Minister duikt in emancipatie-archief

Verslag | door Ingeborg van der Ven
15 mei 2018 | “Er valt nog zoveel winst te behalen voor de emancipatie van vrouwen. Atria is een belangrijke partner bij het uitvoeren van mijn emancipatiebeleid.” Minister van Engelshoven bezocht maandag Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, aan de Vijzelstraat in Amsterdam. Samen met haar beleidsadviseurs sprak de minister met experts van Atria over de Emancipatieagenda en bekeek zij het archief van Aletta Jacobs dat vorig jaar de UNESCO-status kreeg.
Beeldarchivaris Evelien Rijsbosch toont het archief van Aletta Jacobs aan de minister (foto Esther Terweij, Atria)

Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis adviseert het ministerie al langer op het gebied van Emancipatie. Vooral financiële onafhankelijkheid van vrouwen is een belangrijk beleidspunt van deze minister. “In Nederland is parttime werken voor vrouwen de norm en dat zorgt ervoor dat vrouwen vaak financieel afhankelijk van hun partner zijn. Samen zetten we ons in voor het doorbreken van stereotiepe beeldvorming en het stimuleren van de financiële onafhankelijkheid van vrouwen.”

Doorbreken van het stereotype

“We hadden een gepassioneerd gesprek met de minister over haar prioriteiten en het werk, de collectie en het archief van Atria”, zegt Atria-directeur Renée Römkens na afloop van het bezoek van de minister. “Het tegengaan van stereotyperingen in onderwijs en op de arbeidsmarkt komt terug in één van onze beleidsprogramma’s, Werk.en.de Toekomst.”

In het programma Werk.en.de Toekomst zetten verschillende partijen zich in om de seksuele en genderstereotype beeldvorming  in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te doorbreken. “Atria is deze alliantie samen met Emancipator, het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek (VHTO) en de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) dit jaar gestart,” vertelt Römkens. Doelstelling van de alliantie is het bevorderen van de gelijke positie van vrouwen, mannen en LHBTI’s op de arbeidsmarkt.

Het tegengaan van stereotypering kan onder andere in de technieksector groot verschil maken in het tekort aan ingenieurs. Tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort vorige maand spraken verschillende Kamerleden zich hierover uit, zo ook Harry van der Molen (CDA). “Ik ben zelf hoofd marketing & communicatie op een mbo geweest. Toen jonge meiden die op de lasopleiding zaten onderdeel werden van de campagne, werd de instroom het jaar erop groter. Je moet het echt even zien. Is het dan zo simpel? Ja, een deel van de oplossing is echt zo simpel. En dus vind ik het in zekere zin echt een opgave, die ook het kabinet op zich neemt.”

Atria publiceerde in 2017 cijfers over het aantal meisjes dat zich aanmeldt voor een technische opleiding. In tien jaar tijd is het aantal meisjes dat voor een technische studie (mbo hbo en wo) kiest toegenomen. Inmiddels is bijna een derde van het aantal bèta/technische wo-studenten vrouw. In het mbo en hbo gaat het om respectievelijk 21 en 17%. Naast onderzoek en beleidsadvies rondom emancipatie geeft Atria op het gebied van beeldvorming gendertrainingen aan onder andere de Raad van Europa en Nuffic.

Archief Aletta Jacobs nu UNESCO-status

Na het gesprek gaf Evelien Rijsbosch, beeldarchivaris van Atria, een rondleiding door de collectie. Rijsbosch toonde de minister onder andere het boek met de reisbrieven van Aletta Jacobs (1854-1929) die in 1911-1912 een reis door verschillende landen maakte. Jacobs deed dit om op de hoogte te raken van de internationale situatie van vrouwen en om het vrouwenkiesrecht te promoten. “Dat vrouwen in die tijd deze wereldreizen maakten om hun doel te bereiken toont hun lef en moed,” aldus de minister.

Atria heeft een grote collectie aan informatie, onderzoek en boeken in beheer over de positie van de vrouw en genderverhoudingen in de samenleving. Het archief van Nederlands meest bekende en prominente feministe Aletta Jacobs is onderdeel van Atria’s collectie. Atria bewaard onder andere correspondentie tussen Jacobs en internationale feministen als Carrie Chapman Catt, Anna Howard Shaw en Olive Schreiner. Daarnaast bewaart Atria verschillende documenten die de strijd van Jacobs voor gelijke toegang tot hoger onderwijs en de medische professie beschrijven.

“Het is een mooie waardering voor Atria dat het archief van Aletta Jacobs als deel van het Memory of World-programma vorig jaar is erkend door UNESCO,” concludeert de minister. Het Memory of the World programma bestaat uit documentair erfgoed van uitzonderlijke betekenis voor de wereld. Enkele andere stukken die in de lijst zijn opgenomen zijn de dagboeken van Anne Frank en de rechtbankverslagen van het Mandelaproces uit 1963.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK