HAN en Radboud veranderen collegetijden in strijd tegen ochtendspits

De HAN begint voortaan een kwartier later, de Radboud een kwartier eerder

Nieuws | de redactie
15 maart 2018 | Vanaf september gaan de hoger onderwijsburen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Radboud Universiteit op de Nijmeegse campus met andere aanvangstijden werken. Daarmee moet er druk van de ketel gehaald worden bij de fikse ochtendspits. Samen met de regio inventariseerden de instellingen de enorme ochtenddrukte en zijn samen tot deze oplossing gekomen.
Drukte in de ochtendspits op de Heyendaalseweg. Foto: Bert Beelen

Met de bijna 24.000 hogeschoolstudenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de bijna 20.000 studenten van de Radboud Universiteit kan het op de campus bij Heijendaal bijzonder druk worden in de ochtendspits. Te druk, zo constateerden beide instellingen, en zo druk dat er zorgen waren over de verkeersveiligheid. In overleg met onder andere de provincie, gemeente en het openbaar vervoer is er de afgelopen tijd dan ook onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen in de projectgroep Duurzaam Bereikbaar Heijendaal.

Die oplossing is nu gevonden door de aanvang van de ochtendcolleges van de beide instellingen beter op elkaar af te stemmen, namelijk door te differentiëren. Zo zullen de ochtendcolleges van de universiteit voortaan om 8:30 uur beginnen terwijl de HAN deze heeft verlaat naar 9:00 uur.

Voorbij de maximumcapaciteit

In samenwerking met onderzoeksbureau μconsult brachten de partijen de situatie in kaart en werd gezocht naar mogelijke oplossingen. Opvallende resultaten uit de verkenning zijn dat studenten van de HAN vaker met het openbaar vervoer reizen dan die van de Radboud. Zo’n 67% van de hbo-studenten neemt bus of trein, en 50% van de universitair studenten. Omdat mbo-studenten onder de achttien van het nabijgelegen ROC Nijmegen, sinds enige tijd ook een OV-studentenkaart krijgen is de verwachting dat de drukte alleen maar groter zal worden.

Dat alles resulteert erin dat nu al bijna 19.000 studenten met de trein naar Nijmegen reizen en meer dan 20.000 voor het laatste gedeelte van de reis naar Station Heijendaal de bus pakken. Hierdoor overschrijdt het aantal passagiers in de bus met regelmaat de maximale capaciteit van 150 personen. Toch zijn studenten, buiten het feit dat het druk is in het OV, overwegend positief over het OV. De gekozen oplossing ligt dan ook in een richting waarin het OV een vergelijkbare rol speelt, maar nu met wat meer spreiding.

Creatieve oplossingen

Interessant zijn ook de andere opties die de projectgroep heeft overwogen. Zo is er in het geval van de HAN overwogen om eerstejaars studenten te clusteren op postcode. In dat geval zouden studenten in verschillende groepen les moeten krijgen, ingedeeld op basis van hun woonplaats. Deze optie is echter lastig om daadwerkelijk uit te voeren, zo blijkt uit het onderzoek. Een andere optie die overwogen is, is om een roostervrije ochtend voor studenten van de HAN in te stellen en de docenten op die momenten te laten vergaderen.

Voor de Radboud universiteit is onder andere overwogen om de universiteitsbibliotheek eerder te openen. Plannen voor een pilot zijn inmiddels in de maak. Ook is er nagedacht over het aanbieden van een vroeg ontbijt voor een aantrekkelijke prijs in de kantine. Alhoewel er voor dit plan bereidheid is, is de vraag of dit werkelijk genoeg zoden aan de dijk zou zetten.

Mogelijke hinder

Naast de voordelen van de gekozen oplossing, die tijdens de piek om 8:20 uur een ‘verlichting’ van bijna een kwart van de reizigers in de bus en een vijfde in de trein en op fietspaden zal bedragen, zijn er ook mogelijke nadelen in kaart gebracht. Een daarvan is de mogelijkheid dat studenten van de HAN hun eerste les zouden kunnen overslaan. Om dit te voorkomen is gekozen om de verschuiving op een logisch moment te laten beginnen namelijk aan het begin van het schooljaar.

Een andere zorg is dat sommige docenten door deze wijziging in collegetijden in de knel zouden kunnen raken met de kinderopvang. Dit is een reëel punt van zorg zo stelt de projectgroep, maar dit wordt wel gerelativeerd door het feit dat veel docenten met kinderen überhaupt het eerste lesuur al vrij geroosterd zijn.

De situatie van de HAN en Radboud, en het nabijgelegen ROC Nijmegen, en oplossingsrichtingen zullen ongetwijfeld de interesse wekken van andere onderwijsinstellingen met een (dubbel)campus. Vanaf aanstaande september valt vast te stellen of de wijziging in de ochtendklok ook zin heeft.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK