verklaarde voor de zoveelste keer hoe belangrijk het is dat er meer vrouwelijk talent doorstroomt naar de top. Maar als iedereen het zo belangrijk vindt, waarom gebeurt het dan maar zo mondjesmaat? Dat was de vraag die Annelyne van de Winkel (Vrije Universiteit) stelde.

Opvallende inslag van het onderzoek van Van de Winkel is dat zij besloot het eens te vragen aan de vrouwen in kwestie zelf: Universitair Hoofddocenten. In een serie diepte-interviews legde Van de Winkel bloot hoe zij de doorstroommogelijkheden voor zich zien. Uit deze gesprekken blijkt onder andere dat het vrouwelijke UHD’s opvalt dat de aanstelling van mannelijke collega’s vaak een “politieke” aangelegenheid is: “Meteen hoogleraar, ja niemand had gesolliciteerd. Er zat ook een politiek spel achter, bleek later. Maar vrouwen kwamen niet op het idee hoor.”

Sies Overbeek

Iets meer dan vijftien jaar nadat de eerste lectoraten in het hbo werden geïntroduceerd verklaart vriend en vijand dat het praktijkgericht onderzoek in het hbo inmiddels volwassen is geworden. Bij die status hoort echter ook dat het onderzoek een zinnige bijdrage levert aan het onderwijs. Vandaar dat bachelorstudent Sies Overbeek (Van Hall Larenstein) de kritische stelling onderzocht: “Ondanks dat er veel gerealiseerd is binnen het lectoraat, is het vermoeden ontstaan dat studenten slecht op de hoogte zijn over wat een lectoraat überhaupt is, welke projecten er plaatsvinden en wat de meerwaarde voor de student nou eigenlijk is.”

Door middel van een enquête onder studenten, en gesprekken met leden van het lectoraat Coastal and Marine Management schetst hij een beeld van de bekendheid en betrokkenheid van het lectoraat bij de opleiding en studenten. Dat is volgens Overbeek niet al te best maar hij komt met concrete voorstellen waaronder een actievere rol voor lectoren bij de totstandkoming van het curriculum en het aanbieden van het netwerk van het lectoraat aan studenten. Aanbevelingen die in bredere context van toepassing zouden kunnen zijn.

Yvonne Rouwhorst

Sinds het studiejaar 2017/2018 mogen opleidingen hun selectieproces niet langer via loting of louter op basis van cijfers laten verlopen. Oud-minister Bussemaker zei bij de invoering van dit beleid gehoor te geven aan een bredere wens om de “geluksfactor” een minder doorslaggevende rol te laten spelen. Yvonne Rouwhorst (Universiteit Utrecht) wilde wel eens weten hoe opleidingen dit invullen, of zoals ze het zelf stelt: “Het moment is nu om te kijken tot welke invulling van selectie dit heeft geleid, en of de zorgen over verkeerde beweegredenen op zijn plaats zijn.”

Ook Rouwhorst wendde zich hierbij tot een bijzonder studieobject: de opleidingen zelf. In een serie interviews met als beginvraag ‘waarom doen jullie wat jullie doen met selectie?’ legt zij de onderliggende beweegredenen om het selectieproces op een bepaalde manier in te vullen. Een opvallende observatie uit de gesprekken is dat op veel plaatsen waar opleidingen selectie toepassen het betrokken personeel maar weinig vertrouwen heeft in de selectiemethode.

Vrijdag wordt de winnaar van de LSVb-scriptieprijs bekendgemaakt tijdens het VVD-LSVb onderwijscafé in de Eerste Kamer.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK