AWTI: Nederlandse kennissector moet blik op India richten

Nieuws | door Tim Cardol
23 maart 2018 | De Nederlandse wetenschap moet haar pijlen richten op samenwerking met India. Dat adviseert de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). “Wetenschappelijke samenwerking met India is voor Nederland interessant, kansrijk en zinvol in het bijzonder op die thema’s die in beide landen hoog op de agenda staan.”
Tempel in Tamil Nadu (foto: Punit Sharma)

In een Briefadvies stelt de AWTI dat India de afgelopen jaren steeds interessanter is geworden als kennispartner. “Op het domein van wetenschap, technologie en innovatie manifesteert India zich steeds meer als een wereldspeler. De output van wetenschappelijke artikelen is gegroeid naar 5% van de wereldproductie en het land is vermaard om zijn frugal innovations Innovatie gericht op het reduceren van de kosten van het product en het productieproces. .”

Briefadvies Focus op India

Met name op het gebied van de techniek, natuurwetenschappen en de life sciences heeft India een aantal wetenschappelijke topinstituten. Volgens de AWTI is het dan ook raadzaam om juist op dit punt de samenwerking te zoeken, omdat deze instituten ook participeren in de Europese kaderprogramma’s.

Profiteren van de Brexit

Ook op het gebied van innovatie en het aantrekken van jong talent, liggen er kansen. “Het aantal instroomplaatsen op de Indiase topinstituten is beperkt en veel talent kan niet de gewenste topopleiding volgen. Een deel van hen vertrekt naar het buitenland om te studeren, waarbij de overgrote meerderheid (85%) traditioneel kiest voor het verblijf in een Engelstalig land.”

Nu de Brexit aanstaande is, kan Nederland volgens de AWTI toeslaan. Nederland heeft “een goede uitgangspositie om een groter deel van het Indiase talent aan te trekken mede door het aanbod in ons land van Engelstalig hoger onderwijs.”

Om die stap te zetten is een duidelijke strategie van de Nederlandse overheid gewenst. Daarbij zijn de ministeries van OCW, EZK en BZ aan zet. Zij moeten het rendement van de samenwerking kunnen verhogen. Dat moet gebeuren door het versterken van de kenbaarheid van Nederland als kennisnatie, meer zichtbaarheid in India, extra aandacht voor het MKB en adequate financiering.

Een gezicht naar buiten

Vorig jaar constateerde de AWTI al dat Nederland op het gebied van WTI-diplomatie achterloopt bij buurlanden. “Het netwerk van innovatie-attachés functioneert weliswaar goed, maar is bescheiden in omvang. Voor het aantrekken van talent kent Nederland nauwelijks beurzen van enige omvang voor studenten of onderzoekers. Voor bilaterale wetenschappelijke samenwerking bestaat slechts een bescheiden budget bij NWO en voor bilaterale innovatiesamenwerking is in het geheel geen budget meer.”

Op verschillende plekken is al wel sprake van samenwerking tussen Nederlandse en Indiase kennisinstituten. Zo doet het National Knowledge Netwerk van India mee aan Netherlight, de open lichtpaden exchange van SURFnet. Die samenwerking zorgt er voor dat kennisinstellingen uit beide landen op hoge snelheden data en onderzoek kunnen uitwisselen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK