Vrouwelijke onderzoekers in oncologie effectiever

Opinie van Athena's Angels onderbouwd door cijfers van CWTS

Nieuws | de redactie
22 februari 2018 | De start van Kankerinstituut Oncode in Amsterdam leidde onlangs tot een discussie over de bijdrage van mannen en vrouwen aan deze medische wetenschap. Het Centum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) dook naar aanleiding van deze discussie in de cijfers.
Oncologisch onderzoek (foto: Army Medicine)

Een aantal opmerkingen van Hans Clevers over het verschil tussen vrouwen en mannen in het kankeronderzoek leidden tot veel respons. Hoewel de uitspraken later genuanceerd werden, vonden wetenschappers Naomi Ellemers, Eveline Crone, Ineke Sluiter en Judi Mesman (Athena’s Angels) het wel nodig om in de pen te klimmen. “De impact van mannen en vrouwen is vrijwel identiek”, schrijven zij in NRC.

Willen vrouwelijke kankeronderzoekers niet ‘beulen’?

Bibliometrische analyse

In het opinieartikel in NRC baseren de hoogleraren hun argumentatie op een analyse van Thed van Leeuwen en Paul Wouters van CWTS. De bibliometrisch onderzoeker en directeur van het onderzoeksinstituut hebben wetenschappelijke artikelen met Nederlandse bijdragen uit het gerenommeerde tijdschrift Oncology die gepubliceerd werden tussen 2007 en 2016 onder de loep genomen. Daaruit blijkt een vrij genuanceerd beeld over de verschillen in wetenschappelijke prestaties tussen mannen en vrouwen.

De bibliometrische analyse is uitgevoerd met de data afkomstig uit de Web of Science (WoS) WoS is een multidisciplinaire bibliografische database, gevuld met tijdschriftliteratuur, die zowel publicatie- als citatie gegevens ontsluit. . Toegang tot de WoS, eigendom van Clarivate Analytics, verloopt via universitaire abonnementen. CWTS heeft een eigen versie, geschikt gemaakt voor bibliometrisch onderzoek Op basis van de Nederlandse afkomst van een citaat zijn de Nederlandse oncologie citaten geselecteerd. De onderzoekers combineerden deze data met een studie uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie waarin de gender labels van de publicaties zijn opgenomen. Op basis van deze set zijn uitspraken mogelijk over de bijdragen van mannen en vrouwen in de oncologie.

Vrouwelijke onderzoekers iets meer impact

“Hoewel vrouwelijke onderzoekers iets minder bijdragen aan de totale Nederlandse output in de oncologie, is hun bijdrage sterk aan het stijgen,” schrijven Wouters en Van Leeuwen. “In termen van impact is weinig verschil te zien. Vrouwelijke onderzoekers scoren zelfs licht beter dan hun mannelijke collega’s.”

Analysis of gender distribution in Dutch oncology

Het CWTS constateert dat Nederland over de hele linie goed scoort in het mondiale oncologieonderzoek. “Zowel mannen als vrouwen publiceren hun werk in tijdschriften met hoge impact.” De analyse constateert ten slotte dat als iemand meent te claimen dat vrouwen minder hard werken dan mannen, dat ze hun werk in ieder geval effectiever doen “aangezien hun impactniveau zelfs iets hoger ligt dan de mannelijke collega.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK