Jet Bussemaker gaat ongelijkheid bestrijden in Leiden

Nieuws | de redactie
24 mei 2018 | Vanaf 1 juli 2018 is Jet Bussemaker als hoogleraar verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ze gaat de nieuwe leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bekleden. Bussemaker gaat les geven aan het University College van de Universiteit Leiden.
Jet Bussemaker in de Senaatszaal van de Universiteit Leiden.

Naast haar werk voor het LUMC en de LUMC Campus Den Haag (twee dagen per week), gaat Bussemaker één dag in de week werken voor de faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in Den Haag. Deze leerstoel sluit aan bij haar eerdere functie als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het laatste kabinet Balkenende.

Lessen van het ministerie van VWS

Bussemaker gaat onderzoeken hoe nieuwe inzichten uit de medische en sociale wetenschappen van meerwaarde kunnen zijn voor de volksgezondheid, de samenleving en het maken van toekomstig beleid. Hiervoor kijkt ze onder andere naar het gebruik van nieuwe technologie voor zelfzorg in Haagse en Leidse wijken. “De brede opdracht van de leerstoel stelt mij in de gelegenheid om zorgprofessionals, patiënten, maar ook beleidsmakers bij elkaar te brengen. Daarnaast hoop ik een bijdrage te leveren aan een belangrijk maatschappelijk thema, namelijk gezondheidsbevordering en bestrijden van ongelijkheid”, vertelt ze.

Hiermee lijkt Bussemaker voort te gaan zetten waar ze halverwege haar kabinetsperiode pijnlijk mee werd geconfronteerd. De toegenomen ongelijkheid in het onderwijs, maar wat ook breder te zien is in de samenleving.

Naast haar onderzoek gaat ze lesgeven in de beoogde master Population Health Management, bij het internationale Honours College van de Universiteit Leiden en in het (bio)medisch en bestuurskundig onderwijs in Leiden en Den Haag. Ook zal ze bijdragen aan het Leiden University College, onder andere via onderwijs over Human Diversity. “Deze leerstoel combineert alles waar ik mij de afgelopen decennia mee bezig heb gehouden. Ik hoop hiermee mijn kennis en ervaring met jonge generaties te kunnen delen, en zo een bijdrage te leveren aan hun voorbereiding op de beroepspraktijk”, aldus Bussemaker.

Gelijkheid bij University Colleges

Vorig jaar maakte Bussemaker zich als minister nog druk over het feit dat University Colleges zich meer moeten bekommeren over gelijke kansen. Zij deed toen de oproep aan de University Colleges om meer eerstegeneratiestudenten aan te trekken. “Het zou een probleem zijn als dat tot een enorme bias zou leiden wanneer alleen nog maar kinderen van de allerhoogste opgeleide daar naartoe zouden kunnen. Ik erken dat juist hier nog wel werk te doen is. Gelijke kansen gaat niet om het creëren van de grootste middelmaat voor iedereen. Gelijke kansen gaat soms ook om verschil maken. De University College moeten daarom eerste generatiestudenten aantrekken, dat is een opdracht voor die University Colleges.”

Haar nieuwe collega, Jan Anthonie Bruijn die hoogleraar is aan het LUMC en woordvoerder onderwijs voor de VVD in de Eerste Kamer, reageert verheugd op haar komst, laat hij aan ScienceGuide weten. “Ik ken Jet Bussemaker niet alleen als zeer ervaren politicus en bestuurder maar ook als gepromoveerd wetenschapper. Die unieke combinatie maakt haar bij uitstek zeer geschikt voor deze leerstoel.”

De Raad van Bestuur van het LUMC ziet in Bussemaker de perfecte kandidaat om wetenschap, zorg en bestuur met elkaar te verbinden en zo bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg. “Uitgebreide kennis en praktijkervaring op het snijvlak van wetenschap en beleid, zorg en bestuur. Ze zal jonge studenten inspireren”, vertelt Pancras Hogendoorn, lid van de Raad van Bestuur en decaan bij het LUMC.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK