“Maak ruimte voor deelcertificaten in de WHW”

Nieuws | door Tim Cardol
20 maart 2018 | Als het aan Robert Bouwhuis (Hogeschool Rotterdam) ligt moet er landelijk beleid komen om blockchaintechnologie in het hoger onderwijs een plek te geven. Om dat mogelijk te maken moet er wel op korte termijn een wetswijziging komen die ook deelcertificaten erkent binnen de WHW. Werk aan de winkel dus voor OCW.

Bouwhuis presenteerde zijn plannen in een presentatie ‘Beleid voor de blockchain’ tijdens het OCW Kennisfestival in Den Haag. Volgens de manager onderwijskwaliteit en innovatie is er een groeiende behoefte aan open certificering en flexibele studieloopbanen bij zowel werkgevers als studerenden.

Modules apart certificeren

Op de Hogeschool Rotterdam Op dit moment is het nog niet mogelijk voor studenten of cursisten om zich bij de Hogeschool Rotterdam voor een afzonderlijke onderwijseenheid van een half jaar in te schrijven. Studenten schrijven zich in voor een opleiding of heel studiejaar. Inschrijving voor een half jaar als student is niet mogelijk binnen de kaders van het experiment flexibilisering leeruitkomsten. werkt Bouwhuis bij de HRBS Career Academy al langer aan economische deeltijdopleidingen nieuwe stijl. De opleiding Economie is bijvoorbeeld opgeknipt in acht volledig op zichzelf staande blokken van 30 studiepunten die ook los gecertificeerd zijn. “Studenten willen geen opleiding waar ze jaren aan vastzitten”, zei Bouwhuis destijds tegen ScienceGuide.

Zo disrupt Rotterdam de hbo-opleiding

Bouwhuis constateert een trend die hij de ‘gig-economy’ noemt. “Er zijn taken die gedaan moeten worden en daar zoeken bedrijven of opdrachtgevers de mensen bij die deze taak kunnen uitvoeren.” Dat betekent dat er lang niet altijd een volledig onderwijsprogramma gevraagd wordt, maar dat gerichte kwalificaties beter aansluiten op de wensen. Dit geldt zeker voor mensen die al een HBO-opleiding hebben afgerond (her-, bijscholers).

Op dit moment worden deze losse taken niet als zodanig als een kwalificaties gezien. Toch is er een ontwikkeling gaande die microcredentialing Microcredentials zijn kleine certificaten of diploma’s voor een deel van de opleiding die ook onafhankelijk te gebruiken zijn. heet. Bij SURF is er al een werkgroep Open Badges die onderzoekt in hoeverre deze vorm van certificering een waardevolle toevoeging aan het hoger onderwijs is.

Acht keer afstuderen tijdens je opleiding

Robert Bouwhuis is lid van de SURF-werkgroep en ziet veel kansen voor het systeem van Open Badges. Om echt stappen te zetten op dit gebied is echter een wijziging nodig van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) en daarvoor is OCW aan zet. “Een certificaat moet in de WHW worden erkend en worden opgenomen in een register”, aldus Bouwhuis.

“Er moet een standaard voor het digitaal certificeren van onderwijseenheden die gebruikt kan worden door bekostigde en particuliere opleidingen die onder het NVAO-accreditatiekader vallen en die onderdelen van hun diplomagerichte onderwijs afzonderlijk willen certificeren,” zegt Bouwhuis. “Daarnaast moet er een centraal register – bijgehouden door DUO – komen van certificaten die verstrekt zijn vanwege het succesvol afronden van delen van opleidingen.”

Beroepspaspoort

Volgens Bouwhuis is er steun voor zijn plannen bij werkgeversorganisaties als VNO-NCW en FME. Ook UNETO-VNI-voorman Doekle Terpstra heeft zich in het verleden al eens uitgesproken voor een vergelijkbaar ‘beroepspaspoort’ waarin werknemers de ontwikkeling in hun kwalificaties bijhouden.

In juni gaat er een nieuwe brief naar de Tweede Kamer naar aanleiding van het recente overleg over Leven Lang Leren. Bouwhuis hoopt dat deze nieuwe vorm van certificeren daarin een plek zal krijgen.

“Voor opscholers en omscholers wordt het leren flexibeler en je hebt een tussentijds resultaat dat te gebruiken is in de ontwikkeling van je carrière”, legt Bouwhuis uit. “Certificering zou daarom een nuttige aanvulling kunnen zijn op diplomeren en zou daarmee een Leven Lang Leren kunnen bevorderen.”

Gelijk op Europees niveau

De onderwijsmanager van de Hogeschool Rotterdam denkt dat het systeem van deelcertificaten veel baat kan hebben bij blockchaintechnologie. Die techniek is ooit bedacht voor het tegengaan van fraude bij het gebruik van de internetvaluta Bitcoin. Waar traditionele valutasystemen voor het valideren van transacties en het tegengaan van fraude terugvallen op een centrale autoriteit, daar ondervangt de blockchain dit probleem zonder tussenkomst van een overheid. In Blockchain wordt de centrale autoriteit vervangen met een online netwerk van gebruikers die allemaal dezelfde administratie bijhouden.

Wat kan Blockchain betekenen voor het onderwijs?

De Blockchaintechnologie kan gebruikt worden voor transacties en validatie van valuta, maar het zelfde principe kan gebruikt worden bij certificering in het onderwijs, ziet ook Bouwhuis. “Een digitaal certificaat met metadata dus, in dit geval de informatie van de Career Academy van de Rotterdam Business School.”

Wat betreft de certificering heeft DUO zich eerder al gecommitteerd aan de ondersteuning van het ontwikkelen van verschillende Blockchain applicaties. Sinds 2017 werken onder andere DUO, TNO en de Universiteit Groningen werken aan een Blockchain applicatie, StudyBits, waarin diploma’s, certificaten en andere informatie vanuit nationale registers worden opgeslagen in een Blockchain.

In het technisch rapport van het zogenaamde Fieldlab Blockchain in Education wordt verslag gedaan van een pilot onder studenten binnen het Erasmus+ programma. Hierin zijn verschillende Blockchain-applicaties met elkaar vergeleken, onder andere op het criterium van privacy en veiligheid. Op basis daarvan wordt het platform Sovrin aangewezen als uitgelezen kandidaat om een groter Europees project mee te starten binnen Erasmus+. Binnenkort, namelijk op 10 april, maakt de Europese Commissie bekend wat de EU strategie op het gebied van Blockchain zal worden.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK