Portugal leert van praktijkgericht onderzoek hbo

Nieuws | door Tim Cardol
19 februari 2018 | Vorig jaar ging het Portugese hoger onderwijs op bezoek bij NHL Stenden Hogeschool om lessen te trekken voor het eigen praktijkgericht onderzoek. Afgelopen week reisde bestuurslid Klaas-Wybo van der Hoek naar Portugal om de samenwerking verder vorm te geven. “Het Portugese ministerie wil leren van ons onderwijsconcept Design Based Education.”
Porto (foto: Pixabay)

“Een Portugese delegatie van het ministerie van onderwijs heeft Nederland, Finland en andere Europese landen bezocht,” vertelde NHL Stenden-bestuurslid Jan van Iersel vorig jaar zomer aan ScienceGuide. “Deze delegatie heeft toen allemaal hogescholen bezocht. Portugal is op zoek naar een model, dat we in Nederland ook toepassen. Portugal wil een methodiek ontwikkelen waarbij de regio, het bedrijfsleven, het onderwijs en andere instanties zo nauw met elkaar verbonden zijn waardoor de regionale innovatie wordt verbeterd.”

NHL en Stenden als Europese gidsen voor toegepast onderzoek

De Portugese delegatie bezocht vorig jaar naast Leeuwarden ook Hogeschool Rotterdam. Nu, bijna een jaar later is het voor de hogescholen tijd om naar Portugal te gaan. Klaas-Wybo van der Hoek is daarom, namens NHL Stenden, in Portugal om te kijken wat de twee landen nu concreet voor elkaar kunnen betekenen.

Van der Hoek is aanwezig op een bijeenkomst met universiteiten en instellingen uit onder meer de Verenigde Staten, Finland en Duitsland. “De premier van Portugal is ook aanwezig, dat geeft wel aan welk belang zij hechten aan het onderwerp kennisvalorisatie. Het onderzoek op universiteiten richt zich heel erg op het fundamentele, terwijl ze meer de toepassingskant op willen.”

Een voorbeeld daarvan vond Portugal in de Frisian Design Factory, een innovatiewerkplaats in Leeuwarden waarin NHL Stenden en het Friesland College samen met bedrijven werken aan nieuwe toepassingen. “We bieden studenten en onderzoekers daarin de mogelijkheden om zelf nieuwe bedrijfjes te starten. Ons onderwijs – Design Based Education – sluit daar ook op aan, dat vonden ze in Portugal heel interessant,” vertelt Van der Hoek die de Frisian Design Factory in Porto vertegenwoordigd.

Hoe NHL en Stenden hun onderwijsconcepten fuseren

Van der Hoek merkte vorig jaar al dat de Portugese minister van wetenschap, technologie en hoger onderwijs Manuel Heitor er belang aan hecht dat de kennisinstellingen in zijn land zich meer richten op directe vragen uit het bedrijfsleven. “Ze willen bevorderen dat het onderzoek zich niet enkel meer richt op het theoretische, daarom zijn ze vorig jaar te rade gegaan bij landen als Nederland, Finland en Ierland.”

Voor NHL Stenden is de samenwerking in Portugal – de hogeschool werkt al samen met de Porto University of Applied Sciences en gaat nu op verzoek van minister Heitor ook een samenwerking aan met de University of Applied Sciences do Cavado e do Ave – ook om een andere reden interessant. Europese onderzoeksfondsen krijgen ook steeds meer aandacht voor toepassingsgericht onderzoek. “Maar als je daar aanspraak op wil maken zal je dat altijd met een breed scala aan instellingen samen moeten doen. Dit kan daar een goede aanzet toe zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK