Universiteit Utrecht wil toe naar instellingsaccreditatie

Bereidheid bij NVAO en OCW groeit

Nieuws | door Sicco de Knecht
11 april 2018 | In het licht van haar tweede geslaagde Instellingstoets Kwaliteitszorg pleit de Universiteit Utrecht ervoor opleidingsaccreditaties zelf uit te kunnen voeren. De nieuwe kwaliteitsafspraken bieden volgens de NVAO ruimte om deze discussie te heropenen.

Vanmiddag overhandigde voorzitter van de NVAO Anne Flierman de positieve beoordeling van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) aan voorzitter Anton Pijpers van de Universiteit Utrecht (UU). Het is de tweede keer dat de instelling de ITK met positief gevolg doorloopt. De toezichthouder is lovend over de kwaliteitszorg aan de instelling maar uit wel zorgen over het functioneren van opleidingscommissies.

Als meest belangrijke kritiek maant de NVAO de instelling om nog meer aandacht te hebben voor de balans tussen onderwijs en onderzoek. “Het panel beveelt het College van Bestuur aan de evenwichtige aandacht voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te continueren en waar mogelijk te versterken.” Een van de plaatsen waar dit moet worden versterkt is in het personeelsbeleid. “Prestaties geleverd op het terrein van het onderwijs [moeten] nog duidelijker bijdragen aan het carrièreperspectief van medewerkers.”

Twee keer ITK: geen opleidingsaccreditaties

De UU grijpt deze gelegenheid aan om te pleiten voor het afschaffen van de individuele opleidingsaccreditaties door externen, en te bewegen naar een Instellingsaccreditatie. “De Universiteit Utrecht zou graag zien dat het tweemaal positief doorlopen van een instellingstoets, beloond zou worden met het uitgesproken vertrouwen dat de universiteit zelf opleidingsbeoordelingen kan uitvoeren.”

In een goed systeem mag best wat lastendruk zijn

Het afschaffen van wat door velen in de sector als een dubbele accreditatie wordt gezien is al sinds de invoering van de ITK een wens van veel instellingen. In Vlaanderen heeft men inmiddels al ruimschoots ervaring met deze werkwijze maar in Nederland hield de Tweede Kamer dit een aantal jaar geleden nog tegen.

Met de komst van de kwaliteitsafspraken lijkt er weer meer ruimte te zijn om dit punt opnieuw te bespreken in het licht van lastenreductie. Dat vindt ook de NVAO, zo liet Flierman blijken in zijn toespraak. “De manier waarop de kwaliteitsafspraken zijn ingericht sluit aan bij een beweging richting instellingsaccreditatie.” Hij maande daarbij wel tot geduld: “Radicale veranderingen, en dat zou invoering van instellingsaccreditatie zijn, komen in Nederland nu eenmaal alleen bij echte crises tot stand; en daar is in onze sector gelukkig geen sprake van.”

Toch lijkt er ook op het ministerie al bereidheid om over de Instellingsaccreditatie na te denken. In een Kamerdebat in februari stelde minister Ingrid van Engelshoven hierover nog het volgende: “Ik ben met u van mening dat er best overwegingen kunnen zijn om stap voor stap dat pad op te gaan, maar ik denk dat we eerst goed moeten kijken hoe het in Vlaanderen bevalt. Het zou zomaar een next step kunnen zijn.”

Ook de presentatie van de sectorakkoorden afgelopen maandag gaf minister Ingrid van Engelshoven al aan meer afstemming binnen de verschillende procedures te zoeken. “Op deze manier willen we het ook mee laten lopen met het normale kwaliteitsproces van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), zodat het zo min mogelijk extra lastendruk geeft.”

Zo goed als zeker is in ieder geval dat de ITK als vehikel voor de kwaliteitsafspraken zal worden gebruikt. De vier instellingen die de ITK recent (met succes) hebben doorlopen Te weten: TU Delft, Radboud Universiteit, Hanzehogeschool en nu dus de Universiteit Utrecht. zullen volgens het nog goed te keuren protocol hiervoor nog een “aanvullende trail” moeten doorlopen. Dit brengt hen in de pas met de algemene cyclus. Deze plannen liggen momenteel voor bij de VSNU en de VH en worden waarschijnlijk begin mei goedgekeurd.

Meer decentralisering

Met de kwaliteitsafspraken wordt volgens velen afscheid genomen van een centrale sturing op rendement, een onderwerp dat ook een rol speelde in de kritische zelfevaluatie van de UU. Daar werd onder andere gesteld dat de er meer ruimte moest komen voor de ruimte van de professional. “De universiteit wil de professionele autonomie vergroten. Meer vertrouwen, minder regels en tegelijk scherpere afspraken over het nemen van verantwoordelijkheden op het juiste niveau.”

In het advies gaat de NVAO verder niet expliciet in op deze zelfreflectie, wel benadrukte Flierman in zijn speech het belang van horizontale afstemming. “Het is voor de universiteiten, als grote voorstanders van instellingsaccreditatie, mijns inziens dan ook van het grootste belang dat men de kwaliteitsafspraken, inclusief die horizontale verantwoording ruimhartig uitvoert, en studenten daar voluit in betrekt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK