Nederland moet prioriteit maken van kunstmatige intelligentie

Interview | door Tim Cardol
23 mei 2018 | Ioannis Katramados is sinds eind 2016 lector Data Science op NHL Stenden Hogeschool. Onlangs sprak hij zijn lectorale rede uit, waarin de kern van zijn onderzoek ligt op Big Data Analysis. “De ontwikkelingen in het vakgebied gaan radend snel en er is veel online cursusmateriaal. Door hier gebruik van te maken hebben we een up-to-date curriculum. De materie is echter erg complex en de persoonlijke begeleiding van de docent is van doorslaggevende meerwaarde hierin.”
(foto: NASA Goddard Space Flight Center)

Om problemen met Big Data het hoofd te kunnen bieden is veel rekenkracht nodig. Rekenkracht die de gemiddelde laptop waar een student op werkt niet bezit. NHL Stenden is als enige hogeschool zelf in het bezit van een van de sterkste supercomputers van Nederland.

Het was voor Ioannis Katramados logisch om toen hij startte met zijn lectoraat het gesprek aan te gaan met Google en hardwaregigant NVIDIA. “Zij hebben hun eigen onderwijsprogramma’s en zo hebben NHL Stenden studenten nu toegang tot het meest moderne onderwijsmateriaal dat ontwikkeld is door Amerikaanse topuniversiteiten.” En dus kunnen de studenten van Katramados via hun laptop nu via de cloud inloggen op de meest up tot date technieken om hun vraagstukken mee op te lossen.

Windmolens controleren op kwaliteit

En die vraagstukken zijn talrijk. Het lectoraat van Katramados houdt zich met name bezig met visuele data. “We werken bijvoorbeeld samen met agrarische bedrijven die nieuwe methoden ontwikkelen om gewassen in beeld te brengen en op kwaliteit te controleren, of bijvoorbeeld een bedrijf dat drones inzet om de bladen van windmolens op kwaliteit te controleren.”

Al die visuele data wordt verzameld, gecategoriseerd en beoordeeld. “Het voordeel van visuele data ten opzichte van bijvoorbeeld tekst is dat de structuur hetzelfde. In het categoriseren van tekstbestanden gaat er altijd veel werk zitten in ervoor zorgen dat alles in hetzelfde format is. Bij beeld kan er natuurlijk variatie zijn in de hoogte en lengte van het beeld, maar de vorm van een afbeelding is hetzelfde.”

Er wordt veel data verzameld door het lectoraat van Katramados en de bedrijven waarmee samen wordt gewerkt. Dat betekent dat er veel waarborgen moeten zijn, nog meer zelfs nu de AVG van kracht wordt. “Zeker op het gebied van veiligheidsvraagstukken of medische kwesties is dat iets waar we ons continu van moeten vergewissen,” zegt Katramados.

Een heel krachtig hulpmiddel

“Kunstmatige intelligentie op basis van visuele data is een extreem krachtig hulpmiddel”, stelt de lector. “Het kan mensen helpen vele malen sneller taken uit te voeren dan nu het geval is.” Voorbeelden zijn daarbij te vinden in de gewasbescherming, maar ook bij het signaleren van ziektes of medische aandoeningen, toch zijn er ook minder op het oog onschuldige toepassingen te bedenken.

Er zit dus een belangrijke ethische kant aan het werk dat Katramados doet. Gelukkig zijn er met name op het punt van verzamelen van persoonlijke data hele strikte regels in Nederland. “Zo mag je bijvoorbeeld in publieke ruimten geen individuen volgen,” legt Katramados. “Dat is in China overigens al weer een heel ander verhaal.”

Katramados is sinds 2012 werkzaam in Nederland. “Ik kom uit Griekenland, maar ben gaan studeren in Groot-Brittannië omdat de studie ‘computer engineering’ die ik wilde doen meer toegepast was dan in Griekenland.”

Na een carrière in de ‘automotive industrie’ en het opzetten van een eigen bedrijf kwam Katramados na enige omzwervingen in 2016 in Leeuwarden terecht. “NHL Stenden heeft al jaren een lectoraat op het gebied van Computer Vision. Dat is heel erg ontwikkeld, omdat lector Jaap van de Loosdrecht hier al meer dan vijfentwintig jaar mee bezig is. Het knappe is dat hij hier eigenlijk een toonaangevend onderzoekscentrum binnen de hogeschool gecreëerd heeft. We hebben onze werkzaamheden nu gecombineerd in de lectoraten Computer Vision & Data Science.”

Meer focus op kunstmatige intelligentie in Nederland

Katramados merkt dat er ook in Noord-Nederland steeds meer mensen voor de technische studies kiezen. “Er zijn veel studenten hier, maar het is nog wel steeds het geval dat alle afgestudeerden heel makkelijk direct aan een baan komen. Ook bij mijn eigen bedrijf merk ik dat het nog steeds moeilijk is om mensen te vinden.”

“Je ziet dat er in Nederland heel veel startups ontstaan, maar dat veel van die startups op den duur ook naar het buitenland vertrekken.” Volgens Katramados is het van belang dat Nederland ook uitspreekt dat het van kunstmatige intelligentie als sector prioriteit maakt.

“Als overheden zeggen dat het hun hoogste prioriteit heeft, gaat dat vaak gepaard met extra investeringen,” zegt Katramados. “Het lijkt me dat Nederland er baat bij heeft om ervoor te zorgen dat startups en jong talent ook in Nederland. In ieder geval hebben we daar in het noorden veel baat bij.” Op dit moment wordt door de Europese Unie wel uitgesproken dat ze zich op AI willen focussen. “Dat is heel goed, maar ik denk dat je dit misschien wel beter op nationaal niveau kunt organiseren. Dan is het kleiner en beter te managen. De EU hoeft niet overal voor verantwoordelijk te zijn.”

In Canada zijn Incubators big business

Een voorbeeld van de manier waar op hogescholen volgens Katramados kunnen zorgen dat studenten in de regio aan de slag is door de inzet van zogeheten Incubators, een lab waar onderzoekers, studenten en bedrijven met vragen elkaar ontmoeten. “We zijn hier in Leeuwarden begonnen met IncubAI. Je ziet al gelijk dat daar veel bedrijven op af komen.”

“In Canada bijvoorbeeld zijn Incubators echt big business,” vertelt Katramados. “Daar wordt echt veel geld in geïnvesteerd en het is een belangrijke stimulans voor hoe kunstmatige intelligentie en het onderzoek ernaar groeit in het land. Wij zijn hier nu ook mee bezig. Zo zijn studenten nu in opdracht van een dronebedrijfje bezig met een prototype voor het identificeren van gewassen.”

“Dat bedrijf krijgt binnenkort een grote investering van Agrifirm, het grootste agrarische bedrijf van Nederland,” vertelt Katramados. “Dat is goed voor de studenten die eigenlijk zelf hun werkgelegenheid creëren en het is goed voor NHL Stenden omdat we laten zien dat we meerwaarde leveren in nieuwe kennis, het opleiden van studenten en het creëren van nieuwe banen.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK