Competenties ontwikkelen in spelvorm

Interview | door Tim Cardol
8 mei 2018 | Online leermiddelen worden tot nu toe vooral ingezet in het onderwijs voor kennisoverdracht. Een belangrijke vraag voor opleiding is of online toepassingen ook ingezet kunnen worden voor het ontwikkelen en beoordelen van competenties. Met een game waarin studenten elkaars werk moeten voorzien van opbouwende kritiek proberen onderzoekers van NHL Stenden Hogeschool te bepalen of online leermiddelen het leerrendement kunnen verhogen.

Een spel dat online te spelen is, laat studenten in de huid kruipen van iemand die een complex project tot een goed einde moet brengen. Na afloop beoordelen studenten elkaar op hun gedrag en de keuzes die in het spel zijn gemaakt.

“Het gaat om een spel waarbij studenten individueel als projectmanager aan de slag gaan,” legt docent-onderzoeker Djoerd Hiemstra (NHL Stenden) uit. “Een student krijgt een casus voorgeschoteld en wordt tijdens het proces geconfronteerd met verschillende problemen waar oplossingen voor bedacht moeten worden. In totaal duurt het spel ongeveer een uur.”

Stimulans voor vernieuwing

Hiemstra is projectleider van het SiGa-Lab van NHL Stenden. In dat lab worden simulaties en serious games Een serious game is een spel met een ander doel dan simpelweg vermaak. Het voornaamste doel kan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht zijn. gespeeld die studenten helpen bij het ontwikkelen van professionele competenties als leiderschap, samenwerking en communicatie. Het spel rond projectmanagement is er daar een van en richt zich nu op studenten Communication & Multimedia Design.

Onlangs kregen Hiemstra en zijn collega’s een subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs van SURF. De regeling werd in 2014 door toenmalig OCW-minister Jet Bussemaker in het leven geroepen om vernieuwing in het onderwijs te stimuleren.

Het project van NHL Stenden krijgt een subsidie om te onderzoeken in hoeverre online peer feedback van toegevoegde waarde is voor het leerproces van de studenten. “Op dit moment is het zo dat de nabespreking van en feedback op het spel klassikaal gedaan wordt,” legt Hiemstra uit. “We willen nu kijken of het mogelijk is dat studenten elkaar online feedback geven op gedrag en keuzes.”

Kans voor andere hogescholen

Volgens Hiemstra heeft die nieuwe benadering twee mogelijke voordelen. “Allereerst is er het didactische voordeel. Als studenten elkaar feedback geven, dwing je ze als het ware ook zelf les te geven. Dat is in zichzelf heel leerzaam. Daar komt bij dat deze benadering docenten veel werk uit handen neemt. Zo kunnen ze deze werkvorm met grotere groepen studenten doen.”

Hoewel het spel op dit moment alleen nog bij de opleiding CMD gebruikt wordt, hoopt Hiemstra dat ook andere opleidingen er in de toekomst mee gaan werken. “Het spel kan in principe hbo-breed worden ingezet, het is een heel relatief eenvoudige toepassing die iedere docent kan gebruiken. Het zou mooi zijn als er ook op andere hogescholen mee geëxperimenteerd gaat worden.”

Het is voor het vierde jaar op rij dat SURF projectvoorstellen honoreert in het kader van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Er zijn dit jaar 39 voorstellen ingediend, waarvan er 12 werden gehonoreerd. Naast NHL Stenden kregen onder meer de TU Delft, Universiteit Utrecht, Haagse Hogeschool en Saxion subsidie voor projecten variërend van blended onderwijs over circulaire economie tot het voorbereiden op de scriptie met behulp van gaming.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK