Wordt verlaging collegegeld uitgebreid naar andere tekortvakken?

Nieuws | door Frans van Heest
21 maart 2018 | Als het lukt het lerarentekort terug te dringen met een verlaging van het collegegeld voor de eerste twee jaar, dan wil de regering kijken of deze maatregel ook in andere beroepsgroepen kan worden ingevoerd. De zorgsector heeft zich al gemeld en wil een halvering van het collegegeld voor alle zorgopleidingen.

Deze week kwam de Raad van State met het advies aan de regering om het wetsvoorstel voor het verlagen van het collegegeld niet in te dienen. Het kabinet had volgens de Raad van State onvoldoende aangetoond dat dit voorstel gaat doen wat het beoogd: namelijk eerste generatiestudenten weer verleiden om naar het hoger onderwijs te gaan. Ook is men niet overtuigd dat deze maatregel die geldt voor de eerste twee jaar van de lerarenopleidingen het hoofd gaat bieden aan het lerarentekort.

De Raad van State komt dan ook met een dictum vier, dat wil zeggen dat het kabinet het advies krijgt om het wetsvoorstel te heroverwegen. De vorige grote wetswijziging omtrent het hoger onderwijs was de invoering van het leenstel. Dat kreeg het mildere dictum drie, op een schaal van zes van de Raad van State.

Hoeveel leraren blijven er onder de streep over?

Het kabinet houdt vast aan deze maatregel en sluit niet uit dat die ook uitgebreid wordt als deze maatregel effectief blijkt te zijn in het bestrijden van het lerarentekort. De Raad van State staat uitgebreid stil bij het voorstel van het kabinet om voor de lerarenopleidingen de eerste twee jaar het collegegeld te halveren.

De RvS denkt niet dat het lerarentekort hiermee geholpen is. “Voor zover een halvering van het wettelijk collegegeld gedurende de eerste twee jaar er al toe zou leiden dat zich meer studenten voor lerarenopleidingen inschrijven, is niet inzichtelijk gemaakt in hoeverre hiermee een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van het lerarentekort. De halvering brengt immers niet noodzakelijkerwijs met zich dat studenten die aan een lerarenopleiding beginnen, deze opleiding afronden, in het onderwijs zullen gaan werken en dat zullen blijven doen.”

Het kabinet heeft volgens de Raad van State onvoldoende aangetoond dat hiermee studenten verleid worden om voor een lerarenopleiding te kiezen. “Voor zover het voorstel zich richt op de potentiele studenten van lerarenopleidingen, acht de Afdeling niet aangetoond dat de hoogte van het collegegeld voor veel studenten een drempel vormt om voor een lerarenopleiding te kiezen.” Volgens het hoogste adviescollege van de regering ontbreekt er ook onderzoek waaruit zou blijken dat deze maatregel positief uitpakt voor het verminderen van het lerarentekort.

Halvering slechts één van de maatregelen

In reactie op het advies van de Raad van State schrijft het kabinet dat zij ook niet van mening is dat dit de sleutel is voor het oplossen van het lerarentekort. “Net als de Afdeling acht het kabinet het van groot belang dat het lerarentekort wordt teruggedrongen. Het lerarentekort is niet oplosbaar met enkel een grotere in- en doorstroom naar lerarenopleidingen. De halvering van het collegegeld is één van de maatregelen die worden genomen om het lerarentekort terug te dringen.”

Het kabinet gaat zelfs een stap verder. Het is daarom niet ondenkbaar dat als deze maatregel positief uitpakt, dat het niet hier bij blijft. “Als de halvering van het collegegeld voor studenten aan lerarenopleidingen een effectief instrument blijkt te zijn om studenten te verleiden voor die opleidingen te kiezen, kan het aangewezen zijn om in de toekomst ook voor andere (groepen van) opleidingen in een andere sector het collegegeld te verlagen. Een actuele arbeidsmarktproblematiek kan daarin een goede overweging zijn.”

Maak de keuze voor zorg aantrekkelijk

Nog voor het kabinet dit voorstel naar de Kamer stuurde heeft de beroepsvereniging  voor verzorgenden en verplegers, NU’91 het kabinet gevraagd om de maatregel voor de verlaging van het collegegeld uit te breiden naar de zorg.

NU’91 vindt dat het kabinet aan de basis moet beginnen bij het aanpakken van het personeelstekorten in de zorg. Verantwoordelijk minister voor de zorg, Hugo de Jonge (CDA) heeft namelijk bekend gemaakt dat het kabinet 347 miljoen euro uittrekt voor een aanvalsplan om de arbeidsmarkt zorg aan te zwengelen. Volgens NU’91 zou een maatregel ten aanzien van het collegegeld een goede aanvulling zijn op dit aanvalsplan. “Meer leerlingen moeten kiezen voor een opleiding in de zorg. Maak die keuze aantrekkelijk door het halveren van het college- en schoolgeld voor alle studiejaren. En van een studentstop voor zorgopleidingen mag geen sprake meer zijn.”

Aanstaande donderdag is er in de Kamer een ambtelijke technische briefing over dit wetsvoorstel. Daarna wordt het besproken in de Kamer en dan zal ook duidelijk moeten worden hoe concreet de plannen van het kabinet zijn om de maatregel eventueel uit te breiden naar andere sectoren dan het onderwijs.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK