NWO geeft voortaan alle ouders langer de tijd voor een aanvraag

Interview | de redactie
30 april 2018 | Voortaan krijgen beide ouders uitstel voor het aanvragen van een Vernieuwingsimpuls, tot nu toe gold dit alleen voor de moeder. "Fantastisch dat NWO zo voortvarend heeft opgetreden!", zegt vicevoorzitter Martijn Wieling (RuG) die het voorstel kort geleden namens De Jonge Akademie voorlegde aan NWO directeur Stan Gielen.
Foto: Matteo Lunardi

NWO gaat per direct de zogenaamde extensieregel uitbreiden naar alle ouders. Waar in het verleden alleen de biologische moeder 18 maanden uitstel kon krijgen voor het indienen van een Veni, Vidi of Vici De aanvraag hiervoor moet binnen respectievelijk 3 (Veni), 8 (Vidi) of 15 (Vici) jaar na promotie worden ingediend. , komt er nu ook een uitbreiding van de termijn voor de andere ouder. Deze verlenging betreft zes maanden, geldt per kind en wordt verleend onder voorwaarde dat het kind deel uitmaakt van het huishouden van de onderzoeker.

Aanvragen binnen de Vernieuwingsimpuls (VI) van NWO zijn gebonden aan een uiterlijke termijn van indienen. Deze is afhankelijk van het moment van promoveren van de onderzoeker. Een bekend gegeven is dat veel jonge onderzoekers het moment van promoveren strategisch kiezen om zichzelf optimaal de ruimte te bieden om een beurs aan te vragen. Onlangs nog werd bekend hoeveel effect het verkrijgen van met name de eerste beurs uit de VI, de Veni, kan hebben op de carrière van een jonge onderzoeker.

Aanleiding

Aanleiding voor de wijziging is een overleg tussen De Jonge Akademie (DJA) en NWO dat afgelopen maart plaatsvond. “Een keer per jaar hebben we overleg met NWO. En dit is iets dat wij dit jaar op de agenda hebben gezet,” vertelt DJA vicevoorzitter Martijn Wieling (Rijksuniversiteit Groningen). Tijdens het overleg met NWO werd het namens DJA door Martijn Wieling en Belle Derks (voorzitter DJA) geschreven opinieartikel over de ongelijke behandeling van ouders voorgelegd.

“Wij hebben erop gewezen dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de compensatie voor zorgtaken onwenselijk is.” Wieling stelt dat er een verkeerde boodschap uitging van de oude regeling. “Vrouwen kregen in die situatie automatisch zorgverlof, terwijl mannen het alleen kregen als ze daadwerkelijk ouderschapsverlof opnamen.”

De aanname daarachter bestrijdt hij. “Sommige mannen werken bewust parttime en ook als je fulltime werkt betekent dat niet dat je dat in een periode met jonge kinderen met dezelfde intensiteit kunt werken als normaal.” Wieling vertelt dat er bij NWO eigenlijk direct een luisterend oor te vinden was. “Er was zeker begrip voor dit punt en er is direct naar gehandeld.” NWO maakte vorige week dan ook bekend per direct de regeling aan te passen. “Fantastisch dat NWO zo voortvarend heeft opgetreden!”

Volgende stap

Wieling ziet de maatregel van NWO als een volgende stap in de goede richting. Er moet volgens hem op nationaal niveau nog wel een hoop gebeuren om de zaken echt gelijk te trekken. “De regeling nu, dat een vader twee dagen betaald verlof krijgt, die slaat natuurlijk nergens op. Gelukkig ziet het er naar uit dat dit uitgebreid gaat worden.”

Hij ziet een regeling zoals in Duitsland als een goed doel om naar te streven. De Duitse overheid voerde in 2007 het zogenaamde Elterngeld Het Elterngeld werd in 2007 ingevoerd en stelt een van de ouders - in de praktijk meestal de vrouw - in staat een jaar lang fulltime thuis voor de kinderen te zorgen met behoud van zo'n 65 procent van het inkomen. Als de andere partner - meestal de man - minstens twee maanden van het ouderschapsverlof opneemt, geldt het Elterngeld voor 14 maanden.  in en steeds meer ouders nemen dit op. In sommige Scandinavische landen is het opnemen van dit zorgverlof zelfs verplicht. NWO garandeert al langer doorbetaling bij zwangerschap, bijvoorbeeld bij onderzoekers die in het kader van een Rubicon-beurs in het buitenland werken. Ook is er bij de NWO instituten een ouderschapsverlofregeling van maximaal zes maanden van 55% van de bezoldiging. Om daarvoor in aanmerking te komen is het wel verplicht om de helft minder te gaan werken.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK