Kennis delen over circulair ondernemen

Vier hogescholen starten vakcommunity rond circulaire economie

Interview | door Tim Cardol
24 mei 2018 | Als het aan de Nederlandse overheid ligt is onze economie in 2050 volledig circulair. Dit vertaalt zich naar een vraag van het bedrijfsleven om werknemers die kunnen werken in en met een circulaire economie. Dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Een aantal hogescholen gaat samenwerken om deze uitdaging het hoofd te bieden.
(foto: Nattanan23)

“Over de technische aspecten van de circulaire economie is veel bekend,” vertelt Ivo Kothman van Saxion. “Maar niet over hoe je dit organiseert: wat is het business model bij circulair ondernemen?” Dat is de inhoudelijke focus van het project waarvoor Saxion, Fontys, de Hanzehogeschool en Van Hall Larenstein de handen ineen hebben geslagen.

Hiaten opvullen met nieuw materiaal

Kothman is projectleider van de groep hogescholen die een vakcommunity gaat opzetten rondom de circulaire economie. “We zijn eigenlijk anderhalf jaar geleden al met dit idee begonnen, omdat we constateerden dat er nog maar weinig materiaal is over dit onderwerp.”

Onlangs kreeg de samenwerking een stimulans in de vorm van een subsidie in het kader van SURF Stimuleringsregeling Online en Open Leermaterialen. “Dat heeft wel de juiste duw in de rug gegeven,” vertelt Kothman. “Het doel is dat we nu met de deelnemende hogescholen dat wat er wel beschikbaar is met elkaar gaan delen om te kijken hoe we zo samen het onderwijs kunnen verbeteren. Eventuele hiaten worden opgevuld met nieuw te ontwikkelen onderwijsmateriaal.”

Een van de materialen is het onlangs verschenen werkboek Circulair Organiseren waaraan Kothman meeschreef. “Dit is het eerste werkboek in zijn soort, dat geeft wel aan dat er nog maar weinig vakinhoudelijke kennis breed beschikbaar is over dit onderwerp.” Het werkboek is volledig gratis te downloaden via www.circulairebusinessmodellen.nl. Dit sluit aan bij de gedachte achter open en online onderwijs.

Als het gaat over de circulaire economie, dan gaat het al snel over technische toepassingen rondom het sluiten van materiële kringlopen. Dat zijn technologische vraagstukken, maar het werken met materiële kringlopen heeft grote implicaties. “Voor ondernemers en beleidsmakers ontstaan er hele nieuwe vragen. Hoe maak ik op deze manier winst? Welk bedrijfsmodel moet ik hiervoor hanteren? Het is belangrijk dat het onderwijs daarin voorziet.”

MOOC voor studenten en ondernemers

De vakcommunity die Kothman en zijn collega’s nu aan het opzetten zijn zal in eerste instantie vooral dienen voor de docenten. “Het is een platform waar we kennis en informatie kunnen delen en daarmee het onderwijs dat we aanbieden verder kunnen ontwikkelen.”

In de nabije toekomst moeten ook studenten nadrukkelijk de vruchten gaan plukken van de samenwerking. “Het idee is dat we, op basis van de materialen op het platform, een MOOC gaan ontwikkelen die voor zowel studenten als ondernemers interessant is. De online cursus gaat dan ook door docenten ingepast worden in het onderwijs dat ze op hogescholen aanbieden. We zijn net begonnen, dus het streven is dat we in september 2019 de MOOC kunnen lanceren.”

Om ervoor te zorgen dat het onderwijs dat de hogescholen ontwikkelen aan alle kwaliteitsstandaarden voldoet, is de hulp ingeschakeld van Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit, bedenker en eerste auteur van het eerdergenoemde werkboek. “Jan Jonker is betrokken om inhoudelijk de kwaliteit van de materialen te bewaken. Hij adviseert en reflecteert op het proces dat we doorlopen bij het ontwikkelen van de MOOC.”

Kothman waakt ervoor precies te voorspellen waar de samenwerking de komende jaren toe gaat leiden, maar rekent wel op een stevige inhoudelijke bijdrage aan het debat over de circulaire economie. “Als we ervoor kunnen zorgen dat onze studenten de bagage meekrijgen om zich in dit nieuwe veld straks goed te bewegen, dan zou ik daar al heel blij mee zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK