Minister Slob mag implementatie Lerarenregister zelf doen

Onderwijscoöperatie geeft ondersteuning megaproject terug aan OCW

Nieuws | door Tim Cardol
26 maart 2018 | Het bestuur van de Onderwijscoöperatie geeft de ondersteuning van het Lerarenregister terug aan de minister. Dat laat de coöperatie vandaag weten op hun eigen website. De implementatie van het register is van begin af aan een moeizaam proces geweest.
Minister Slob (foto: OCW)

Het Lerarenregister werd in 2017 na lange discussies tussen vakbonden en de overheid verankerd in de Wet Beroep Leraar. Vanaf de beginfase klonk daarbij kritiek over het gebrek aan betrokkenheid van docenten. De wet is sinds 1 augustus 2017 van kracht. De oorspronkelijke bedoeling was dat vanaf 1 augustus alle bevoegde leraren volgens de wet verplicht zouden zijn zich te registeren in het register.

De implementatie van het register stuit ondertussen nog altijd op veel weerstand. D66-Kamerlid Paul van Meenen constateerde die onvrede enkele weken geleden al in het Algemeen Overleg Leraren in de Kamer. “Er zijn klachten over de implementatie en de administratieve lasten, en voor het slagen van dit register is in het regeerakkoord als duidelijke voorwaarde opgenomen: van, voor en door de leraar.”

Ook de Onderwijsraad uitte eind 2017 al zorgen over de docentvertegenwoordiging in de totstandkoming van het Lerarenregister. “Wij zijn bijvoorbeeld gevallen over hoe die beroepsgroep er nu inzit. Hoe men dat nu wil gaan organiseren via de beroepsgroep is heel kwetsbaar. Zo moet dat volgens OCW gaan via een vertegenwoordiging van de leraren van de onderwijscoöperatie, samen met ministeriële commissies. Wij hebben pragmatische ideeën over hoe je draagvlak moet organiseren. Houdt het dicht bij de leraar en de onderwijsinstelling zelf,” stelde voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink toen tegen ScienceGuide.

Meer ruimte aan de docent

Die waarschuwing toen, lijkt nu dan gehoord te worden door de Onderwijscoöperatie De Onderwijscoöperatie is de beroepsorganisatie van, voor en door de leraar. Bijna 250 leraren uit het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zijn direct aan het werk vanuit de Onderwijscoöperatie die de verantwoordelijkheid voor het Lerarenregister teruggeeft aan OCW. De groeiende kritiek dat het lerarenregister voornamelijk vormgegeven zou gaan worden door vakbonden en vakverenigingen noopt de Onderwijscoöperatie nu deze taken terug te geven aan OCW. “Wij maken zo snel mogelijk onvoorwaardelijk ruim baan voor leraren om de implementatie van de wet tot een succes te maken,” stelt het bestuur.

De keuze van de Onderwijscoöperatie komt een maand nadat bekend werd gemaakt dat Annet Kil in juni stopt als directeur. Bij de bekendmaking van haar vertrek, sprak Kil onder meer over de rol van het nieuw opgerichte Lerarenparlement dat in de zogeheten Deelnemersvergadering de docenten vertegenwoordigd. De Deelnemersvergadering is onderdeel van de Onderwijcoöperatie en wettelijk belast met de implementatie van het register.

Annet Kil: “Met de komst van de Wet Beroep Leraar en daaraan gekoppeld de start van het Lerarenparlement is de basis gelegd voor een vertrouwenwekkend vervolg in de kwaliteitsontwikkeling van het leraarschap. Ik hoop en verwacht dat de leden van het Lerarenparlement deze overigens niet geringe opdracht zullen gaan waarmaken en zo werken aan een zelfverantwoordelijke en trotse beroepsgroep.”

Uitstel invoering Lerarenregister

Hoe de verdere implementatie van het Lerarenregister nu vorm gaat krijgen, is nog onduidelijk. Eind dit jaar kondigde OCW-minister Arie Slob al aan de invoering van het Lerarenregister te zullen uitstellen. “Om het register tot een succes te maken moeten beroepsgroep en overheid samen optrekken voor wederzijds respect,” schreef Slob in december aan de Kamer

Wel moet in augustus het register open gaan voor leraren om een basisportfolio te kunnen inrichten. “Een individuele ‘open ruimte’ waarin de leraar alles wat hij van belang acht zelf kan vastleggen, zonder dat hier een werking vanuit gaan.”

Docenten zijn ondertussen verbaasd over de gang van zaken bij de Onderwijscoöperatie. Jan van de Ven, een van de initiatiefnemers van PO in Actie reageert op Twitter verbijsterd over de keuze van de Onderwijscoöperatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK