Bindend studieadvies wordt verder opgerekt

Nieuws | door Frans van Heest
19 maart 2018 | Het bindend studieadvies wordt niet alleen versoepeld voor topsportstudenten, ook studerende musici komen hiervoor in aanmerking.

Begin dit jaar heeft het kabinet een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd over topsporters die worden geconfronteerd met een bindend studieadvies (BSA). Onder de bijna ludieke titel ‘minder horden voor topsporters’ gaf het kabinet toen aan dat studenten die aan topsport doen in aanmerking gaan komen voor een aangepast BSA. De maatregel moet volgend studiejaar ingaan.

Deze aanpassing vloeit voort uit het regeerakkoord waarin is afgesproken dat er meer ruimte komt voor topsporttalenten om onderwijs en topsport te combineren. Inmiddels is er een nieuwe wetswijziging naar de Kamer gestuurd om de vigerende regels omtrent het BSA aan te passen. Verschillende fracties in de Kamer hebben hierop gereageerd.

In de nieuwe wetswijziging van de minister staat: “het beoefenen van topsport is in het huidige besluit niet benoemd als persoonlijke omstandigheid die in achtgenomen moet worden bij het afgeven van een bindend studieadvies. Dit besluit wordt daarom aangegrepen om de wet te wijzigen. Zodat instellingen voortaan ook het beoefenen van topsport als persoonlijke omstandigheid kunnen betrekken in hun besluitvorming aangaande een bindend studieadvies en de verwijzing in de postpropedeutische fase.”

LSVb wilde uitbreiding

Na de bekendmaking van dit voorstel pleitte de voorzitter van de LSVb ervoor om deze maatregel uit te breiden. Tariq Sewbaransing wilde ook dat muzikanten, studenten die vrijwilligerswerk doen of een onderneming hebben worden ontzien bij een BSA. Ook het ISO kwam met soortgelijke voorstellen. Deze oproepen van de studentenbonden zijn niet onopgemerkt gebleven in de Kamer.

D66 heeft bij de schriftelijke behandeling van de wetswijziging gevraagd of niet alleen maar topsporters hiervoor in aanmerking kunnen komen. “Is het voor instellingen mogelijk is zelf omstandigheden toe te voegen rond uitzonderingen in het bindend studieadvies, voor bijvoorbeeld andere talenten zoals muzikanten.

De minister laat in haar beantwoording weten dat de topsportmaatregel ook breder kan worden getrokken dan alleen voor topsporters. “Het beoefenen van topsport is een voorbeeld van een persoonlijke omstandigheid waarmee het instellingsbestuur kan besluiten rekening te houden. Andere persoonlijke omstandigheden zoals die van talentvolle muzikanten zijn ook denkbaar.

De minister geeft wel aan dat het aan de instellingen zelf is om binnen de voorwaarden van de wet een nieuw bsa-regel op te stellen. “Het instellingsbestuur zal dergelijke persoonlijke omstandigheden moeten opnemen in de regelingen die zij vaststellen ter uitvoering van het bindend studieadvies en de verwijzing in de postpropedeutische fase.”

Frans van Heest : 

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK