Twentse onderwijs geeft vorm aan City Deal Kennis Maken

Verslag | door Tim Cardol
14 maart 2018 | Er zijn inmiddels elf universiteitssteden in Nederland die deelnemen aan de City Deal Kennis Maken. Maar hoe ziet zo’n samenwerking tussen gemeenten en kennisinstellingen eruit? In Twente werken mbo, hbo en wo samen in het Enschede Lab aan oplossingen voor de slimme stad.
Saxion-student David Schuler geeft tekst en uitleg

“Het is heel interessant met verschillende soorten studenten te werken,” zegt Saxion-student David Schuler die in het Enschede Lab werkt aan een onderzoeksproject rond sociale cohesie en de inclusieve stad. Dat doet hij samen met studenten van de UTwente, ROC Twente en kunsthogeschool ArtEZ.

“Als ik een probleem als dit wil doorgronden, ga ik eerst de betreffende beleidsdocumenten lezen,” vertelt Schuler die Urban Planning studeert. “Maar nu werk je ook met kunstenaars die weer heel anders van start gaan. Het is echt een andere manier van denken en doen en ik denk dat je dan een veel diepere analyse van het probleem kan maken als je dat allemaal combineert.”

Het Enschede Lab is een voorbeeld voor andere steden die op dit moment werk aan het maken zijn van de City Deal Kennis Maken De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid. Per deelnemende stad is er vanuit het ministerie van OCW €50,000 beschikbaar gemaakt. . Begin dit jaar trok al een delegatie van ambtenaren en onderwijsbestuurders uit de elf kennissteden naar Gent, dat vanuit het buurland wordt gezien als voorbeeld voor hoe de samenwerking in een moderne, mondiale kennisstad dient te geschieden.

Kennissteden versterken band in Gent

Het Enschede Lab is ook een voorloper, dan wel in de Nederlandse context. “Er is geld vanuit OCW vrijgemaakt voor deze initiatieven,” vertelt Rowinda Appelman, de kwartiermaker van de City Deal. “Iedere deelnemende stad vult deze samenwerking anders in, die ruimte moeten ze ook zelf nemen. Dit soort bijeenkomsten moeten er voor zorgen dat de steden ook bij elkaar kijken en daar weer van leren.”

In Twente krijgt de City Deal onder andere vorm in een stadslab waarin studenten en onderzoekers uit mbo, hbo en wo samen werken aan stedelijke vraagstukken. “Alle scholen moeten meedoen,” vertelt Gerdien Looman van de Gemeente Enschede. “Juist die samenwerking maakt ons allemaal sterker.”

De Gemeente Enschede heeft een aantal speerpunten geformuleerd waar het onderzoek in het Enschede Lab zich op moet focussen. Zo wordt er gekeken naar hoe jong talent naar Twente te halen is én na afstuderen ook voor de regio te behouden. Daarnaast moet het vestigingsklimaat voor bedrijvigheid verbeteren en kijken de onderzoekers naar het creëren van een ‘Smart City’.

Met name die laatste doelstelling is geen makkelijke, vertelt techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek (UTwente) die laat zien op welke manier mensen een interactie aangaan met techniek. Doordat steeds meer apparatuur in de publieke ruimte behangen is met sensoren gaan we een andere relatie aan met die technologie. Was het voorheen zo dat je techniek inlijft (als een bril), afleest (een thermometer), er mee interacteert (een pinautomaat), of dat het op de achtergrond aanwezig is, tegenwoordig zijn er door drones en augmented reality nieuwe vormen van interactie bijgekomen.

Die nieuwe vormen brengen nogal wat interessante discussies met zich mee. “Want wat is een veilige manier om een conclusie te trekken over of iets veilig is. Wat zou er gebeuren als de IND met een Google Glass in de samenleving kan oordelen of mensen hier wel legaal in het land zijn? Is dat wenselijk?”, aldus de techniekfilosoof. Wat Verbeek maar wil zeggen is dat er op het gebied van techniek in veel gevallen politiek verwerkt is. “Ontwerpen is politiek en dat is iets waar je rekenschap van moet nemen als je technologie in de stad incorporeert, bijvoorbeeld doormiddel van slimme infrastructuur.”

Voor Enschede lijkt die overweging meegenomen te worden, want Verbeek is zelf directeur van het DesignLab van de UTwente waar de studenten in de City Deal gebruik van maken. Tot nu toe doen, op een na, alle universiteitssteden mee aan de City Deal Kennis Maken, maar Rowinda Appelman laat weten dat uitbreiding aanstaande is. “We zijn in gesprek met meerdere steden met hogescholen. Die steden hebben geen universiteit, maar er zijn wel universiteiten actief. Het is de bedoeling dat we op termijn naar een stuk of achttien van deze samenwerkingsverbanden toegaan.”

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK