Private R&D-investeringen Europa blijven achter

Nieuws | door Tim Cardol
21 februari 2018 | Hoewel Europa wereldwijd nog meetelt op het gebied van investeringen in onderzoek en innovatie (R&D), is er volgens de Europese Commissie toch reden tot zorg. Met name de private investeringen blijven achter ten opzichte van de Verenigde Staten en China.
Eurocommissaris Carlos Moedas (foto: Aron Urb)

In het rapport ‘Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018 Strengthening the foundations for Europe’s future’ gaat de Europese Commissie in op de prestaties van de EU op het gebied van wetenschap en innovatie. “Het doel van dit rapport is een beter beeld geven van de veranderende dynamiek van wetenschap, onderzoek en innovatie en hun impact op Europa”, schrijft Eurocommissaris Carlos Moedas in het voorwoord.

Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018

Wat de onderzoekers opvalt in het rapport is dat Europa ten tijde van de crisis van 2007 tot 2012 op het gebied van R&D-investeringen mondiaal wel in de pas zijn blijven lopen. Het gat met de Verenigde Staten en China is pas na de crisis ontstaan. “Het investeringsgat, met name voor private investeringen, is groter geworden de afgelopen jaren.”

Op dit moment neemt de Europese Unie 20% van de mondiale private R&D-investeringen voor zijn rekening. De VS en China scoren met 28% en 24% hoger. Qua publieke investeringen scoort de EU daarentegen met 23% een hoger percentage. Bovendien loopt de EU voorop waar het het aantal onderzoekers betreft – liefst 1,8 miljoen, tegenover 1.6 miljoen in China en 1,3 in de VS.

Het rapport van de Europese Commissie laat tevens zien dat Europa achterblijft waar het de verspreiding van kennis betreft. Hoewel er in Europa initiatieven zijn om tot Open Science te komen, lukt dit in de Verenigde Staten vooralsnog beter. Het aandeel open access publicaties in Europa is 30% tegenover 35% in de VS.

Scheidslijnen door Europa

Beter scoort Europa op het gebied van internationale samenwerking. “Europa kapitaliseert op de globalisering van wetenschap door actief deel te nemen aan internationale ‘knowledge pools’. Bijna de helft van de publicaties zijn het resultaat van internationale samenwerking.”

De Europese Commissie constateert niettemin dat er in Europa nog altijd een scheidslijn loopt door het continent waar het investeringen in wetenschap en innovatie betreft. Die scheidslijn loopt tussen noord en zuid, al moet dat verschil wel genuanceerd worden. “De afgelopen tien jaar hebben onder meer Slowakije, Bulgarije, Polen en Tsjechië hun R&D-investeringen fors geïntensiveerd.” Ondertussen stellen Roemenië, Portugal en Spanje teleur.

De forse verschillen binnen Europa op het gebied van innovatie en wetenschappelijk presteren, zijn volgens het rapport reden aan aantal politieke uitdagingen te adresseren. Zo moeten lidstaten meer gaan investeren in R&D en moet ruimte gecreëerd worden voor de juiste omstandigheden om ook private ondernemingen op dit punt stappen te laten zetten.

Daarnaast moet open science nadrukkelijk bij de EU-landen op de agenda komen. “Maatregelen om de wetenschap en innovatiesystemen in Europa en de wereld te openen, zullen zorgen voor snellere en sterkere verspreiding van kennis.”

“Over tien jaar noemen we open science gewoon science”

Europa moet volgens het rapport van de Europese Commissie nog meer dan het al doet profiteren van de internationalisering van de wetenschap. “Europa moet zorgen dat het kapitaliseert op alle nieuwe kennis die in de wereld gecreëerd wordt. Daartoe moet zij sterke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie aangaan en moet de EU zorgen dat de capaciteiten van andere landen op dit gebied versterkt worden. Zo kan wereldwijde kennis snel vermeerderen en profiteren meer landen van het proces.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK